Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Szpitale pod specjalnym nadzorem. System GEMOS w placówkach medycznych

Printer Friendly and PDF

leadReformy w służbie zdrowia zmuszają kliniki i szpitale do zwiększania oszczędności i wprowadzania zmian w sposobie zarządzania. W obecnych czasach coraz częściej zamiast małych szpitali projektowane są ogromne kompleksy medyczne – skomplikowane systemy połączonych ze sobą budynków, co pozwala zarówno na usprawnienie pracy personelu, jak i optymalne wykorzystanie sprzętu medycznego.

Ze względu na dużą odpowiedzialność za pacjentów placówki medyczne powinny gwarantować ich bezpieczeństwo. Jak jednak chronić same obiekty, by klienci i personel czuli się bezpieczni? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest następująca: wdrażając system zarządzania bezpieczeństwem. System ten ułatwi również pracę inwestorów, projektantów i administratorów tych obiektów.

Tak jak bogate jest wyposażenie dużego szpitala, tak rozbudowane i różnorodne są zastosowane w nim techniczne systemy bezpieczeństwa. Ich koordynowanie i nadzorowanie wymaga nie tylko wydajności samych systemów, ale także wysokiego poziomu wiedzy technicznej osób za nie odpowiedzialnych. Dlatego zarządcy, poszukując prostszych i nowoczesnych rozwiązań, chętnie decydują się na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania kompleksem, dzięki czemu zyskują pełną kontrolę nad obiektami. Do takich zintegrowanych systemów zarządzania należy system  GEMOS. Jego dodatkową zaletą jest możliwość optymalizacji kosztów eksploatacji.

GEMOS – nowoczesne zarządzanie

System zarządzania bezpieczeństwem GEMOS jest nowoczesną, skalowalną platformą integrującą i kontrolującą wszystkie systemy teletechniczne zainstalowane w obiekcie. Dzięki temu administrator może nadzorować jednocześnie systemy sygnalizacji pożarowej (SAP), systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemy kontroli dostępu (KD), telewizyjne systemy dozorowe (CCTV) czy dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO).

Praca tych systemów jest wizualizowana na monitorze komputera – osoba obsługująca system ma zapewniony bieżący podgląd planów budynku z sygnalizacją rozmieszczenia i aktualnego stanu wszystkich czujek, modułów, kamer itp. Dzięki platformie GEMOS możliwa jest archiwizacja i późniejsza analiza danych dotyczących pracy poszczególnych systemów.

Jedną z najważniejszych i jednocześnie najbardziej wyróżniających cech systemu GEMOS, która daje mu przewagę nad innymi dostępnymi na rynku systemami tej klasy, jest jego neutralność. System GEMOS pozwala na zintegrowanie dowolnych systemów i urządzeń teletechnicznych, niezależnie od tego, kto jest ich producentem. Daje to możliwość swobodnego doboru sprzętu przez projektanta, inwestora czy zarządcę, bez obaw co do jego kompatybilności z systemem nadrzędnym.

Bezpieczeństwo i redukcja kosztów

Funkcjonalny i ekonomiczny system zarządzania obiektem pozwala na integrację wszystkich działających w jego obrębie systemów teletechnicznych. GEMOS umożliwia sterowanie i nadzór nad wszystkimi systemami z jednego stanowiska komputerowego, za pomocą intuicyjnego i przyjaznego interfejsu – co daje gwarancję natychmiastowej reakcji operatora na zdarzenia awaryjne.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w szpitalach dąży się do skrócenia czasu reakcji na potencjalnie niebezpieczne zdarzenia. Wczesne wykrycie zagrożenia daje możliwość błyskawicznej odpowiedzi na sytuację alarmową i minimalizację szkód.

System GEMOS eliminuje potrzebę indywidualnego nadzorowania każdego z systemów, a tym samym pozwala na redukcję kosztów wyposażenia i obsługi wielu stanowisk. Taka struktura pozwala na utrzymanie technicznej obsługi obiektu na najwyższym poziomie.

Integracja poszczególnych systemów pozwala na szybką weryfikację alarmu. W momencie pojawienia się sytuacji niezgodnej z założeniami system wyświetla na ekranie odpowiednią informację; przedstawia również obraz z kamery znajdującej się najbliżej miejsca zdarzenia. Możliwe jest też dźwiękowe poinformowanie operatora o sytuacji alarmowej. Jednocześnie na ekranie pojawiają się tzw. stosy alarmów, czyli informacje na temat kroków, które operator powinien po kolei wykonać.

Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo nadzorowanych budynków oraz optymalizację kosztów związanych z serwisowaniem poszczególnych instalacji. W systemie GEMOS zadbano o ergonomię stanowiska pracy, co pozwala zmniejszyć koszty związane z użytkowaniem dedykowanych aplikacji, systemów operacyjnych oraz sprzętu komputerowego.

Szpitale pod specjalnym nadzorem

W 2010 roku na wdrożenie systemu zarządzania GEMOS zdecydował się Szpital Specjalistyczny „Inflancka” imienia Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” (szpital ginekologiczno-położniczy) w Warszawie. Najpierw obiekt został wyposażony w system sygnalizacji pożarowej, system kontroli dostępu, wizyjny system dozorowy, system automatycznego sterowania wentylacją oraz system sterowania klapami przeciwpożarowymi odcinającymi, wykorzystujący dostarczone przez firmę Ela-compil sterowniki LSK. Następnie w szpitalu wdrożono system GEMOS, który wizualizuje pracę klap odcinających i steruje nią. Dzięki temu w krótkim czasie można sprawdzić i przetestować każdą z klap oraz precyzyjnie określić jej stan. Oprócz gwarancji bezpieczeństwa daje to zarządcy oszczędności wynikające ze zminimalizowania kosztów przyjazdu i pracy służb serwisowych.

„Inflancka” to nie jedyny szpital, w którym system GEMOS czuwa nad bezpieczeństwem pacjentów i personelu. W szpitalu MSWiA w Warszawie oraz w gliwickim oddziale Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie GEMOS umożliwia wizualizację stanu dwóch systemów pochodzących od różnych producentów.

Jedną z ciekawszych realizacji było wdrożenie systemu GEMOS w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) w Bydgoszczy, gdzie integrowane są systemy sygnalizacji pożarowej, wizyjny system dozorowy oraz dźwiękowy system ostrzegawczy. Ponadto za pośrednictwem uniwersalnej centrali sterującej system GEMOS nadzoruje pracę urządzeń automatyki przeciwpożarowej zainstalowanych na terenie parku.

Dowodem na niezawodność systemu GEMOS jest jego działanie w Klinice Miejskiej w Magdeburgu. System został tam wdrożony w 1994 roku, czyli dwadzieścia lat temu, i do dziś funkcjonuje bezawaryjnie. Właśnie w szpitalach niezawodność i krótkie czasy reakcji na alarm mają decydujące znaczenie. Dlatego instalacja zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem, wizualizującego stan wszystkich systemów bezpieczeństwa i komunikacji oraz umożliwiającego sterowanie nimi z poziomu stanowiska obsługi, jest w tym przypadku interesującym rozwiązaniem. W Magdeburgu wybór padł na elastyczny i neutralny system GEMOS, który był przez lata stopniowo rozbudowywany i modernizowany.

Podsumowując, warto podkreślić, że przykład kliniki w Magdeburgu pokazuje, iż zastosowanie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS jest rozwiązaniem obliczonym na wieloletnią eksploatację. System ten bowiem dzięki swojej architekturze i neutralności może być dowolnie rozbudowywany. Natomiast dzięki skalowalności możliwe jest wprowadzanie do systemu kolejnych funkcji, zgodnie ze zmieniającymi się wymogami i potrzebami użytkownika. Nie zachodzi zatem obawa, że z czasem konieczna będzie wymiana całego systemu; z kolei jego rozbudowa nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów związanych z adaptacją nowych instalacji. Daje to gwarancję bezpieczeństwa i możliwości oszczędnej przebudowy lub modernizacji obiektów już istniejących.

Karolina Brzuchalska
Ela-compil

 

Zabezpieczenia 3/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony