Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Stacja monitorowania Aper EMS. Rozproszony system, centralny nadzór

Printer Friendly and PDF

leadJeszcze do niedawna, zaledwie kilka lat temu, rejestratory cyfrowe pracowały zwykle samodzielnie, jako jednostki autonomiczne. Mówiąc o funkcjonalności systemu CCTV, zwracano uwagę przede wszystkim na właściwości, takie jak prędkości zapisu, rozdzielczość obrazu czy obsługa dysków. Praca zdalna i oprogramowanie klienckie były traktowane nieco po macoszemu.

Obecnie, jako że znaczna część urządzeń jest podłączana do sieci IP, instalacja monitorująca może istotnie zyskać na użyteczności. Klasyczny system zbudowany z rejestratorów nabiera bowiem funkcjonalności CCTV IP, umożliwiając zdalny dozór wizyjny i alarmowy. W związku z tym elementem, od którego w dużym stopniu zależy użyteczność urządzeń, są dziś aplikacje sieciowe służące do ich obsługi. Mają one tym większe znaczenie, im rozleglejsze instalacje budujemy.

Właśnie dlatego już kilka lat temu, podczas projektowania pierwszych rejestratorów Aper, położono ogromny nacisk na odpowiednie oprogramowanie i pracę sieciową. Już pierwsza aplikacja, CMS-DVRPlayer, miała spore możliwości jak na ówczesne czasy. W sposób zdalny realizowała takie funkcje, jak podgląd obrazu na żywo w czasie rzeczywistym, odtwarzanie i archiwizacja nagrań, konfiguracja wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, sterowanie kamerami obrotowymi oraz administrowanie instalacją obejmującą nawet 300 rejestratorów.

W związku z nieustannym rozwojem zostało opracowane nowe, jeszcze bardziej zaawansowane oprogramowanie – Enhanced Management Suite (EMS) – będące następcą CMS-a. Jest ono w stanie wykonywać wszystkie zadania poprzednika, a dodatkowo zaimplementowano w nim wiele nowych elementów. Oprogramowanie jest również lepiej przystosowane do kontrolowania dużych instalacji, liczących nawet 1000 rejestratorów. EMS może pracować jako zwykła aplikacja kliencka umożliwiająca doraźny, zdalny dostęp do urządzeń, natomiast mnogość dedykowanych funkcji sprawia, że oprogramowanie dobrze sprawdza się w centrach monitorowania wizyjnego i alarmowego.

 

fot1

Fot. 1. Schemat systemu

 

EMS obsługuje wszystkie rejestratory Aper PDR, jakie do tej pory zostały wprowadzone na rynek, m.in. PDR-H, ­PDR-J, PDR-M, PDR-S i najnowsze – PDR-XM i PDR-X. Dzięki temu można połączyć różne urządzenia w jednym systemie, a także rozbudować stare instalacje, wykorzystując nowe modele PDR. Do nadzoru całego systemu służy wciąż jedno oprogramowanie.

 

3_Rejestratory-PDR

Fot. 2. Rejestratory PDR

 

Zwykle aplikacje klienckie dostarczane wraz z rejestratorami umożliwiają wyświetlanie obrazów z maksymalnie 16 kamer. Dzięki mechanizmowi tworzenia tzw. wirtualnych rejestratorów (do 100 jednostek) EMS pozwala na obserwację obrazów z nawet 64 kamer w ramach jednego okna (pojedynczej jednostki wirtualnej). Nawiązywane są wówczas połączenia z wieloma urządzeniami jednocześnie w celu pozyskania strumieni wizyjnych z kamer wybranych przez użytkownika.

 

4_Jednostka-fizyczna

Fot. 3. Jednostka fizyczna

 

5_Jednostka-wirtualna

Fot. 4. Jednostka wirtualna

 

W związku z tym że oprogramowanie potrafi dostarczać różnorakich informacji – nie tylko w postaci obrazów, ale także w formie danych o stanie systemu i o charakterze zachodzących zdarzeń – ważne jest rozwiązanie kwestii związanych z prezentacją tych informacji. Wygodne przedstawienie danych wizyjnych i statusowych jest dostępne dzięki możliwości otwierania wielu okien równocześnie (tryb MultiWindow) – do 14, w tym ośmiu z podglądem obrazu (z rejestratorów bądź jednostek wirtualnych). Pozostałe okna można wykorzystać do wyświetlenia dziennika zdarzeń, statusu lub e-map.

 

6_MultiWindow1

Fot. 5. MultiWindow (1)

 

7_MultiWindow2

Fot. 6. MultiWindow (2)

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tryb MultiWindow wykorzystać do pracy na wielu monitorach (tzw. MultiMonitor). Na stanowisku wielomonitorowym każde z okien może być ulokowane na wybranym ekranie, co jest wyjątkowo przydatne w dużym centrum dozoru.

 

8_MultiMonitor

Fot. 7. MultiMonitor

 

Podgląd wizji jest podstawową funkcją każdej aplikacji klienckiej. Niemniej w przypadku rozbudowanych instalacji, które obejmują kilkaset kamer, obserwacja obrazu z każdej kamery, analiza obrazu oraz monitorowanie stanu systemu przez operatora jest trudne, a skuteczny nadzór właściwie nierealny. Najlepiej jest wówczas, gdy część zadań, które zwykle wykonuje użytkownik, udaje się przekazać oprogramowaniu, tak aby realizowało je automatycznie. Analiza zdarzeń i statusu powinna odbywać się samoistnie, a aplikacja powinna komunikować operatorowi jedynie to co jest dla niego ważne.

 

9_Stan-systemu

Fot. 8. Stan systemu

 

W opisany sposób potrafi działać EMS. Samodzielnie monitoruje on incydenty, awarie oraz status systemu – alarmy, detekcje ruchu, utraty sygnału wizyjnego, uszkodzenia dysków, awarie sieci, przegrzewanie się urządzeń, stan rejestracji. Jednoczenie może powiadamiać użytkownika o zaistnieniu wymienionych zdarzeń i usterek na rozmaite sposoby.

 

10_Dziennik-zdarzen

Fot. 9. Dziennik zdarzeń

 

Po pierwsze, w ujęciu syntetycznym, oprogramowanie prezentuje informacje o statusie w formie graficznej, za pomocą ikon w oknie systemowym.

Po drugie, bieżące dane o zdarzeniach są dostępne w postaci tekstowego dziennika, odświeżanego w czasie rzeczywistym. Wymienione incydenty i awarie mogą być sygnalizowane dźwiękowo lub notyfikacją słowną. W innym wariancie informacja może być wyświetlana w postaci wyskakujących okienek z komunikatem lub z obrazem (tzw. pop-up).

 

11_Wyskakujace-okienka

Fot. 10. Wyskakujące okienka

 

12_Zdarzenia

Fot. 11. Zdarzenia

 

Przedstawiona automatyka działania związana z nadzorem jest niezwykle wygodna dla operatora.

Pozostawienie „samodzielności” oprogramowania na wyżej opisanym poziomie oznaczałoby, że reagowanie na ­zdarzenia wciąż będzie wymagało interwencji użytkownika. Aby jeszcze bardziej ułatwić obsługę i wyeliminować niedogodności związane z koniecznością ręcznego wykonywania operacji, wbudowano dodatkowe narzędzia. Oprócz wykonywania zadań w odpowiedzi na incydenty i awarie (takich jak generowanie komunikatów tekstowych, graficznych, obrazowych czy audio) EMS może wydawać określone polecenia rejestratorom i kamerom. Pozwala to na samoczynne wysterowanie wyjścia alarmowego (załączenie dowolnego urządzenia), kamery obrotowej (wywołanie pozycji/trasy) czy przechwycenie obrazu, bez zajmowania użytkownika.

 

13_Reakcje

Fot. 12. Reakcje

 

W zarządzaniu rozproszoną instalacją niezwykle ważna jest jej wizualizacja i zobrazowanie jej struktury. EMS umożliwia to w oparciu o graficzną reprezentację obiektu lub grupy obiektów w postaci tak zwanych e-map. Na ­e-mapach rozlokowane są ikony odpowiadające rejestratorom, kamerom, czujnikom alarmowych (przypisanym do wejść alarmowych) i urządzeniom wykonawczym (powiązanym z wyjściami alarmowymi). Pozwala to przede wszystkim na szybkie wywołanie obrazu z wybranej kamery po kliknięciu jej symbolu. Na e-mapie znajdują się ikony czujników, dzięki którym sygnalizowane są zdarzenia alarmowe, a kliknięcie elementu graficznego symbolizującego wyjście alarmowe zapewnia kontrolę nad urządzeniami wykonawczymi. Na e-mapach można rozmieścić odnośniki do submap, uzyskując architekturę wielopoziomową (np.: mapy kraju → mapy miast → mapy obiektów). Oprogramowanie umożliwia wczytanie do 300 własnych map i otwarcie nawet 12 e-map jednocześnie.

 

14_E-mapy

Fot. 13. E-mapy

 

Jedną z klasycznych funkcji oprogramowania sieciowego jest zdalne kopiowanie nagrań. Cechą szczególną ­EMS-a jest zdolność do prowadzenia archiwizacji w tle, w sposób zautomatyzowany, z ustalonym przez użytkownika interwałem czasowym (co godzinę lub raz na dobę). Polega to na pobieraniu materiału wizyjnego z wybranych rejestratorów, a konkretnie nagranych obrazów, pochodzących z określonych kamer. Narzędzie to jest bardzo przydatne podczas tworzenia kopii zapasowej nagrań (redundancja).

W przypadku zarządzania dużymi systemami niezmiernie istotne jest precyzyjne przydzielanie uprawnień operatorom. Obecnie definiowanie praw ma miejsce na poziomie każdego urządzenia. Jeżeli z jednego stanowiska dozorowego korzysta więcej osób, ustalenie odpowiednich przywilejów jest proponowane przez samo oprogramowanie. W efekcie po załogowaniu się na stacji monitorowania dana osoba uzyskuje ustalone uprawnienia. Przykładowo – użytkownik końcowy najczęściej ma jedynie możliwość przeglądania obrazów na żywo i nagrań, natomiast administrator ma dostęp do opcji związanych z konfiguracją systemu.

 

15_Nagrania

Fot. 14. Nagrania

 

EMS jest wszechstronnym oprogramowaniem przeznaczonym do zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poprzez sieć IP. Zdolność do integracji z instalacją alarmową sprawia, że aplikacja zapewnia nadzór nie tylko wizyjny, ale także alarmowy z mechanizmem weryfikacji obrazowej. Poza tym możliwa jest realizacja wielu innych zadań związanych z obsługą i administrowaniem systemu CCTV, a automatyzacja działania systemu w znacznym stopniu odciąża operatorów. Oprogramowanie ma bardzo duże możliwości i jest bezpłatne. Jest dostarczane w komplecie z każdym rejestratorem Aper serii PDR.

 

16_Konta-uzytkownikow

Fot. 15. Konta użytkowników

 

EMS sprawdza się zarówno w małych, jak i w rozległych instalacjach. Może być wykorzystany jako klasyczna aplikacja kliencka zapewniająca zdalny dostęp, jednak dzięki dużej liczbie zaawansowanych funkcji jest przeznaczony do stosowania w stacjach monitorowania obsługujących rozbudowane systemy. Wzajemna zgodność linii PDR pozwala na budowę mieszanych instalacji łączących różne modele urządzeń, a kompatybilność ze starszymi generacjami rejestratorów umożliwia łatwą modernizację już istniejących systemów.

Mariusz Witulski
S.P.S. Trading

Zabezpieczenia 5/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony