Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

XI Krajowa Konferencja Kryptografii i Ochrony Informacji ENIGMA 2007

Printer Friendly and PDF

W dniach 23-25 maja 2007 r. w Warszawie odbędzie się XI Krajowa Konferencja Kryptografii i Ochrony Informacji ENIGMA 2007.

Impreza od lat stanowi forum wymiany doświadczeń, jak i źródło aktualnych informacji dla osób zajmujących się zawodowo tematyką ochrony informacji. Konferencja ma charakter merytoryczny i skierowana jest do:

  • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w firmach i instytucjach (m.in. pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji),
  • osób, które decydują o wyborze produktów związanych z zabezpieczeniami i poszukują informacji o kryteriach oceny takich produktów (dyrektorów i kierowników działów IT, konsultantów),
  • osób odpowiedzialnych za eksploatację systemów informatycznych przetwarzających informacje podlegające ochronie (m.in. administratorów systemów, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego),
  • osób tworzących, wdrażających lub oceniających systemy zabezpieczeń informatycznych (m.in. projektantów i audytorów),
  • osób zainteresowanych rozwojem teorii i praktyki w obszarach kryptologii i ochrony informacji (m.in. naukowców, wykładowców, doktorantów i studentów).

Tradycyjnie konferencja rozpocznie się od podsumowania najważniejszych wydarzeń mijającego roku w ochronie informacji w Polsce, zaprezentowanych przez przedstawiciela Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW. Najważniejsze wydarzeń w światowej kryptologii przedstawione zostaną przez prof. Krzysztofa Gaja z George Mason University, USA. Omówione będą zagadnienia prawne i biznesowe ochrony informacji. Wiele miejsca poświęcone będzie tematyce zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz projektowania i przełamywania zabezpieczeń. W sesji „Przestrogi na przyszłość" zaprezentowane zostanie bezpieczeństwo klawiatur bezprzewodowych i niszczarek dokumentów.

Konferencji towarzyszy konkurs prac dyplomowych dotyczących kryptografii i ochrony informacji. Laureaci konkursu są rozchwytywani przez przyszłych pracodawców już podczas konferencji.

Towarzyszący konferencji workshop Quo vadis cryptology odbędzie się 28 maja 2007 r. Tematyka tegorocznego workshopu poświęcona jest nowym metodom ataków na implementacje algorytmów kryptograficznych: atakom poboru mocy (ang. power attacks) i atakom z pomiarem czasów dostępu do pamięci cache (ang. cache timing attacks). Wyniki swoich praktycznych badań przedstawią światowej sławy eksperci m.in.: prof. Daniel Berstein z USA i Eran Tromer z Izraela.

Aktualny plan konferencji znajduje się na stronie: http://www.enigma.com.pl w zakładce konferencje.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony