Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Transmisja bezprzewodowa obrazu i dźwięku 2,4 GHz

Printer Friendly and PDF

Do niedawna konstruktorzy, projektanci i instalatorzy z branży telewizji dozorowej interesowali się głównie rejestracją obrazu i dźwięku. Później jednak musieli w jakiś sposób rozwiązać problem transmisji audio-wideo, więc zaczęli interesować się również tym zagadnieniem. Transmisja taka nabrała decydującego znaczenia w nowoczesnych i profesjonalnych instalacjach monitoringu. Obecnie wykorzystuje się dwie technologie transmisji wizji: analogową i cyfrową. Z transmisji analogowej korzysta się w układach lokalnych, z cyfrowej - w wypadku większych odległości.

Zasady montażowe, typowe problemy
  1. Anteny kierunkowe należy umieszczać tak, aby zapewnić między nimi kontakt optyczny.
  2. W miarę możliwości należy stosować krótkie przewody łączące nadajnik (odbiornik) z anteną nadawczo-odbiorczą. Przewody łączące powinny być jak najlepszej jakości (serii H).
  3. Zakłócenia w odbiorze w postaci nieruchomych poziomych pasów są z reguły spowodowane pracującymi w pobliżu silnymi źródłami nadawczymi w paśmie 2,4 GHz, np. Internetem bezprzewodowym. W takich przypadkach należy zmienić kanał pracy.
  4. Zakłócenia w odbiorze w postaci przesuwających się szerokich pasów poziomych są wynikiem uszkodzenia zasilacza lub zastosowania zasilacza o zbyt małej mocy. Należy zastosować właściwy zasilacz (zalecany zasilacz stabilizowany 12 V/500 mA).
  5. W przypadku transmisji wielokanałowych z różnych kierunków należy stosować do nadajników anteny kierunkowe, do odbiorników antenę dookólną.
  6. Pionowe załamania obrazu są z reguły spowodowane niedostosowaniem poziomu kontrastu źródła sygnału wideo do standardowego ustawienia nadajnika i odbiornika. Należy wtedy skorygować ustawienie kontrastu w nadajniku.
  7. Całkowity brak przekazu może mieć różnorakie przyczyny. Należy sprawdzić połączenia urządzeń nadawczo-odbiorczych ze sprzętem współpracującym zgodnie z opisem, jednakowe ustawienia kanałów pracy w nadajniku i odbiorniku, standard zasilania (zasilacz stabilizowany 12 VDC/500 mA).
Przy zachowaniu ww. zasad montażowych systemy bezprzewodowe „Camsat” (produkty firmy „3D”, Bydgoszcz) z powodzeniem uzupełniają instalacje przewodowe, a w pewnych sytuacjach są wręcz niezastąpione.

Ze względu na bezpieczeństwo, redukcję kosztów i konieczność interwencji profesjonalnych sił centra monitoringu z reguły projektowane są w pewnej odległości od monitorowanych obiektów. Decydujące znaczenie ma wtedy szybkie przesłanie obrazu dobrej jakości. System bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku został stworzony na potrzeby instalacji telewizji dozorowej CCTV lub każdej innej, gdzie wymagane jest przesłanie wymienionych sygnałów, a zastosowanie kabla jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zastosowana analogowa transmisja w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz i wykorzystanie anten kierunkowych pozwalają w wolnej przestrzeni przesłać sygnał na odległość do 2000 metrów. Zasięg transmisji zależny jest od mocy wyjściowej urządzeń, rodzaju przewodu (tłumienia kabla), zysku anteny nadawczo-odbiorczej, czułości urządzeń, tłumienia między antenami, zakłóceń spowodowanych pracą innych urządzeń, optycznej widzialności anten.

Systemy transmisyjne 2,4 GHz, na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z 6 sierpnia 2002 roku, zostały dopuszczone do stosowania bez konieczności uzyskania pozwolenia, a urządzenia pracujące w tym paśmie bezwzględnie muszą mieć homologację wydaną przez jednostkę notyfikowaną. W Polsce jest to między innymi Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności w Warszawie. Dotyczy to dyrektyw 99/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC Unii Europejskiej, które wprowadził dawny Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej) z dniem 1 maja 2004 roku. Dyrektywy te wyraźnie nakładają na producentów, importerów oraz dystrybutorów urządzeń radiowych obowiązek, aby tego typu urządzenia spełniały wymogi RTTE (radio), LVD (bezpieczeństwo) i EMC (kompatybilność elektromagnetyczna).

Elementy systemu transmisji bezprzewodowej

Obraz przetworzony przez kamerę na sygnały elektryczne ciągłe może być przesyłany za pomocą różnych mediów transmisji. Najpopularniejsze z nich to kable miedziane, światłowody, fale elektromagnetyczne (radiowe, światło laserowe, podczerwień). Systemy przesyłania składają się najczęściej z: kamery - przetwarza obraz na sygnał elektryczny; przetwornika - ma za zadanie dostosowanie sygnału wejściowego i wyjściowego do rodzaju medium transmisyjnego (transmiterów, modulatorów, transformatorów, filtrów, adapterów) oraz z odbiornika - urządzenia przetwarzającego sygnał elektryczny na optyczny. Systemem transmisji bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz, który ma wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające homologację, znak CE i jest rodzimym produktem, jest system „Camsat" produkowany przez bydgoską firmę „3D" sp. z o. o. Od blisko 10 lat firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości urządzeń telewizji dozorowej, a od pięciu - w produkcji bezprzewodowych systemów transmisji obrazu i dźwięku w paśmie 2,4 GHz. Producent wprowadził na rynek dwa rodzaje wykonania systemów: wykonanie standardowe i miniaturowe. Oba wykonania w swoich zestawach zawierają moduł nadajnika, moduł odbiornika, dwie anteny prętowe (umożliwiające transmisję do 100 metrów), dwie anteny kierunkowe (możliwa transmisja do 2000 metrów). Zaletą wykonania miniaturowego jest możliwość montażu modułów bezpośrednio do obudów kamer.

Nadajnik, odbiornik sygnału 2,4 GHz

Nadajnik służy do transmisji bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz (2414, 2432, 2450, 2468 MHz). Ma wejście wideo, dwa wejścia audio (przesyłanie sygnału stereo). Do gniazda wideo można podłączyć sygnał z kamery czarno-białej lub kolorowej, tunera, magnetowidu lub innego źródła. Nadajnik jest zasilany napięciem 12 VDC/500 mA. Użytkownik może wybrać manualnie jeden z czterech kanałów pracy. Dostępny element regulacyjny VR pozwala w prosty sposób dopasować nadajnik do współpracujących urządzeń. Nadajnik jest wyposażony w gniazdo typu SMA lub F do podłączenia anteny nadawczej. Rodzaj zastosowanej anteny ma decydujące znaczenie, gdy chodzi o odległość uzyskanej transmisji. Jeżeli odległość nadajnika od odbiornika jest niewielka, wystarczy antena prętowa, ale gdy sygnał przesyłany jest na większe odległości, należy zastosować anteny kierunkowe.

 

Image

 

Odbiornik służy do zamiany sygnału wysokiej częstotliwości z anteny na sygnał audio/wideo. Jest to 4-kanałowe urządzenie z wbudowanym przełącznikiem sekwencyjnym (wykonanie standardowe) lub nastawnikami (wykonanie miniaturowe). Odbiornik ma wyjście sygnału wideo, dwa wyjście sygnału audio (przesyłanie sygnału stereo). Do wyjść wideo możemy zatem podłączyć np. odbiornik telewizyjny, magnetowid. Odbiornik posiada gniazdo typu SMA lub F do podłączenia anteny odbiorczej. Dostępny element regulacyjny VR pozwala łatwo dopasować odbiornik do współpracujących urządzeń.

W trosce o zaspokojenie potrzeb klientów i rozwój technologii bezprzewodowych firma „3D" planuje w najbliższym czasie wprowadzić do produkcji systemy pracujące w paśmie 5,8 GHz.

Jowita Kuczyniecka
3D

Zabezpieczenia 4/2006

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony