Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowoczesne rozwiązania techniczne wspomagają organy ścigania. Zalety monitoringu zintegrowanego

Printer Friendly and PDF

Wykorzystywanie monitorowania wizyjnego przez służby mundurowe stało się już standardem. Coraz więcej samorządów i firm inwestuje w modernizację swoich systemów dozorowych, a zarazem w ich cyfryzację. Aby systemy te były skuteczne i w pełni funkcjonalne dla organów ścigania, muszą być odpowiednio zintegrowane. Axis Communications jest jednym z liderów rozwiązań connected video.

Połączmy siły, aby poprawić skuteczność

W świecie, w którym ludzie chcą czuć się bezpiecznie, przedstawiciele organów ścigania są pod ogromną presją społeczną, medialną i polityczną. Służby muszą działać szybko i efektywnie, choć niekiedy dysponują dość skromnymi zasobami. Sieciowe systemy wizyjne dają im możliwości operacyjne i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa publicznego. Łączenie mniej lub bardziej zaawansowanych systemów dozoru wizyjnego, którymi dysponują podmioty zaangażowane w bezpieczeństwo publiczne, wraz ze współdzieleniem strumieni danych, jest już normą w wielu krajach i w niedalekiej przyszłości musi stać się nią również w Polsce. Z takiej optymalizacji infrastruktury skorzystają zarówno służby w działaniach prewencyjnych i dochodzeniowych, jak i centra zarządzania kryzysowego.

Dzięki badaniom i rozwojowi, a także wieloletniemu doświadczeniu w dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb organów ścigania na całym świecie Axis Communications oferuje obecnie jedne z najnowocześniejszych systemów gotowych do takiej wielopoziomowej integracji uwzględniającej różne typy urządzeń, formaty danych i role interesariuszy – wszystko po to, aby obserwować zdarzenia dokładniej i reagować na nie szybciej oraz sprawniej. Szybkość zareagowania przez służby zależy od tego, jak szybko otrzymają one pierwsze powiadomienie. Dzięki sieci kamer znajdujących się w miejscach, w których wystąpienie incydentów jest najbardziej prawdopodobne, lub tam, gdzie trzeba zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, można uzyskać nieocenioną przewagę nad przestępcami i skrócić czas reakcji. Efektem jest automatyczne wykrywanie zagrożeń i incydentów, a dzięki przekazom na żywo możliwe jest weryfikowanie przebiegu wydarzeń i nadawanie im priorytetów. Poprzez włączenie głośników i oświetlenia można nawet powstrzymać działania będące w toku.

Fot. 1. Kamera AXIS P1365

 

Rozpoznanie sytuacji kluczem do szybkiej reakcji

Dzięki przekierowywaniu materiałów wizyjnych i innych zasobów do centrum operacyjnego w czasie rzeczywistym możliwa jest skuteczna koordynacja działań i uzyskanie odpowiedniej wiedzy dotyczącej danej sytuacji. Kamery Axis nie tylko zapewniają operatorom możliwość obserwacji w polu widzenia odpowiadającym kątowi 360°, ale także dają możliwość uchwytywania i powiększania na obrazie szczegółów, takich jak tablice rejestracyjne lub twarze. Dzięki wstępnie zdefiniowanym typom wykrywanych incydentów można szybko skierować odpowiednie zasoby we właściwe miejsce, a następnie wspomagać służby zdalnie, przesyłając obrazy i informacje do urządzeń mobilnych. – Dzięki stałemu napływowi informacji z centrum operacyjnego funkcjonariusze służb ratowniczych wiedzą dokładnie, kogo lub czego szukać. Nie tylko poprawia to ich bezpieczeństwo, ale także umożliwia lepszą koordynację działań i zwiększa szansę zatrzymania podejrzanych. Dzięki obrazom o wysokiej jakości zwiększają się szanse na schwytanie sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości – wyjaśnia Karol Dominiczak – ekspert z firmy Axis Communications.

Przykłady: Łódź i Atlanta

Dyskusje na temat monitoringu miejskiego w Łodzi trwały przez wiele lat. W 2015 roku prezydent Łodzi postanowiła, że przy okazji remontu ulicy Piotrkowskiej i alei Mickiewicza zostanie zainstalowany system monitoringu miejskiego. Głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa na reprezentacyjnej ulicy miasta. Powstały wówczas 22 punkty kamerowe, w których zainstalowano 89 urządzeń. O drugim etapie inwestycji zdecydowali sami mieszkańcy miasta, wybierając w ramach budżetu obywatelskiego projekt objęcia systemem kolejnych ulic. Na tym etapie doinstalowano 20 kamer. W kolejnych latach nastąpiła dalsza rozbudowa. Istotną kwestią było zaprojektowanie nowego systemu w taki sposób, by można było uruchomić kilka centrów operacyjnych oraz kilkanaście punktów obserwacyjnych. Dodatkowym wyzwaniem była integracja z wprowadzanym równolegle w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi systemem nadzoru wizyjnego ITS. Obecnie obraz z 444 kamer wchodzących w skład obu systemów jest sprawnie i bezpiecznie przekazywany do centrów zarządzania i punktów obserwacyjnych oraz udostępniany służbom miejskim, policji i straży miejskiej, a wkrótce będzie udostępniany również straży pożarnej. Każdy z użytkowników końcowych korzysta z obrazu z kamer, by w porę wychwycić zagrożenia w przestrzeni miejskiej. Władze miasta oraz pozostali interesariusze docenili jakość i niezawodność całego systemu.

System jest w 99% zbudowany z kamer firmy Axis Communications. Urządzenia z założenia miały spełniać kilka podstawowych kryteriów. – Zastosowane kamery Axis to urządzenia HD i Full HD. Nie są to najnowsze modele, ale za to spełniają ściśle określone kryteria – twierdzi Ryszard Kozłowski ze Straży Miejskiej w Łodzi. Podstawowym wymaganiem była zdolność do rejestracji obrazu o wysokiej jakości w warunkach nocnych, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia zakłóceń wywołanych światłami samochodowymi. W systemie zastosowano dwa typy kamer: obrotowe AXIS Q6044-E (później AXIS Q6054-E) i stałopozycyjne AXIS P1355 (później AXIS P1365). Jako uzupełnienie stosowane były również kamery AXIS Q6000-E i kamery AXIS F44 z modułami optycznymi. Każdy punkt kamerowy został wyposażony w moduł wejść i wyjść alarmowych AXIS P8221, który służy do sygnalizowania otwarcia szafy z urządzeniami oraz zaniku napięcia zasilania. Ponadto uruchomiono kamery i system do automatycznej analizy obrazu.

Aby pokazać, jak monitoring miejski jest wdrażany w innych miastach, warto podać przykład zastosowania zintegrowanego systemu w Atlancie. Władze tego półmilionowego miasta, we współpracy z firmami Axis Communications oraz Genetec, stworzyły projekt Operation Shield. Polega on na integracji systemów dozoru wizyjnego należących do prywatnych i publicznych podmiotów oraz utworzeniu jednego centrum dowodzenia w taki sposób, aby zapewnić organom ścigania całościowy i dokładny podgląd w czasie rzeczywistym, nie tylko w wybranych lokalizacjach, ale w niemal całym mieście. Największym wyzwaniem było zaprojektowanie solidnej i elastycznej platformy operacyjnej będącej w stanie „udźwignąć” obsługę i usieciowienie ponad 10 000 kamer różnych marek, o różnych parametrach. Ostatecznie oprogramowanie zsynchronizowano z wykorzystaniem systemu PSIM (Physical Security Information Management System).

Początkowo (w roku 2007) rozmieszczono pilotażowo 17 kamer, którymi dysponowała Atlanta Police Foundation, w ścisłym centrum miasta. Od tego czasu liczba urządzeń wzrosła do ponad 400, z czego prawie 90% to kamery sieciowe AXIS Q60 PTZ. Inne miejskie organizacje, m.in. MARTA (agencja szybkiego tranzytu), sieć szkół (Atlanta Public School System), a także publiczne instytucje zajmujące się miejską gospodarką i transportem (Public Works, Watershed Management & Aviation) wniosły do systemu kolejne 4000 kamer. Największy wzrost nastąpił jednak dzięki publiczno-prywatnemu partnerstwu z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz większymi i mniejszymi osiedlami. Z wykorzystaniem kombinacji sieci bezprzewodowych, światłowodowych i 4G strumienie wizyjne są właściwie zarządzane, a całe repozytorium danych jest bezpiecznie przechowywane w chmurze, skąd – w razie potrzeby i pod określonymi warunkami dostępu – można te dane importować i rozpowszechniać.

Projekt Operation Shield, nadzorowany przez Departament Policji w Atlancie, umożliwia obecnie całodobowy nadzór wizyjny w całym mieście. Jak wskazują raporty ewaluacyjne, wszystkie strony projektu, w tym prywatne firmy, centra handlowe i osiedla mieszkaniowe,  podzieliwszy się swoimi systemami z policją, zyskały skuteczniejsze narzędzie do zarządzania obserwacją i interwencją. Zintegrowany dozór na tak dużą skalę jest możliwy i pozwala na szybszą i lepiej przygotowaną reakcję służb mundurowych, ratowniczych i porządkowych.

Axis Communications Poland

 

Zabezpieczenia 3/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony