Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Analizowanie treści obrazu przez urządzenia GANZ IP

Printer Friendly and PDF

leadNa łamach magazynów branżowych pojawiło się dotychczas wiele artykułów opisujących inteligentną analizę obrazu. Przeprowadzono wiele dyskusji na temat niedoskonałości systemów, które mają tę funkcję, wyższości jednych rozwiązań nad innymi oraz korzyści wynikających ze stosowania inteligentnej analizy obrazu w systemach CCTV. Celem tego materiału jest uświadomienie czytelnikom istoty funkcji VCA oraz sposobów jej wykorzystania w przypadku urządzeń GANZ IP.

Urządzenia GANZ IP – kamery IP i serwery wizyjne – analizują treść obrazu samodzielnie. Odciąża to jednostki centralne w systemach rejestrujących obrazy z kamer, zapewniając jednocześnie większą stabilność tych systemów.

Liczniki z bazą danych on-board oraz możliwością raportowania

Liczniki mogą zliczać obiekty odpowiadające ściśle zdefiniowanym kryteriom. Podstawowe, wstępnie zdefiniowane kryteria dotyczą m.in.:

  • kierunku oraz kąta przecięcia wirtualnej linii licznikowej przez poruszający się obiekt,
  • odpowiedniego rozmiaru obiektu.

Licznik zlicza wszystkie obiekty, które odpowiadają kryteriom. W jednym urządzeniu GANZ IP można włączyć maksymalnie 40 niezależnych liczników. Każdy z nich może pracować w trybie inkrementacji (+) lub dekrementacji (-). Kamera lub serwer wizyjny dysponuje odpowiednią bazą danych, w której przechowywane są informacje o stanach liczników. Dodatkowa funkcja raportowania, dostępna w urządzeniu, umożliwia uzyskanie raportów oraz wykresów obrazujących statystyczne zestawienia zliczeń w określonych przedziałach czasowych. Ponadto, dzięki kompatybilności raportów z formatem MS Excel, możliwa jest dowolna obróbka danych w zależności od potrzeb.

Przykładowe zastosowania:
  • zliczanie klientów w sklepach na potrzeby analizy marketingowej,
  • zliczanie pojazdów, pomiar natężenia ruchu drogowego.

Filtracja kolorów

Jedną z funkcji systemów analizujących treść obrazów jest filtracja obiektów na podstawie ich koloru. Użytkownik może określić parametry filtrów tak, aby wykrywane były tylko te poruszające się obiekty, których powierzchnia ma określony kolor.

Przykłady zastosowań:
  • kontrola ruchu na parkingu przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów należących do określonej floty, mających określony kolor. (wykrywany jest wjazd pojazdu nie spełniającego kryteriów dotyczących koloru i generowany jest alarm);
  • monitorowanie ruchu, np. w halach produkcyjnych czy w szpitalach, w strefach przeznaczonych wyłącznie dla personelu, gdzie obowiązuje ustalona kolorystyka uniformu czy ubrania (pojawienie się w takim miejscu osoby nieuprawnionej, nie spełniającej kryterium koloru, w tym przypadku koloru odzieży, zostanie wykryte i zasygnalizowane alarmem).

Detekcja zadymienia i ognia

Funkcja wykrywania zadymienia i ognia jest skuteczna zarówno wewnątrz obiektów, jak i w otwartej przestrzeni. W przypadku monitorowania otwartych obszarów praktycznie żaden rodzaj konwencjonalnego detektora nie jest w stanie zapewnić takiej skuteczności, jaką oferuje analiza treści obrazów. Pojawienie się lekkiego zadymienia w polu widzenia kamery jest sygnalizowane alarmem wczesnego ostrzegania, natomiast pojawienie się ognia jest rozpoznawane jako zagrożenie i sygnalizowane alarmem krytycznym.

Przykładowe zastosowania:
  • monitorowanie dróg, tuneli, obszarów przemysłowych;
  • obserwacja lasów i innych miejsc, gdzie ryzyko wystąpienia pożaru jest duże.

Detekcja pozostawionego przedmiotu

Praktyka pokazuje, że przedmioty pozostawione bez opieki, takie jak walizki czy torebki, mogą stanowić realne zagrożenie lub przynajmniej powodować niepożądane zamieszanie, np. ewakuację osób z całego obiektu. Zdarza się, że pomimo nadzoru prowadzonego z użyciem kamer porzucony niepozorny przedmiot nie zostaje zauważony. W takim przypadku analiza treści obrazów umożliwia automatyczne wykrycie obiektu, który pojawił się w strefie obserwacji, o czym bezzwłocznie informowany jest personel obsługujący dany obszar, np. poprzez podświetlenie wykrytego obiektu oraz sygnalizację akustyczną.

Przykładowe zastosowanie – hale na lotniskach, dworcach (pozostawiony bagaż), ulice (zakaz parkowania).

Wykrycie zniknięcia obiektu

W wielu przypadkach personel nadzorujący system monitoringu nie jest w stanie zauważyć zniknięcia przedmiotu z obserwowanego obszaru na tyle szybko, aby skutecznie interweniować (zdarza się, że operator w ogóle nie zauważa kradzieży). Analiza treści obrazów jest skuteczna również w takich sytuacjach. W przypadku zniknięcia danego przedmiotu ze zdefiniowanego obszaru system automatycznie sygnalizuje jego brak, np. poprzez podświetlenie obszaru oraz sygnalizację akustyczną. Oczywiście istnieje możliwość integracji systemu analizującego treść obrazów z już zainstalowanym systemem alarmowym.

Przykładowe zastosowania – monitorowanie eksponatów w muzeach, na wystawach, w galeriach itp.

Detekcja szwendających się osób

Funkcja ta została opracowana w celu nadzoru i ochrony prewencyjnej pomieszczeń całodobowej strefy jednostki bankowej (strefa 24h), w której zainstalowane są urządzenia samoobsługowe (np. bankomat, wrzutnia nocna, wpłatomat). Coraz powszechniej występującym problemem jest korzystanie z wyżej wymienionych pomieszczeń poza godzinami otwarcia banku przez osoby niepożądane. Nasila się to w okresach spadku temperatury zewnętrznej. W większości przypadków intruzem jest nietrzeźwy, bezdomny, a w miejscowościach o dużym nasileniu ruchu turystycznego – osoba bez noclegu. Osoba niepożądana blokuje dostęp do urządzeń bankowych, a ponadto zajmuje i niejednokrotnie zanieczyszcza pomieszczenie. Powoduje to rezygnację potencjalnych klientów banku ze skorzystania z urządzeń dla nich przeznaczonych, a tym samym ogranicza działalność bankową. Wywołuje jednocześnie negatywne postrzeganie banku jako dostawcy usług.

Przykładowe zastosowanie – wykrywanie intruzów, czyli niepowołanych osób.

Filtry prędkości obiektu

Istotnym problemem w dużych obiektach, np. w rafineriach, fabrykach, a także na ulicach osiedlowych, są realne zagrożenia wywołane przez osoby poruszające się pojazdami z nadmierną prędkością. Do monitorowania i wykrywania takich sytuacji może posłużyć filtr prędkości, który jest w stanie odpowiednio szybko zareagować na zaistniałe zagrożenie. W urządzeniu należy zdefiniować tak zwaną strefę zagrożenia, czyli pole pokrywające się na przykład z obszarem ulicy. Dodatkowo należy określić prędkość graniczną. Jej przekroczenie przez poruszający się obiekt spowoduje wyzwolenie alarmu.

Przykładowe zastosowania – monitorowanie ulic, sygnalizacja przekroczenia określonej prędkości przez pojazdy itp.

Klasyfikacja obiektów

Filtr klasyfikacji obiektów umożliwia precyzyjne określenie, które obiekty mają spowodować wygenerowanie alarmu w danym polu detekcji lub które obiekty mają zostać zliczone przez licznik.

Istotą klasyfikacji jest to, że sam użytkownik może określić, jakie obiekty mają być monitorowane (np. człowiek, samochód osobowy, większy pojazd, zwierzę). Wykorzystując wewnętrzny algorytm, kamera lub serwer wizyjny potrafi sklasyfikować zaobserwowane obiekty. System można skalibrować na przykład tak, aby wykrywane były wyłącznie osoby, a inne obiekty (np. pojazdy, zwierzęta) nie powodowały alarmu. Ponadto funkcję klasyfikacji można powiązać z pozostałymi filtrami, na przykład detekcją zatrzymywania, filtrem kierunkowym. Przykładowo – kamera może zliczać samochody ciężarowe jadące z nadmierną prędkością.

Przykładowe zastosowania – zliczanie określonych obiektów, eliminacja fałszywych alarmów (wyodrębnienie konkretnego obiektu).

Krzysztof Skowroński
Emir Dull

CBC Group

Zabezpieczenia 2/2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony