Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Skuteczna ochrona prywatności w systemach dozoru wizyjnego

Printer Friendly and PDF

Na skutek obowiązywania RODO właściciele i operatorzy wizyjnych systemów dozorowych muszą przywiązywać wagę do ochrony prywatności w procesie pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych. Można wykorzystać w tym celu AXIS Live Privacy Shield. To jedyne na rynku narzędzie wykorzystujące analizę brzegową (ang. edge computing) – inteligentnie maskujące obiekty w czasie rzeczywistym, z zachowaniem możliwie najlepszej jakości obrazu i wysokiej dynamiki sceny. Może ono działać na już istniejących urządzeniach firmy Axis Communications.

Zasada działania

AXIS Live Privacy Shield porównuje obraz ruchomych obiektów wychwyconych przez kamerę z tłem z określonej sceny i generuje dynamiczną, przezroczystą maskę dla odróżniających się obszarów. Innymi słowy, osoby i przedmioty będące w ruchu są wyświetlane na danym planie jako przeźrocze. Cały proces maskowania przebiega szybciej niż mrugnięcie oka i skutecznie chroni prywatność obserwowanych osób, wykluczając niepotrzebną dla danego użytkownika systemu rejestrację danych osobowych i ujawnianie tożsamości przechodzących osób. Co istotne, proces przebiega w czasie rzeczywistym, przy pełnej szybkości przetwarzania klatek obrazu, z zachowaniem pełnej rozdzielczości kamery. 

 

Rys. 1. Obraz widoczny na lewym monitorze powstał z włączoną funkcją Live Privacy Shield. 

Obraz widoczny na prawym monitorze powstał z wyłączoną funkcją Live Privacy Shield

 

Łatwa konfiguracja i ekonomiczna obsługa

Domyślnie dynamiczne maskowanie jest stosowane w całym polu widzenia kamery, ale użytkownicy mogą określić miejsca, w których maskowanie ma być wyłączone – na przykład wówczas, gdy potrzebna jest obserwacja taśmy transportującej, którą należy widzieć w pełni, w zakładzie produkcyjnym lub przy kasie sklepowej. Można także skonfigurować system tak, aby bez maskowania dostarczał oddzielny strumień wizyjny do wybranych stanowisk obserwacyjnych, gdzie upoważnieni operatorzy mogą uzyskać dostęp do danych w celach dochodzeniowych w przypadku incydentu. Poniższa ilustracja pokazuje zdolność AXIS Live Privacy Shield do jednoczesnego przesyłania strumieni wizyjnych z dynamicznym maskowaniem (A) i bez (B). 

W miejscach, w których maskowanie jest wymagane stale, można użyć funkcji maskowania statycznego. Dotyczy to zwłaszcza ukrywania obiektów o niezmiennym położeniu, takich jak ekrany komputerów lub terminali płatniczych, które mogą być źródłami danych wymagających ochrony. Na podkreślenie zasługuje również to, że AXIS Live Privacy Shield działa bezpośrednio w systemach kamer firmy Axis Communications pracujących w trybie analizy brzegowej. Nie trzeba więc dodatkowo inwestować w drogie serwery. Skalowanie i rozbudowa systemu również są ułatwione.

Rys. 2. Obraz powstały z włączoną funkcją Live Privacy Shield

 

AXIS Live Privacy Shield jest doskonałym narzędziem do obserwacji prowadzonych zgodnie z wymaganiami RODO zabezpieczającymi użytkownika systemu przed naruszaniem czyjejkolwiek prywatności, które mogłoby być dla niego dość kosztowne.

Funkcjonalność

AXIS Live Privacy Shield jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach o dobrym, stabilnym oświetleniu. Sprawdza się podczas obserwacji zdalnych lub dyskretnych, prowadzonych w trybie ciągłym, gdy dozór wizyjny może nastręczać problemów natury prawnej ze względu na zasady i przepisy dotyczące prywatności. Nadaje się do obserwacji tam, gdzie odbywa się produkcja, sprzedaż, można ją wykorzystać w logistyce, transporcie, w placówkach edukacyjnych i obiektach administracji publicznej, gdy śledzenie przebiegu procesów, zdarzeń i przepływu osób ma istotny wpływ na wyniki finansowe, efektywność organizacji pracy, bezpieczeństwo pracowników lub jakość obsługi klienta.

Axis Communications

 

Zabezpieczenia 5/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony