Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Sieciowe systemy wizyjne - nowe możliwości biznesowe dla instalatorów i integratorów

Printer Friendly and PDF

leadWzrasta zapotrzebowanie na zintegrowane, sieciowe systemy bezpieczeństwa. Użytkownicy końcowi także oczekują podwyższenia jakości zintegrowanych zabezpieczeń. W związku z tym postaram się pokrótce przedstawić niektóre najnowsze rozwiązania, które instalatorzy i integratorzy mogą zaproponować użytkownikom końcowym.

Dotychczas sieciowe systemy wizyjne były postrzegane jako rozwiązania przydatne w dużych projektach, jednak firma Samsung dostrzega coraz większe możliwości wykorzystania tej technologii w małych i średnich instalacjach. W trudnych warunkach gospodarczych klienci oczekują maksymalnych korzyści wynikających z poczynionych inwestycji. Firma Samsung przyjmuje, że sieciowe systemy bezpieczeństwa mogą obecnie zwiększyć zyski instalatorów i integratorów systemów bezpieczeństwa i jednocześnie są rozwiązaniem korzystniejszym niż tradycyjne rozwiązania analogowe ze względów finansowych i użytkowych. Dane pochodzące z rynku są jednoznaczne i dowodzą, że sieciowe systemy wizyjne weszły w okres intensywnego rozwoju i ta tendencja utrzyma się przez najbliższe lata, gdyż użytkownicy końcowi wybierają rozwiązania sieciowe zamiast tradycyjnych rozwiązań analogowych. Mając to na uwadze, firma Samsung pomyślnie nawiązuje partnerskie kontakty biznesowe z integratorami w całej Europie.

fot_2

Fot. 1. SNV-7080R HD – wandaloodporna megapikselowa kamera sieciowa z wbudowanym diodowym oświetlaczem pracującym w podczerwieni

 

Oczywiście partnerska współpraca jest oparta na obustronnych korzyściach, dlatego firma Samsung zaadaptowała filozofię Smarter Security. Częściowo dotyczy ona oferowanych produktów, wśród których znajdują się kompletne rozwiązania sieciowe wykorzystujące darmowe oprogramowanie służące do przeglądania i rejestracji obrazów oraz rozwiązania hybrydowe wykorzystujące kodery wizyjne umożliwiające modernizację systemu bezpieczeństwa i przejście na rozwiązania sieciowe z zachowaniem istniejących kamer analogowych.

Oferowanie produktów i rozwiązań najwyższej klasy stanowi jedynie fragment strategii Smarter Security. Zgodnie z nią należy również przekonywać instalatorów i integratorów do tego, by rekomendowali instalowanie zintegrowanych, sieciowych systemów kontroli dostępu i dozoru wizyjnego. Ponadto powinno się oferować przedsprzedażowe i posprzedażowe usługi w postaci szkoleń technicznych, darmowego projektowania systemów, darmowego wsparcia technicznego oraz pełnej, trzyletniej gwarancji na wszystkie produkty.

Oferowane możliwości

Aby uzasadnić koszty, jakie będzie trzeba ponieść w najbliższej przyszłości, w trudnych warunkach ekonomicznych, osoby zarządzające bezpieczeństwem będą szukać zysków wynikających z zastosowania analogowych lub sieciowych systemów monitoringu.

W wielu przypadkach koszty wynikające z instalacji systemów bezpieczeństwa będą pokrywane z budżetów działów HR, IT i działu handlowego i zostaną zaakceptowane przez kierownictwo działu bezpieczeństwa, gdyż dzięki kamerom będzie można pozyskiwać cenne informacje, a następnie dzielić się nimi. Będzie to oczywiście wymagało zmiany podejścia dotyczącego wykorzystania rozwiązań, w których kamery i urządzenia rejestrujące współdziałają z wieloma systemami, takimi jak systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożarowej, automatyki budynkowej, a także z systemami rozliczeniowymi w punktach sprzedaży.

Na całe szczęście technologie wykorzystywane w systemach dozorowych nadążają za rosnącymi wymaganiami użytkowników końcowych, które są związane z wprowadzeniem na rynek najnowszej generacji kamer HD tworzących obrazy o bardzo wysokiej jakości, co umożliwia nie tylko ocenę sytuacji w danym miejscu, lecz także wyciągnięcie znacznie istotniejszych wniosków.

fot2

Fot. 2. Samsung NET-i Ware

 

fot3

Fot. 3. Aplikacja Samsung iPoLis App do telefonów komórkowych i tabletów

Klienci na pewno docenią możliwość integracji produktów wykorzystywanych w różnych systemach bezpieczeństwa, możliwość modernizacji analogowych systemów wizyjnych i przejście na technologię sieciową. Nie ma także wątpliwości co do tego, że współpraca osób odpowiedzialnych za infrastrukturę IT oraz integratorów systemów sieciowych przyniesie realne korzyści, dzięki którym klientom szybko zwrócą się koszty inwestycji związanych z systemami bezpieczeństwa. Czynnikiem ułatwiającym osiągnięcie tego celu jest rosnąca liczba niezależnych producentów oprogramowania oferujących otwarte platformy programowe, których głównym celem jest ułatwienie integracji sprzętu oraz systemów dostarczanych przez różnych producentów.

Korzyści wynikające ze stosowania sieciowych systemów wizyjnych

fot_4

Fot. 4. Sieciowe rejestratory wizyjne, których obsługa jest tak łatwa jak obsługa rejestratorów DVR

 

Najbardziej oczywistą korzyścią wynikającą ze stosowania sieciowych, wizyjnych systemów dozorowych jest możliwość ograniczenia kosztów związanych z infrastrukturą kablową. Dodatkowe korzyści wynikają z tego, że pojedynczy kabel sieciowy jest w stanie transmitować sygnały wizyjne, akustyczne oraz dane sterujące. Ponadto taki kabel umożliwia zasilanie metodą PoE, dzięki której można jeszcze bardziej ograniczyć koszty – nie ma potrzeby zastosowania oddzielnych zasilaczy dla każdego z urządzeń peryferyjnych. Są jeszcze dwie inne korzyści, szczególnie istotne dla szefów służb ochrony. Pierwszą z nich jest możliwość sterowania kamerami oraz przeglądania bieżących obrazów z kamer i archiwalnych, zapisanych w rejestratorach obrazów z wykorzystaniem dowolnego komputera połączonego z siecią lub nawet smartfonu. Daje to możliwości trudne do uzyskania w systemie analogowym, w którym obrazy są tradycyjnie transmitowane do centralnego pomieszczenia sterującego, często z wykorzystaniem kosztownych, dzierżawionych linii przewodowych. Rozwiązania wykorzystujące sieci IP oferują wysoki stopień niezawodności, gdyż materiały wizyjne mogą być przechowywane w dowolnym miejscu w sieci i pobierane w dowolnym czasie przez autoryzowanych użytkowników. Jednoczesna rejestracja i przechowywanie materiałów wizyjnych w kilku lokalizacjach zapewnia wymagany poziom nadmiarowości.

Dodatkową, istotną korzyścią wynikającą ze stosowania sieciowych systemów wizyjnych jest możliwość skorzystania z kamer najnowszej generacji, odznaczających się wysoką rozdzielczością, dostarczających znacznie więcej informacji niż konwencjonalne kamery analogowe, wytwarzające obrazy o rozdzielczości 0,4 megapiksela. Na przykład kamera o rozdzielczości 1,3 megapiksela, w zależności od pola widzenia, może pełnić rolę kilku kamer analogowych, gdyż pozwala na skorzystanie z funkcji cyfrowego powiększenia obrazu bez wprowadzania zniekształceń wynikających z pikselizacji. Jakość obrazów dostarczanych przez kamery o rozdzielczości Full HD jest jeszcze wyższa. Trzeba to zobaczyć, żeby się przekonać. Możliwość wyświetlania obrazów zgodnych ze standardem 1080p oraz dostępność funkcji WDR w wybranych modelach kamer umożliwia wykorzystanie systemu w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Kamery o rozdzielczości Full HD oraz kamery kopułowe wykorzystujące chipset WiseNet2 DSP firmy Samsung mogą wytwarzać obrazy o jakości tak wysokiej, że można wykorzystać je jako materiał dowodowy w sądzie. Bardzo wysoka jakość obrazów sprzyja też bezpieczeństwu i higienie pracy. Ponadto obrazy o wysokiej rozdzielczości mogą być przydatne w zarządzaniu, na przykład w handlu detalicznym – dzięki nim można obserwować zachowania klientów.

Banki, kasyna, punkty sprzedaży, fabryki, centra miast, porty lotnicze i dworce kolejowe to jedynie nieliczne przykłady środowisk, w których wyjątkowa jakość obrazów wytwarzanych przez kamery sieciowe o rozdzielczości Full HD sprawi, że działanie wizyjnego systemu dozorowego z naddatkiem spełni oczekiwania użytkowników końcowych.

fot_5

Fot. 5. Wandaloodporna kopułowa kamera sieciowa

 

Mimo iż celem tego artykułu jest uwypuklenie zalet sieciowych systemów wizyjnych, warto również zwrócić przy okazji uwagę na to, że klienci są coraz bardziej zainteresowani korzyściami wynikającymi ze stosowania sieciowych systemów kontroli dostępu. Głównym celem jest poszukiwanie sposobów integracji i współdziałania wszystkich systemów bezpieczeństwa, oczywiście z wizyjnym systemem dozorowym włącznie, przy czym zdolność do przekazywania obrazów, danych dotyczących alarmów oraz informacji sterujących pomiędzy tymi systemami przynosi oczywiste korzyści operacyjne. Ponadto dzięki wizualnej weryfikacji tożsamości osób próbujących uzyskać dostęp do wydzielonych obszarów osoby zarządzające obiektem mogą uzyskać istotne informacje dotyczące na przykład miejsca przebywania i czasu pracy poszczególnych osób.

Aby utwierdzić użytkowników końcowych w przekonaniu o dużej przydatności informacji uzyskanych ze zintegrowanych i harmonijnie współdziałających systemów dozoru wizyjnego i kontroli dostępu, podkreślmy to, że wydarzenia odnotowywane w systemie kontroli dostępu są dokładnie i jednoznacznie zsynchronizowane z odpowiednimi obrazami pochodzącymi z systemu wizyjnego. Dotychczas nie istniały tanie metody uzyskiwania takich rezultatów i przez wiele lat użytkownicy cierpieli niewygody związane z wyszukiwaniem właściwych fragmentów nagrań i przyporządkowywaniem ich do wydarzeń zachodzących w obiekcie.

Firmy oferujące sieciowe systemy bezpieczeństwa mogą uzyskać dodatkowe dochody, proponując nowe produkty IP, które mogą stanowić uzupełnienie wcześniejszych rozwiązań. Wsparcie i doradztwo producentów, takich jak Samsung, a także szkolenia i dostępna pomoc umożliwią klientom wybór produktów najlepiej przystosowanych do realizacji określonych przez nich zadań. My wszyscy możemy zatem wziąć udział w rewolucji sieciowej.

James Smith
Samsung Techwin Europe
Tłumaczenie: Redakcja

Zabezpieczenia 1/2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony