Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Specjalistyczny kurs dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych (II stopień)

Printer Friendly and PDF
W dniach 23-25 kwietnia 2007 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss (przy ul. Żwanowieckiej 20) w Miedzeszynie wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom jako jedyni w Polce mamy przyjemność zorganizować dla Państwa Specjalistyczny Kurs dla Kierowników i Pracowników Kancelarii Tajnych - (II stopnia). Zapraszamy do udziału w specjalistycznym kursie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych. Niniejsze przedsięwzięcie adresujemy do osób zatrudnionych w kancelariach tajnych oraz osób posiadających lub mogących posiadać kontakt z dokumentacją zawierającą informacje stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, np. pracowników sekretariatów, asystentek biura zarządu, pracowników archiwów zakładowych itp.

Kurs kompleksowo obejmuje zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do zgodnego z prawem postępowania z dokumentami niejawnymi o różnych klauzulach tajności. Duży nacisk jest położony na opanowanie praktycznych umiejętności pracy z dokumentami i korespondencją zawierającą informacje stanowiące tajemnicę państwową i służbową takich jak: zakładanie i prowadzenie poszczególnych urządzeń ewidencyjnych, postępowanie z otrzymaną i wysyłaną korespondencją, oznaczanie dokumentów niejawnych, zasady kopertowania czy przygotowywania dokumentów niejawnych do brakowania lub przekazania do odpowiednich archiwów. Każdy uczestnik pod nadzorem specjalistów - przedstawicieli Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wykonuje szereg praktycznych czynności na kompletach przykładowych dokumentów, które niezbędne są do prawidłowej pracy w kancelarii tajnej.

Program szkolenia obejmuje:
  • omówienie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych w aspekcie działania kierownika kancelarii tajnej,
  • zadania pracowników pionu ochrony a w szczególności pełnomocnika ochrony i kierownika kancelarii tajnej,
  • organizację i zadania kancelarii tajnej,
  • zakładanie i prowadzenie urządzeń kancelaryjnych,
  • oznaczanie dokumentów niejawnych,
  • archiwizowanie dokumentów niejawnych,
  • odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i służbową za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • problematykę kontroli tajemnicy państwowej i służbowej prowadzonych przez służby ochrony państwa.
Kurs zakończony jest egzaminem oraz otrzymaniem "Świadectwa ukończenia specjalistycznego kursu dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych".

Szkolenia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście wykładowców do słuchaczy gwarantując nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności.

Więcej informacji na stronach organizatora: http://www.jds.com.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony