Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System zarządzania bezpieczeństwem GEMOS – bezpieczeństwo dworców i zintegrowanych centrów komunikacyjnych

Printer Friendly and PDF

leadPostęp techniki, brak czasu i rosnące wymagania klientów sprawiły, że w obecnych czasach rezygnuje się z budowy zwykłych dworców na rzecz kompleksowych zintegrowanych centrów komunikacyjnych. Ponieważ łączą one w sobie funkcje użytkowe, stają się obiektem szczególnej uwagi inwestorów, projektantów i zarządców budynków, a priorytetową kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Osoby administrujące obiektami muszą być zatem wyposażone w narzędzia wspomagające te procesy.

W odpowiedzi na tak postawione wymagania powstał system zarządzania bezpieczeństwem GEMOS, dzięki któremu możliwa jest integracja różnych systemów zainstalowanych w danym obiekcie bądź zespole budynków oraz uzyskanie efektu synergii przez łączenie informacji i sygnałów spływających z tych systemów.

GEMOS – nowoczesna platforma integrująca

System zarządzania bezpieczeństwem GEMOS jest nowoczesną, skalowalną platformą integrującą różne systemy teletechniczne. Umożliwia kontrolę wszystkich systemów teletechnicznych zainstalowanych w obiekcie, takich jak: systemy przeciwpożarowe, systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontrola dostępu (KD), telewizja dozorowa (CCTV) czy dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO). Struktura systemu GEMOS pozwala nie tylko na bieżącą kontrolę i wizualizację stanu wyżej wymienionych systemów na planach, ale także na analizę zdarzeń i ich archiwizację.

Jedną z najważniejszych cech systemu GEMOS, która daje mu przewagę nad innymi konkurencyjnymi systemami, jest jego otwartość. Można w nim integrować systemy i urządzenia różnych producentów. Dzięki temu inwestor, projektant czy administrator obiektu ma możliwość swobodnego doboru systemu zabezpieczeń, automatyki budynkowej itp. zarówno na etapie projektowania, jak i modernizacji czy rewitalizacji – nie musi się obawiać o ich kompatybilność z systemem nadrzędnym.

Warto również podkreślić, że system zarządzania GEMOS może być z powodzeniem stosowany zarówno w małych obiektach, jak i w ogromnych kompleksach komunikacyjnych.

fot1

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Zintegrowane centrum komunikacyjne w Katowicach (materiały prasowe NEINVER Polska)

System GEMOS wspomaga zarządzanie nie tylko w sytuacjach awaryjnych

Struktura systemu zarządzania GEMOS pozwala na szybką eliminację usterek, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie technicznej obsługi danego obiektu na wysokim poziomie. Zapewnia to kompleksowe bezpieczeństwo nadzorowanych budynków oraz optymalizację kosztów związanych z serwisowaniem poszczególnych instalacji. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dzięki systemowi GEMOS możliwa jest optymalizacja kosztów, a także zapewnienie ergonomii na stanowisku pracy, na którym możliwe jest zwizualizowanie stanu wszystkich systemów zainstalowanych w obiekcie. Pozwala to zmniejszyć koszty związane ze stosowaniem dedykowanych aplikacji, systemów operacyjnych, sprzętu komputerowego (serwerów, stacji roboczych itp.), ale także gwarantuje natychmiastową reakcję operatora w przypadku zdarzeń awaryjnych.

W momencie pojawienia się sytuacji niezgodnej z założeniami system wyświetla na ekranie odpowiednia informację lub (w opcji dodatkowej) powiadamia operatora sygnałem dźwiękowym. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i ochronionego mienia.

GEMOS – gwarantowane bezpieczeństwo komunikacji
na przykładzie zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Katowicach
i tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju

Pod koniec 2008 roku zakończyła się trwająca niemal 34 lata budowa tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Tunel liczy 1420 m długości i łączy Rondo Mogilskie z Dworcem Towarowym. W tunelu zlokalizowane zostały dwa przystanki: Dworzec Główny oraz Politechnika. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tunelu wymagało szczególnych środków ostrożności. Z tego powodu na obu przystankach umiejscowione zostały punkty kontroli ruchu – stamtąd odbywa się sterowanie obiektem i monitorowanie go.

System GEMOS zainstalowany w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju zapewnia sprawną obsługę urządzeń technicznych i gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom. Jedną z jego istotniejszych funkcji jest sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi i oddymiającymi.

Krakowski Szybki Tramwaj to nie jedyna inwestycja komunikacyjna, w której system zarządzania bezpieczeństwem GEMOS odgrywa kluczową rolę.

W połowie 2013 roku system GEMOS został uruchomiony w ostatnim z obiektów zintegrowanego centrum komunikacyjnego – Galerii Katowickiej (o łącznej powierzchni 53 tys. m2). W skład tego kompleksu wchodzą: nowa hala dworca kolejowego (ok. 6 tys. m2 powierzchni), podziemny dworzec autobusowy z 17 przystankami (10 dla autobusów, 7 dla minibusów), przebudowany plac Szewczyka oraz podziemny parking (1200 miejsc postojowych dla samochodów, zlokalizowanych na poziomie –2 i –3 galerii, oraz 80 miejsc dla rowerów). Dodatkowo na poziomie –1 zlokalizowany został funkcjonalny dworzec komunikacji miejskiej.

rys1

Rys. 1. GEMOS – schemat tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (obraz widziany przez operatora na monitorze)

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa całego zintegrowanego centrum komunikacyjnego został w nim zainstalowany system zarządzania bezpieczeństwem GEMOS. Głównym zadaniem tego systemu jest wizualizacja stanu oraz sterowanie wszystkimi urządzeniami i systemami przewidzianymi do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i klientów kompleksu budynków.

GEMOS integruje m.in. system sygnalizacji pożarowej (około 5000 czujek), DSO, CCTV (około 250 kamer), SSWiN, KD (14 kontrolerów, kilkanaście wind), system nadzoru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi – wentylacji oddymiającej i bytowej, monitorowanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej oraz system liniowej detekcji temperatury Listec SCU 800. Ponadto GEMOS komunikuje się z systemem BMS, wizualizując i monitorując poziom gazów: CO, LPG i CH4, a także siłę i kierunek wiatru.

Należy podkreślić, że system zarządzania bezpieczeństwem GEMOS został zaprojektowany w architekturze rozproszonej. Pozwala to na zachowanie bezpieczeństwa w obiekcie poprzez bieżące wykrywanie błędów i niesprawności technicznych. Serwer systemu łączy się z pięcioma stacjami klienckimi, których funkcje są dobrane odpowiednio do specyfiki i potrzeb operatorów odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych obiektów wchodzących w skład całego kompleksu.

Podsumowując, należy podkreślić, że zastosowanie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS jest rozwiązaniem obliczonym na wieloletnią eksploatację. Ze względu na swoją strukturę i neutralność system może być dowolnie rozbudowywany, co pozwoli na oszczędną przebudowę bądź modernizację obiektów już istniejących.

 

Karolina Brzuchalska
Ela-compil

 

Zabezpieczenia 2/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony