Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Rozpoznawanie twarzy w systemach VSS marki NOVUS

Printer Friendly and PDF

Autonomiczne rejestratory NOVUS NVR-6316P16-H2, NVR-6332-H2, NVR-6332-H8 i NVR-6332P16-H4, należące do serii 6000, mogą mieć funkcję rozpoznawania twarzy, co ma związek z zastosowaniem odpowiedniego procesora sygnałowego. Funkcja ta jest dostępna dla układu ww. rejestratorów oraz kamer z serii 3000 o rozdzielczości przetwornika 5 Mpx.

Rys. 1. Ustawienia funkcji rozpoznawania twarzy w przeglądarce IETwarze są wyszukiwane w strumieniu wizyjnym generowanym przez kamerę, a następnie odpowiednie sekwencje obrazów są wysyłane do rejestratora. Dodatkowo, jeżeli w kamerze jest gniazdo dla kart SD, istnieje możliwość zapisu obrazów rozpoznawanych twarzy oraz pełnego obrazu sceny, w której twarz została wykryta. W przypadku połączenia z kamerą przez przeglądarkę IE możliwy jest równoległy zapis na lokalnym dysku twardym. Rozpoznanie twarzy może wywołać akcję alarmową – spowodować aktywację wyjścia alarmowego, wykonanie nieruchomego zdjęcia, zapisanie ruchomego obrazu, wysłanie e-maila ze zdjęciem lub dokonanie zapisu na serwerze FTP. W celu uzyskania większej wiarygodności dokonanych rozpoznań funkcja może działać według określonego harmonogramu i w ograniczonym polu widzenia.

Rys. 2. Ustawienia funkcji rozpoznawania twarzy w rejestratorze

 

Bardzo często instalatorzy systemów wykorzystują tryb korytarzowy, dostępny w kamerach marki NOVUS, w którym działa również funkcja rozpoznawania twarzy. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie przetwornika i jest szczególnie wskazane w przypadku wąskich przejść przez wąskie drzwi.

Rys. 3. Interfejs graficzny bieżącego procesu rozpoznania

 

W rejestratorach autonomicznych funkcja rozpoznawania twarzy jest dostępna dla wszystkich kanałów rejestratora, wiec może działać równolegle nawet z 32 kamerami (!). Jej działanie jest konfigurowane z poziomu rejestratora i nie ma konieczności łączenia się z każdą z kamer przez przeglądarkę IE. Domyślny tryb pracy kamery to praca ciągła.

Rys. 4. Rozpoznawanie twarzy – przeszukiwanie bazy danych

 

Wszystkie rozpoznane twarze, a w zasadzie ich obrazy, są zapisywane w lokalnej bazie danych. Nie ma ustalonej maksymalnej liczby rozpoznań – zależy ona tylko od dostępnego miejsca w lokalnym archiwum. Obrazy rozpoznanych twarzy są na bieżąco wyświetlane na bocznym panelu rozpoznań, gdzie wybrane twarze mogą być również zarejestrowane (wraz z wpisaniem dodatkowych informacji identyfikacyjnych) i przyporządkowane do różnych grup użytkowników – uprawnionych, zablokowanych, osób postronnych i innych użytkowników (z góry określonych). Zaawansowany i szczegółowy podział użytkowników na grupy umożliwia generowanie sprofilowanych statystyk.

Informacja o tym, że rozpoznana twarz odpowiada określonemu wzorcowi, jest wyświetlana na panelu bocznym. Dodatkowo, w zależności od zadań użytkownika systemu, można na bieżąco określać stopę zgodności z pewnym wzorcem. Im ściślejsze kryteria, tym większa pewność rozpoznania, ale wzrasta też ryzyko nierozpoznania na skutek zbyt wysokich wymagań. Dotyczy to np. gorszych ujęć.

Rys. 5. Funkcja powiadamiania – sposoby powiadamiania

 

Korzystając z zakładki Twarze w menu inteligentnego odtwarzania, możemy przeszukać całe dostępne archiwum i szybko odnaleźć wszystkie obrazy twarzy, w przypadku których istnieje określony stopień podobieństwa do określonego wzorca. Dzięki temu można ustalić, kiedy dana osoba wchodziła do budynku lub poszczególnych pomieszczeń określonej strefy, i uniknąć żmudnego przeszukiwania archiwum. Zakres przeszukiwań można oczywiście ograniczyć czasowo. Wyniki wyszukiwania można odtworzyć (kliknięciem) w trybie pełnoekranowym lub w oknie podglądu.

W przypadku rozpoznania twarzy administrator systemu może skorzystać z funkcji powiadamiania. Funkcja ta jest bardzo pożądana w przypadku kontroli wejść niepożądanych osób do stref o szczególnym nadzorze. Możliwe sposoby powiadomienia to m.in. wyświetlenie obrazu z kamery, wyświetlenie informacji tekstowej, włączenie brzęczyka. Co więcej, po uruchomieniu serwera Push możliwe jest wysłanie informacji o takim zdarzeniu bezpośrednio do aplikacji SuperLive Plus  w urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS. Sposoby powiadamiania określa się niezależnie dla różnych grup użytkowników.

Każde rozpoznanie jest zapisywane w rejestrze zdarzeń alarmowych. Można je znaleźć dzięki określeniu typu zdarzenia oraz zakresu czasowego. 

Rys. 6. Przeszukiwanie rejestru zdarzeń

 

Wszystkie wzorce twarzy umieszczone w bazie danych mogą być ponownie zedytowane, zduplikowane lub skasowane w celu zachowania aktualności i wiarygodności rejestru.

Funkcja panelu danych statystycznych jest szczególnie przydatna dla działów marketingu i sprzedaży w obiektach publicznych. Umożliwia ona uzyskanie danych o częstotliwości wizyt w wybranych strefach i podział osób na grupy z uwzględnieniem personelu danej placówki. W takich zastosowaniach tradycyjne systemy zliczania osób często zawodzą, gdyż nie uwzględniają przemieszczającego się personelu, a zatem zafałszowują otrzymane wyniki.

Aby funkcja rozpoznawania twarzy działała prawidłowo, kamery muszą być odpowiednio zainstalowane. Wszystkie informacje na ten temat zostały zawarte w osobnej instrukcji. Wąskie ramy tego artykułu nie pozwalają na szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień. Oprócz odpowiedniej odległości, wysokości, na jakiej instaluje się kamerę, czy kątów pochylenia, na proces rozpoznania ma wpływ również kąt pochylenia głowy rozpoznawanej osoby (nie większy niż 20°) i kąt obrócenia twarzy (nie większy niż 30°), a także równomierność oświetlenia twarzy. Należy także pamiętać, że rozpoznawanie twarzy nie jest możliwe w trybie czarno-białym, więc wymagany jest wysoki poziom oświetlenia obserwowanej sceny.

Rys. 7. Interfejs graficzny do statystycznej obróbki otrzymanych rezultatów

 

Typowe miejsca instalacji systemów rozpoznawania twarzy to korytarze, wejścia i wyjścia z budynków, bramki wejściowe oraz łączniki i przejścia między obiektami. Nie rekomenduje się używania powyższych systemów gdy stosowane są kamery z obiektywami o skrajnie szerokich kątach widzenia, obejmujących tłum ludzi, ze względu na niewielkie rozmiary obrazów rozpoznanych twarzy.

Funkcja rozpoznawania twarzy w systemach NOVUS jest ciągle rozwijana. W kolejnej wersji możliwe będzie wykorzystanie zewnętrznej bazy danych, co sprawi, że system będzie działał jeszcze efektywniej.

Patryk Gańko
AAT HOLDING

 

Zabezpieczenia 4/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony