Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Systemowe rozwiązania w sieciach monitoringu oparte na urządzeniach Dedicated Micros

Printer Friendly and PDF

leadDążenie do zapewnienia coraz większego poziomu bezpieczeństwa powoduje, że znaczenie systemów monitoringu ciągle rośnie. Przybywa w nich kamer, rejestratorów, wreszcie – monitorów w centrum obsługi. W rozbudowanych systemach naturalne i praktyczne staje się łączenie poszczególnych ich elementów w bardziej rozległą sieć z jedną lub kilkoma stacjami monitorującymi. Jeżeli mamy na uwadze monitoring przestrzeni publicznej, dróg, ulic, środków komunikacji itp., koniecznością staje się również integracja części CCTV z systemami wykorzystywanymi przez służby publiczne, w szczególności przez policję, straż miejską lub straż pożarną.

Wyobraźmy sobie prostą stację monitoringu, w której z biegiem czasu dochodzi do konieczności zwiększenia liczby obsługiwanych rejestratorów i kamer. Zwiększenie liczby kamer wymaga powiększenia liczby monitorów w stacji w celu zapewnienia choćby minimalnego komfortu pracy osobie nadzorującej. Aby przełączać obrazy z kamer, instalowane są kolejne krosownice. System taki szybko przestaje być elastyczny, komplikuje się, a jakakolwiek zmiana jego konfiguracji czy awaria powoduje długotrwałe wyłączenie z eksploatacji. Jeśli stacji monitoringu jest więcej, często istnieje wymóg, aby w różnych z nich można było obserwować obrazy z tych samych kamer i zarządzać tymi samymi kamerami obrotowymi. Do tego dołóżmy konieczność zarządzania systemem za pomocą map synoptycznych i możliwość łączności dźwiękowej pomiędzy operatorem a obsługiwanym obiektem (np. nadanie komunikatugłosowego).
Budowa takich rozległych systemów w technologii analogowej nie jest możliwa. Jedynym sensownym wyjściem zapewniającym dostateczną elastyczność jest skorzystanie z zalet sieci IP.

fot1

Fot. 1. Rejestrator serii DM DV-IP-RT

Idealnymi produktami służącymi do tworzenia takich sieci są urządzenia firmy Dedicated Micros z serii NetVu Connected, do której należy cała gama urządzeń – rejestratory analogowe, rejestratory hybrydowe, kodery i wielowyjściowe dekodery obrazu (m.in. z wyjściami HD), konsole ­NetVuConsole, cyfrowe krosownice obrazu Pick-a-Point służące do zarządzania systemami.

fot2

Fot. 2. Konsola DM NetVuConsole

O jednym z bardziej zaawansowanych rejestratorów Dedicated Micros, DV-IP RT, pisaliśmy w lutowym numerze Zabezpieczeń. Urządzenie to może zapisywać obrazy z prędkością dochodzącą do 25 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości 4CIF. Wspiera również obsługę i rejestrację kamer megapikselowych. Szesnaście wejść i dwa wyjścia foniczne umożliwiają nagrywanie dźwięku z każdego kanału oraz dźwiękową komunikację operatora z osobami znajdującymi się w monitorowanym obiekcie. Technologia MultiMode, wraz z możliwością podłączenia zewnętrznych macierzy e-SATA, pozwala na zapis obrazu o wysokiej jakości z zastosowaniem kodowania MPEG4 lub MJPEG, jednocześnie zapewniając bardzo długi okres zapisu. Podobne możliwości ma ośmiowejściowy rejestrator DV-IP HD, zawierający dwa wyjścia HDMI pracujące jako wyjścia główne i pomocnicze. Nieco mniejszą prędkością zapisu dysponują urządzenia DV-IP Server i DV-IP Express. To ostatnie obsługuje tylko kamery analogowe.

Osobną grupą urządzeń są kodery IP, służące do zamiany sygnału wizyjnego z kamery analogowej na strumień danych, oraz dekodery IP, służące do zamiany strumienia danych z sieci IP na postać sygnału wizyjnego. Szczególnie ­interesujący pod tym względem jest dekoder HDMI DV-IP, wyposażony w osiem analogowych wyjść wizyjnych oraz dwa wyjścia HDMI. Dzięki nim urządzenie jest w stanie ­dekodować 64  strumienie danych, z czego 32 strumienie mogą reprezentować obrazy o rozdzielczości HD. Dwa dwukierunkowe kanały foniczne pozwolą usłyszeć, co dzieje się w monitorowanym obiekcie, i w razie potrzeby nadać odpowiedni komunikat głosowy. Urządzenie jest wyposażone w port Gigabit Ethernet. Istnieje również wersja dekodera bez wyjść HDMI. Dostępne są także małe, jednokanałowe kodery/dekodery DC-IP-CODEC, mogące zamienić sygnał wizyjny z tradycyjnej kamery analogowej na postać cyfrową lub zdekodować przechwycony strumień danych na postać analogową. O ile zachodzi taka potrzeba, służą one również jako moduł transmisyjny dla pulpitu NetVuConsole.

W przypadku wykorzystywania pojedynczego rejestratora nie istnieje problem dostępu do niego z odległych miejsc – wystarczy jeden pulpit sterowniczy, taki jak KBC1 lub KBC2, wyposażony w manipulator. System komplikuje się, jeżeli rejestratorów jest więcej i są one obsługiwane przez wielu operatorów, którzy przebywają w różnych lokalizacjach (na przykład w poszczególnych punktach dozorowych w centrum handlowym) i potrzebują zarządzać wspólnym systemem.

rys1

Rys. 1. Schemat prostego systemu obsługiwanego poprzez konsole NetVuConsole

W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest zastosowanie NetVu Console. Jest to specjalny protokół współpracujący z klawiaturami KBC, wbudowany we wszystkie nowoczesne urządzenia Dedicated Micros, dzięki któremu na monitorze podłączonym do dowolnego urządzenia należącego do sieci jesteśmy w stanie wyświetlić i  zarządzać obrazem z dowolnej kamery, z dowolnego rejestratora w systemie, włączając w to odtwarzanie, wyszukiwanie, sterowanie kamerą obrotową, czy podziały ekranu. Dzięki temu nie zachodzi potrzeba budowania specjalnych stanowisk kontrolnych, wyposażonych w komputery z oprogramowaniem typu CMS. Każdy z rejestratorów, wyposażonych w klawiaturę KBC, może stać się równoprawnym ośrodkiem zarządzającym naszym systemem. Dużym ułatwieniem w obsłudze systemu jest wyposażenie rejestratorów w mapy synoptyczne (e-mapy), pozwalające na szybki dostęp do obrazu z konkretnej kamery poprzez wybranie ikony znajdującej się na symbolicznej mapie przedstawiającej nasz obiekt. Nie trzeba wówczas pamiętać, która kamera „patrzy” w konkretne miejsce obiektu (jaki ma numer, do którego z rejestratorów jest podłączona).

Do zarządzania dużymi i rozległymi systemami CCTV zaprojektowano cyfrową krosownicę wizyjną Pick-A-Point. Łączy ona w sobie system centralnego zarządzania, obsługę wielopoziomowych map synoptycznych, a także stwarza możliwość zdalnej konfiguracji oraz zarządzania i kontroli stanu urządzeń pracujących w systemie. Umożliwia obsługę dowolnego dekodera w systemie, a w połączeniu z ­dekoderami DV-IP Decoder HDMI pozwala w prosty sposób budować tak zwaną „ścianę monitorów”. Dekodery te potrafią również wyświetlać obrazy z kamer megapikselowych bez straty jakości. Posiadają kilka wejść alarmowych oraz fonicznych,  dzięki którym w razie potrzeby można nadać komunikat głosowy. Każde przychodzące do rejestratora zdarzenie alarmowe zostanie zaznaczone na mapie synoptycznej wyświetlanej przez PickAPoint. Możliwość definiowania podziału obrazu, sekwencji czy reakcji na zdarzenie na dowolnym monitorze znajdującym się na „ścianie” monitorów pozwala zaprojektować system, który maksymalnie wspomoże operatora. Obsługa krosownicy odbywa się przy użyciu dodatkowego dotykowego pulpitu sterującego z manipulatorem. Do konfiguracji i obsługi można również wykorzystać mysz i klawiaturę USB.

rys2

Rys. 2. Przykładowa konfi guracja rozległego systemu zarządzanego jednostanowiskowo, za pomocą krosownicy Pick-a-Point

Dzięki zastosowaniu sieciowej krosownicy Pick-A-Point unikamy konieczności tworzenia kosztownych instalacji analogowych i układania kilometrów kabla koncentrycznego. Cyfrowa krosownica wizyjna zapewnia dużą elastyczność systemu. W każdej chwili, nie ingerując w okablowanie, można dołączyć do systemu dodatkowe kamery i urządzenia oraz odpowiednio je konfigurować. Każdy nadajnik sygnału wizyjnego (rejestrator lub kamera IP) jest w stanie wysłać strumień danych do każdego odbiornika – dekodera IP lub innego rejestratora. Dzięki temu unika się zbędnego obciążenia łącza, a sygnały są przekazywane bez pośrednictwa samej krosownicy Pick-A-Point. Dwustrumieniowość i technologia MultiMode pozwalają na dobranie odpowiednich parametrów transmisji sieciowej pomiędzy urządzeniami generującymi i rejestrującymi obrazy – w przypadku podglądu na żywo możemy zastosować kodowanie MPEG4, a do rejestracji obrazu kodowanie MJPEG. Pozwoli to na uzyskanie płynnych obrazów na monitorach i na zachowanie wysokiej jakości zapisu.

Dla specjalnych systemów o bardzo wysokim stopniu bezpieczeństwa firma Dedicated Micros stworzyła w swoich urządzeniach zestaw funkcji Analytics Capable. Są to funkcje zaawansowanej analizy obrazu, umożliwiające wykrycie przekroczenia wirtualnie zdefiniowanej strefy i określenie liczby osób ją przekraczających, wykrycie ruchu i określenie jego kierunku, analizę i rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych samochodów lub wykrycie zniknięcia lub pojawienia się jakiegoś przedmiotu.
W dobie nasilonego zagrożenia terrorystycznego szczególnie cenne są wszelkie funkcje pozwalające operatorom systemu CCTV na szybkie wykrycie zdarzenia i ustalenie tożsamości sprawcy. Równie istotne znaczenie mają zaawansowane możliwości analityki, połączone z efektywnym przekazem informacji do operatora. Takie systemy mogą być szybko i elastycznie budowane i rozszerzane. W dziedzinie bezpieczeństwa wszystko powinno być tak dobre, jak to tylko możliwe.

Karol Fietkiewicz
SPS Trading

Zabezpieczenia 3/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony