Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

VMS GANZ CORTROL i kontrola dostępu

Printer Friendly and PDF

W ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie inteligentnymi systemami bezpieczeństwa gwałtownie wzrosło. Autonomiczne systemy zarządzania strumieniami wizyjnymi nie wystarczają, dlatego my koncentrujemy się na dostosowaniu oprogramowania VMS GANZ CORTROL do interakcyjnej współpracy z innymi systemami.

Wielozadaniowość i interakcja

Klienci chcą mieć możliwość kontrolowania całego systemu z jednego miejsca, a systemy są coraz większe i coraz bardziej złożone. Ze względu na rosnące wymagania dotyczące dostępności usług związanych z bezpieczeństwem potrzebny jest prosty i przyjazny dla użytkownika system zarządzający. Komponenty takiego systemu powinny być odpowiednio dobrane, a jego skomplikowane warstwy, wykonujące w tle całą pracę związaną z automatyzacją, powinny pozostać niewidoczne dla użytkownika końcowego. Nie istnieje uniwersalny system, który zadowoliłby wszystkich. Każde oprogramowanie jest tworzone według ściśle określonych założeń, a wymagania są różne w zależności od miejsca zastosowania i oczekiwań klienta.

Współpraca na poziomie oprogramowania nie tylko zapewnia ujednolicony interfejs, dzięki któremu użytkownik końcowy może łatwiej sterować systemem i kontrolować go, ale także umożliwia skonfigurowanie interaktywnych scenariuszy używanych do automatyzacji działania całego systemu. Informacje o zdarzeniach generowane przez jeden komponent (np. czytnik ROGER) wyzwalają polecenia w innym miejscu w systemie. Dzieje się to automatycznie, bez udziału człowieka, ale w razie potrzeby może odbywać się pod nadzorem operatora. Ułatwia to użytkowanie całego systemu, minimalizuje skutki ludzkich błędów oraz zmniejsza poziom zagrożenia.

W świetle powyższych faktów wydaje się oczywiste, że współpraca oprogramowania VMS do zarządzania strumieniami wizyjnymi z systemem kontroli dostępu przynosi korzyści klientowi. Co oferuje w tym zakresie GANZ CORTROL?

 

 

Ujednolicony interfejs i dynamiczna reakcja

Oprogramowanie GANZ CORTROL pozwala na integrację z kilkoma systemami kontroli dostępu, m.in. firm ROGER, Keri Systems oraz Feenics. Dwie wersje – Premier oraz Global – umożliwiają tę integrację bez żadnych ograniczeń. Integracja z systemem ROGER RACS5 jest możliwa od wersji 1.16.0 oprogramowania CORTROL.

Na etapie konfiguracji systemu tworzona jest lista czytników. Serwer CORTROL pobiera informacje o czytnikach z systemu kontroli dostępu, co w kolejnym etapie konfiguracji umożliwia powiązanie ich z określonymi drzwiami. Dane z systemu KD można wykorzystać do wygenerowania informacji o zdarzeniach w Konfiguratorze Zdarzeń i Akcji i powiązania ich z różnymi akcjami. Możliwy jest na przykład scenariusz, zgodnie z którym będziemy otrzymywać powiadomienia o osobach próbujących bez uprawnienia uzyskać dostęp do określonej lokalizacji. Dodatkowo, po odpowiednim zdefiniowaniu akcji, VMS CORTROL może również wysłać określone komendy zwrotne do systemu kontroli dostępu (np. wysłać komendę zmiany stanu drzwi na zablokowane).


Oprogramowanie CORTROL obsługuje interaktywne mapy synoptyczne bazujące na zaimportowanym obrazie lub na mapie świata on-line. Zmiany stanu drzwi są odzwierciedlane przez dynamiczne zmiany wyglądu map w aplikacji CORTROL Client, jeśli zostały odpowiednio skonfigurowane. W tym celu na mapie umieszcza się odpowiednie znaczniki drzwi (ikony), co pozwala natychmiast sprawdzić aktualny status drzwi, a także zmienić go ręcznie. Ponadto do zmiany stanu drzwi można użyć różnych funkcji i urządzeń systemowych, takich jak wejścia alarmowe, przyciski użytkownika, funkcje rozpoznania twarzy osób z tzw. białej listy itp. Zastosowanie automatyzacji zamiast sterowania ręcznego minimalizuje czas interakcji i pomaga w ten sposób zbudować wysoce wydajny system do rutynowej codziennej pracy, nawet jeśli przepływ osób jest duży.

Dzięki aplikacji CORTROL Client uzyskuje się zaawansowane raporty tworzone na podstawie informacji o zdarzeniach pochodzących z czytników, generowanych na podstawie danych odczytanych z kart użytkowników. Dane posiadaczy kart są wprowadzane w systemie kontroli dostępu, natomiast wyszukiwanie danych do raportu oraz ich filtrację można przeprowadzać w aplikacji CORTROL. Taki sposób wyszukiwania umożliwia przegląd zdarzeń z systemu KD wraz z powiązanym materiałem wizyjnym. Nie ma więc potrzeby posługiwania się w tym celu interfejsem systemu kontroli dostępu.

Nadzór, kontrola i weryfikacja

Gdy CORTROL Client jest podłączony do co najmniej jednego serwera CORTROL z dodanym systemem ROGER, na górnym pasku w aplikacji Client pojawia się dodatkowa zakładka mająca związek z kontrolą dostępu, umożliwiająca przeglądanie rejestrów w kilku trybach.

Można filtrować zdarzenia według zakresu czasowego, nazwy drzwi, konkretnej nazwy posiadacza karty, a także docelowej nazwy zdarzenia. Na przykład można:

  • zobaczyć, które drzwi dany użytkownik otworzył w ciągu dnia,
  • sprawdzić, czy dana osoba używa własnej karty dostępu, przez porównanie zdjęcia posiadacza karty z nagraniem z kamery,
  • sprawdzić aktualny stan drzwi i w razie potrzeby ręcznie je zablokować albo odblokować.

Po kliknięciu dowolnego zdarzenia na liście można odtworzyć powiązany z nim materiał wizyjny. Odtwarzany obraz pojawia się po prawej stronie ekranu, w oknie podglądu, w którym dostępne są wszystkie przyciski sterujące odtwarzaniem.

Podczas pracy w trybie Drzwi kliknięcie na dowolnych drzwiach na liście umożliwia sprawdzenie statusu tych drzwi. W tym miejscu możliwe jest również ręczne zablokowanie albo odblokowanie drzwi.

W czasie pracy w trybie Posiadacze kart wyświetlona jest lista wszystkich posiadaczy (użytkowników) kart zarejestrowanych w bazie danych systemu kontroli dostępu. Jeśli osoba wprowadzająca do systemu ROGER nowych użytkowników kart zadba również o dodanie ich zdjęć, to zdjęcia będą widoczne również w systemie CORTROL. Dzięki temu operator będzie mógł łatwo sprawdzić, czy na zdjęciu i na obrazie z kamery widać tę samą osobę.

Wdrażanie środków zapobiegawczych

Niezależnie od tego, czy realizowany jest projekt obejmujący wiele budynków czy tylko instalację jednych drzwi, integracja z systemem kontroli dostępu umożliwia kontrolowanie całego obiektu z jednego miejsca. Dzięki funkcji CORTROL Zdarzenia i akcje (Event & Action) można zautomatyzować znaczną część procedur sterowania. Oto kilka przykładowych scenariuszy (spośród wielu możliwych kombinacji):

  1. Jeśli drzwi nr 1 zostaną otwarte po godzinach pracy (np. nocą), powiadom pracowników ochrony SMS-em i komunikatem dźwiękowym oraz wyślij powiadomienie e-mailem do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
  2. Gdy nastąpi zanik strumienia wizyjnego z kamery, częściowo zablokuj możliwość poruszania się po obiekcie. Opcjonalnie można umożliwić operatorowi ręczne (nadrzędne) otwarcie przejść za pomocą przycisków użytkownika.
  3. Podczas próby uzyskania dostępu przez nieuprawnioną osobę ustaw kamerę PTZ w określonej pozycji i wyświetl obraz na żywo na monitorze alarmowym.

Dostęp do obiektu może być ograniczony (np. możliwy tylko dla osób uprawnionych, w określonych godzinach). Ponieważ wszystkie informacje o zdarzeniach dotyczących drzwi są rejestrowane, można w każdej chwili skorzystać z rejestru zdarzeń, np. w celu sprawdzenia, czy do budynku wszedł tylko upoważniony personel, lub upewnienia się, że nikt nie używa kart dostępu przekazanych przez inne osoby.

Dwie przykładowe procedury realizowane przez system:

  1. Jeśli drzwi prowadzące do miejsca o szczególnym znaczeniu (np. serwerowni) zostaną otwarte pod przymusem, natychmiast rozpocznij nagrywanie alarmowe kontynuowane przez określony czas lub do momentu, w którym operator zatrzyma je ręcznie.
  2. Jeżeli drzwi są otwarte od ponad dziesięciu sekund, wyślij do kamery lub głośnika odpowiedni komunikat dźwiękowy (wykorzystując wstępnie skonfigurowany plik dźwiękowy).

Aby określić czynności wykonywane automatycznie w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń, należy przeprowadzić konfigurację, korzystając z sekcji Zdarzenia i akcje w konsoli CORTROL Console (dostępnej w wersjach CORTROL Premier i CORTROL Global). W tej sekcji znajdują się osobne podsekcje. Następnie należy przejść do sekcji Reguły i utworzyć odpowiednie scenariusze.

Do każdego utworzonego scenariusza można dodać warunki i reguły – harmonogramy, czasy opóźnień reakcji itp. W harmonogramach mogą zostać podane dni i godziny, w których dana reguła obowiązuje (np. tylko w godzinach nocnych, tylko w weekendy). Możliwe jest rozpoczęcie jednej akcji na skutek spełnienia dwóch warunków jednocześnie, np. wysłanie powiadomienia, gdy dwoje drzwi ma jednocześnie status otwarte. Z kolei tzw. opóźniacze zawieszają na określony czas obowiązywanie reguły i ich efekt.

Podsumowanie

Konfiguracja oprogramowania systemu kontroli dostępu zajmuje tyle samo czasu co zwykle. Dodatkowe 15 minut zajmuje konfigurowanie systemu CORTROL związane z komunikacją z systemem ROGER. W zamian operatorzy systemu CORTROL otrzymują jeden spójny i przyjazny dla użytkownika interfejs. Nigdy więcej nie zajdzie konieczność korzystania z osobnych okien. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych monitorów do każdej aplikacji klienckiej.

W przypadku typowych czynności związanych z rutynową kontrolą dostępu nie ma potrzeby korzystania z innego interfejsu użytkownika, ponieważ cały system można obsłużyć za pomocą aplikacji CORTROL Client. Pojedyncza czynność związana z ręczną obsługą systemu kontroli dostępu może zająć zaledwie sekundę albo dwie, ale w ciągu dnia można zaoszczędzić dużo czasu ze względu na liczbę takich czynności. Realizacja nawet najbardziej złożonych scenariuszy jest w pełni zautomatyzowana. Układa się je tylko raz, a potem wielokrotnie z nich korzysta. Unika się przy tym błędów spowodowanych przez człowieka (operatora).

Nie ma znaczenia to, czy drzwi (czytniki) są sterowane za pomocą interfejsu natywnego czy zintegrowanego oprogramowania. Oczywiście integracja nie obejmuje wszystkiego. Zintegrowany system jest w pełni użyteczny i spełnia typowe wymagania.

CBC Poland 
www.cbcpoland.pl

 

Zabezpieczenia 2/2020

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony