Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowa seria rejestratorów NOVUS

Printer Friendly and PDF

W jednym ze swoich pierwszych artykułów na łamach Zabezpieczeń niewiele ponad rok temu przedstawiłem nowe rejestratory serii NV-DVR1600 i NV-DVR900. Niewątpliwe z ich zaletami mogli się Państwo zapoznać samodzielnie ze względu na ich dużą popularność i uznanie wśród klientów. W dobie techniki cyfrowej technologiczny czas życia produktu znacznie się skraca. I tak jest też w tym przypadku, gdzie rejestratory te zostaną zastąpione serią NV-DVR3000. Jest to kontynuacja myśli technicznej, dlatego w niniejszym artykule chciałbym skupić się na zasadniczych różnicach oraz ulepszeniach, jakie wprowadzono w nowej wersji multiplekserów cyfrowych.

Rejestrator Novus NV-DVR3000

Rejestratory serii NV-DVR3000 obejmują dwa modele: szesnasto- oraz dziewięciokanałowy o tej samej funkcjonalności i różnej liczbie wejść wizyjnych oraz alarmowych.

Zasadniczą przewagą nowej serii rejestratorów jest zastąpienie dotychczasowego systemu kompresji wideo Wavelet bardziej wydajnym MPEG4. Pozwoliło to uzyskać wyraźnie lepszą jakość obrazu rejestrowanego, która winna być podstawowym kryterium wyboru rejestratora. Im lepsza jakość rejestrowanego materiału, tym większe prawdopodobieństwo rozpoznania oraz identyfikacji intruza, a tym samym uznania uzyskanego materiału w procesie dowodowym. Zasadnicza cecha algorytmu MPEG4, kompresja międzyklatkowa, pozwala na uzyskiwanie także większej częstotliwości odświeżania transmitowanych przez sieć ethernetową obrazów przy relatywnej wyższej, w odniesieniu do Wavelet, ich jakości. Niestety, zmiana systemu kompresji oraz wynikające z niej zalety nie pozwoliły na zachowanie kompatybilności aktualnego oprogramowania sieciowego z poprzednią serią multiplekserów.

Graficzny harmonogram nagrywania - Novus NV-DVR3000

 

W jednym rejestratorze można montować do czterech urządzeń pamięci masowej. Maksymalna obsługiwana pojemność pojedynczego dysku wynosi 400 GB, co pozwala na stworzenie przestrzeni dyskowej o całkowitej pojemności 1,6 TB. Rozszerzenie tej przestrzeni może nastąpić przez podłączenie do złącza FireWire nawet do czterech kolejnych dysków. Podobnie jak w poprzedniej wersji został zachowany intuicyjny i bardzo przyjazny graficzny sposób ustawiania harmonogramu nagrywania (Fot. obok). Dodatkowo w menu rejestratora zaimplementowany został kalkulator szacowania czasu rejestracji przy dokonanych ustawieniach parametrów nagrywania oraz liczby i pojemności zainstalowanych dysków twardych. I choć podawany czas rejestracji dla kompresji MPEG4 jest obarczony pewnym błędem, zależnym od typu zastosowanych kamer (obrotowe albo stacjonarne, kolorowe albo monochromatyczne) lub specyfiką obserwowanej sceny (duże lub niewielkie zmiany w obserwowanej przez kamerę scenie), pozwala to z grubsza oszacować, czy dokonane przez administratora systemu ustawienia spełniają zadane kryterium czasu rejestracji. Dzięki temu w procesie instalacji i konfiguracji unikniemy żmudnego przeliczania prędkości rejestracji oraz średniej wielkości klatki w celu uzyskania możliwego czasu rejestracji.

Możliwość tworzenia kopii zapisanych materiałów z wykorzystaniem różnych urządzeń, obejmujących dyski/nagrywarki CD podłączone do złącza FireWire, dyski z interfejsem USB, pamięci typu Flash USB, dyski – kopie, umieszczane w wewnętrznej kieszeni dyskowej oraz standardowe nagrywarki CD, została rozszerzona o nagrywarki DVD współpracujące zarówno z systemem DVD–, jak i DVD+.

Materiał kopiowany jest do własnego formatu *.603. Pliki o takim rozszerzeniu mogą być odtwarzane w samym rejestratorze oraz na komputerze za pomocą oprogramowania N-Viewer 3000 lub odtwarzacza dołączanego automatycznie do każdej nagrywanej płytki, dzięki któremu możliwe jest odtwarzanie płytki na dowolnym komputerze PC. Oprócz standardowej metody kopiowania nagrań z wykorzystaniem definiowanych przedziałów czasowych w polach Od i Do istnieje inny sposób zaznaczenia nagrań do skopiowania. Dokonuje się tego podczas odtwarzania nagrań, indeksując (zaznaczając) początek i koniec wybranego materiału do skopiowania. Tak zaindeksowany obszar nagrań można skopiować na dysk wymienny lub inny dostępny nośnik.

Rozszerzone zostały także możliwości w zakresie rejestracji dźwięku. Urządzenia mogą rejestrować do czterech kanałów audio przyporządkowując je do dowolnych kanałów wizji. Kopiowane obrazy z danego kanału są powiązane zawsze ze skojarzonym z nim materiałem dźwiękowym. Dodatkowo można transmitować dźwięk na żywo przez sieć przy połączeniu przez przeglądarkę lub przez dedykowane oprogramowanie sieciowe N-Viewer.

W zakresie detekcji ruchu, najczęściej dziś wykorzystywanej metody inicjacji nagrywania, w celu umożliwienia precyzyjniejszych ustawień została wprowadzona siatka detekcji ruchu 30 x 24 pola. Poza tym w celu uniknięcia fałszywych przypadków detekcji ruchu wprowadzono funkcję „prędkości zmian” w aktywnych polach detekcji. Dzięki możliwości ustalania progu detekcji prędkości poruszającego się obiektu można zminimalizować liczbę fałszywych alarmów, np. od zmiany natężenia oświetlenia spowodowanej zachmurzeniem.

W rejestratorze zostały zaimplementowane protokoły sterujące serii Novus-C do wszystkich typów kamer PTZ i stacjonarnych firmy Novus. Dodatkowo istnieje możliwość sterowania w protokołach Pelco-D, Samsung oraz Lilin. Sam proces sterowania kamerami znacznie uproszczono i jest realizowany bezpośrednio za pomocą przycisków panelu czołowego rejestratora z grupy PTZ, bez konieczności korzystania z menu rejestratora. Obejmuje on obracanie kamery w poziomie i pionie, zmianę ogniskowej, ostrości oraz otwarcie przysłony a także zapis i wywołanie presetów czy uruchomienie dowolnej trasy obserwacji. Sterowanie kamerami może być również realizowane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz przez sieć Ethernet.

Ważną funkcją, zwłaszcza jeśli patrzymy na to przez pryzmat dużych systemów nadzoru złożonych z kilkunastu lub kilkudziesięciu rejestratorów, jest synchronizacja zegara systemowego poszczególnych rejestratorów ze zdefiniowanym serwerem czasu. Pozwala to na uzyskanie jednolitego czasu dla zapisu zdarzeń z wszystkich urządzeń w systemie oraz innych systemów, z którymi system rejestracji wizji pozostaje w interakcji, takich jak np. system sygnalizacji włamania i napadu czy kontroli dostępu. Urządzenie ma również funkcję automatycznej zmiany czasu na letni i zimowy, pozwalającą uniknąć utraty zapisanej godziny przy cofaniu wskazówek zegara.

Menu ikonowe rejestratora Novus NV-DVR3000

 

Lokalna obsługa rejestratora, realizowana za pomocą przycisków panelu czołowego, pilota zdalnego sterowania oraz klawiatur systemowej NV-KBD60 i dedykowanej do obsługi rejestratorów klawiatury NV-KBD30, została rozszerzona o mysz USB. Sterowanie to realizowane jest podobnie jak w środowisku systemu operacyjnego Windows i obejmuje ustawienia menu urządzenia oraz odtwarzania zarejestrowanych materiałów. Zmienił się również interfejs graficzny menu rejestratora, które obecnie ma przyjazną użytkownikowi formę ikonek (Rys. obok).

Znacznie rozszerzono też możliwości dedykowanego oprogramowania sieciowego N-Viewer 3000. Aby usprawnić pracę operatora i uczynić wybieranie kamer bardziej intuicyjnym, zaimplementowano funkcję graficznych map obiektu. Funkcja ta ma zastosowanie szczególnie w przypadku pracy dwumonitorowej (tzw. karta graficzna dual-head). Mapa obiektu to grafika przedstawiająca obiekt, na który naniesione są piktogramy odpowiadające rozmieszczeniu kamer. Grafiką może być zdjęcie obiektu, schemat, plan obiektu itp. Mapa przypisana jest do lokalizacji i pojawia się po kliknięciu na nazwę danej lokalizacji.
Aplikacja może także wyszukiwać zmiany (ruch) w treści zapisanych na dysku komputera nagrań. Pozwala to na odnalezienie np. poruszających się obiektów w zdefiniowanym obszarze, odnalezienie momentu pozostawienia walizki na peronie lub wszystkich przypadków przebywania w bezpośredniej bliskości wybranego obiektu. Wyniki wyświetlane są w postaci statycznych obrazów z zaznaczonymi zmianami w treści obrazowej. Funkcja ta w znacznym stopniu może zautomatyzować i usprawnić żmudne czynności przeszukiwania zapisanych materiałów przez obsługę.

Oprogramowanie N-Viewer 3000 ma funkcje szybkiego sprawdzania stanu wszystkich multiplekserów zdefiniowanych w bazie danych. Dzięki temu nie jest konieczne pojedyncze łączenie się z poszczególnymi lokalizacjami, co w przypadku systemów złożonych z kilkunastu rejestratorów jest bardzo czasochłonne. Na ekranie wyświetla się lista wszystkich zdefiniowanych w bazie danych multiplekserów wraz z aktualnymi informacjami o nich, takimi jak m.in.: aktualny stan urządzenia, informacja o wersji BIOS i wersji oprogramowania oraz ostatnie zdarzenie systemowe.

Funkcja Watch w aplikacji umożliwia efektywny nadzór wielu lokalizacji i monitoring zdarzeń zaistniałych w obiektach, nawet jeśli nie jest z nimi ustanowione połączenie. Funkcja pozwala otrzymywać informacje o zdarzeniach typu zmiana w menu multipleksera, detekcja ruchu czy aktywacja wejść alarmowych. Dzięki temu można efektywnie wykorzystać osoby nadzorujące i skupić się na rzeczywistych zagrożeniach bezpieczeństwa obiektu zamiast na żmudnej i nieefektywnej obserwacji obrazu z kamer.

Uzupełnieniem funkcji Watch, gdzie informacje o zdarzeniach wyświetlane są w postaci tekstowej, są wyskakujące okienka zdarzeń alarmowych. Przydatność tej funkcji uwidacznia się szczególnie, gdy operator komputera zminimalizował do paska okno programu N-Viewer 3000 i pracuje w tym czasie w innych aplikacjach, a mimo to chce otrzymywać informacje o zdarzeniach z lokalizacji. Po wykryciu zdarzenia (detekcji ruchu lub alarmu) na środku ekranu jest wyświetlane okienko ze statycznym obrazem z kamery alarmowej.

Najważniejszym usprawnieniem serii rejestratorów wydaje się umożliwienie zdalnego (z poziomu sieci) zmieniania ustawień w menu multipleksera. Dotyczy to większości ustawień menu rejestratora. Dzięki tej funkcji można tworzyć rozproszone systemy monitoringu obejmujące odległe od siebie obiekty z jednym scentralizowanym punktem obsługi.

Jestem przekonany, że dokonane w rejestratorze zmiany pozwolą na dotrzymanie kroku w technologicznym wyścigu oraz utrzymanie wysokiej pozycji firmy Novus na rynku cyfrowych systemów rejestrujących. Jednocześnie zapewniam Państwa, że prace nad systemem rejestracji cyfrowej mają charakter permanentny i można się spodziewać implementacji kolejnych funkcji zwiększających funkcjonalność systemu monitoringu wizyjnego.

Patryk Gańko
NOVUS

Zabezpieczenia 6/2006 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony