Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System kontroli dostępu Honeywell PRO3200 z oprogramowaniem Honeywell WIN-PAK

Printer Friendly and PDF

PRO3200

Modułowy system kontroli dostępu Honeywell PRO3200 ma pamięć 100000 kart i 50000 zdarzeń (w trybie offline, czyli bez połączenia z serwerem zarządzającym). System PRO3200 składa się z inteligentnego kontrolera PRO32IC (który przechowuje w pamięci dane o kartach, użytkownikach i zdarzeniach) i 16 dowolnych modułów rozszerzeń (drzwiowych PRO32R2, wejść nadzorowanych PRO32IN i wyjść PRO32OUT). Moduł drzwiowy PRO32R2 można przystosować do obsługi dwóch przejść jednostronnie kontrolowanych lub jednego przejścia dwustronnie kontrolowanego z wykorzystaniem większości dostępnych na rynku czytników kart (w tym kart 35-bitowych Corporate 1000). Moduły wyjść PRO32OUT w połączeniu z modułem czytników PRO32R2 są wykorzystywane np. do budowy systemu kontroli dostępu w windach (zezwalanie interesantom na dostęp do poszczególnych pięter obiektu). Inteligentny kontroler PRO32IC komunikuje się z modułami rozszerzeń poprzez magistralę RS485, co umożliwia rozproszenie instalacji w obrębie maksymalnie 1250 m od kontrolera sieciowego PRO32IC. Dostępne są obudowy zbiorcze mieszczące maksymalnie osiem dowolnych modułów rozszerzeń (nagromadzenie przejść) i obudowy lokalne na dwa dowolne moduły (rozproszenie przejść). Kontroler PRO32IC komunikuje się z oprogramowaniem zarządzającym WIN-PAK za pomocą standardowej sieci 10Base-T/100Base-TX Ethernet.

WIN-PAK

Oprogramowanie WIN-PAK służy do zarządzania systemem kontroli dostępu PRO3200 w wielu lokalizacjach jednocześnie (dodawanie, usuwanie, edycja danych dotyczących użytkowników systemu i danych z kart, drukowanie kart, ustalanie poziomów dostępu itd.). WIN-PAK może zarządzać systemem kontroli dostępu złożonym z maksymalnie 255 inteligentnych kontrolerów PRO32IC (każdy obsługuje maksymalnie 32 przejścia kontrolowane jednostronnie). System zarządzania WIN-PAK umożliwia m.in. podgląd statusu przejść w postaci drzewa urządzeń bądź ikon naniesionych na mapach obiektu, zdalne otwarcie przejść (impuls, impuls ze zwłoką), generowanie zaawansowanych raportów w formacie CSV, TXT i HTML oraz wiele innych funkcji przydatnych w systemie kontroli dostępu.

Fot. 1. Oprogramowanie WIN-PAK

 

Oprócz zarządzania profesjonalnym systemem kontroli dostępu oprogramowanie WIN-PAK integruje pozostałe systemy bezpieczeństwa marki Honeywell, takie jak: Galaxy Dimension GD-48, GD-96, GD-264 i GD-520 z modułem E080-4 w wersji 3.05 oraz rejestratory MAXPRO NVR, Fusion i HRDP. WIN-PAK produkcji Honeywell występuje w kilku wersjach licencyjnych, dobieranych w zależności od wielkości systemu i stopnia potrzebnej integracji, jednakże licencja może być w każdej chwili rozszerzona, w miarę rozwoju systemu. Do wizualizacji i obsługi systemu składającego się z jednej centrali Galaxy wystarczy licencja WPG4X1 (automatyczny import konfiguracji centrali, zarządzanie użytkownikami, podgląd alarmów z czujek ruchu na rzutach pięter itp.). Licencja WPG4X5 zapewnia te same funkcje dla pięciu central Galaxy Dimension jednocześnie. Wersja bez ograniczeń – WIN-PAK Ultimate (WPP4) – nie ma limitu liczby stacji operatorskich i oprócz obsługi systemu kontroli dostępu PRO3200 pozwala na integrację maksymalnie 50 central Galaxy Dimension z obsługą rejestratorów wizyjnych Honeywell. Dzięki tej licencji można tworzyć zaawansowane powiązania pomiędzy poszczególnymi systemami bezpieczeństwa znajdującymi się w obiekcie, aby uprościć pracę operatora przez zwrócenie jego uwagi na istotne zdarzenia alarmowe i jednoczesne ułatwienie ich weryfikacji. Najprostszy przykład integracji to automatycznie aktywowane okienko do podglądu obrazu z kamery zlokalizowanej najbliżej miejsca zdarzenia alarmowego (możliwy jest podgląd obrazów z 16 kamer). Zdarzeniem alarmowym może być zadziałanie czujki ruchu na skutek wykrycia przez nią ruchu, wyważenie drzwi chronionych systemem kontroli dostępu, wykrycie użycia nieaktywnej karty itp. (konfiguracji dokonuje się poprzez wybór predefiniowanych zdarzeń alarmowych). Możliwe jest również wykorzystanie zamontowanej centralnie kamery PTZ i przypisanie wybranych presetów traktowanych jako wirtualne kamery stacjonarne (alarm powoduje zmianę ustawienia kamery PTZ). Dzięki integracji rejestratorów marki Honeywell uzyskuje się informacje o ewentualnej awarii urządzenia rejestrującego, stanie wejść/wyjść i, co ważniejsze, możliwość powiązania poszczególnych zdarzeń alarmowych z zapisem wizyjnym w archiwum rejestratora.

 

Fot. 2. Obudowa zbiorcza dla ośmiu modułów PRO32R2

 

Interfejs programowy aplikacji – API

Narzędzie WIN-PAK API to interfejs łączący profesjonalny system kontroli dostępu PRO3200, zarządzany za pomocą oprogramowania WIN-PAK for Integration (SE 4.4) lub WIN-PAK Ultimate (WPP4), z oprogramowaniem innych producentów (integrującym np. systemy kadrowe, systemy zarządzania bezpieczeństwem typu PSIM itp.). Wspólny interfejs do wizualizacji i zarządzania ułatwia obsługę wyżej wymienionych systemów.

Rys. 1. Pakiety oprogramowania WIN-PAK

 

Narzędzie WIN-PAK API składa się z dwóch części:

  1. Programowy interfejs bazodanowy. Za pomocą oprogramowania innego producenta umożliwia on dodawanie, usuwanie i modyfikowanie wpisów w bazie danych oprogramowania do zarządzania systemem kontroli dostępu WIN-PAK for Integration (SE) oraz WIN-PAK Ultimate (WPP4) (np. edytowanie, dodawanie, usuwanie użytkowników i kart z systemu kontroli dostępu, zmianę uprawnień do dostępu przysługujących poszczególnym użytkownikom, zmianę harmonogramów).
  2. Programowy interfejs komunikacyjny do nadzoru i sterowania urządzeniami systemu kontroli dostępu. W systemie innego producenta interfejs ten umożliwia podgląd stanu przejść w trybie online, zdalne otwarcie przejścia (impuls lub impuls ze zwłoką), zmianę trybu pracy czytników (kod PIN, kod PIN i karta, karta lub kod PIN, tylko PIN). Ponadto umożliwia potwierdzanie, kasowanie i dodawanie notatek do alarmów generowanych przez profesjonalny system kontroli dostępu Honeywell PRO3200.

Rys. 2. Schemat integracji systemów kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu z systemem telewizji dozorowej w oprogramowaniu WIN-PA

 

W skład pakietu WIN-PAK API wchodzi:

  • interfejs bazodanowy,
  • interfejs komunikacyjny,
  • dokumentacja ułatwiająca programowanie,
  • aplikacja testowa z przykładowymi scenariuszami integracyjnymi.

Wspierane systemy operacyjne:

  • Microsoft Windows 8 (64 bit),
  • Microsoft Windows Server 2012 (64 bit),
  • Microsoft Windows 7 (64 bit),
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit).

 

Łukasz Ługowski
TAP Systemy Alarmowe
www.tap.com.pl 
e-mail: tap@tap.com.pl

 

Zabezpieczenia 2/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony