Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System GEMOS zapewnia bezpieczeństwo w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

Printer Friendly and PDF
fot1

Fot. 1. Port lotniczy Poznań-Ławica (materiały prasowe portu Poznań-Ławica)

Systemy zarządzania doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie o bezpieczeństwo trzeba zadbać w sposób szczególny – między innymi w portach lotniczych. Ochrona tych obiektów to sprawa największej wagi państwowej. Codziennie przez każdy z nich przewijają się dziesiątki tysięcy osób. Zadaniem zarządców jest przede wszystkim zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przebywającym tam osobom (zarówno pasażerom, jak i obsłudze lotniska), a w razie zagrożenia życia – możliwie jak najszybsze i bezkolizyjne wyprowadzenie ich z obiektu.

Zadanie to wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Nic więc dziwnego, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo lotnisk chętnie sięgają po nowoczesne rozwiązania. Jednym z nich jest elektroniczny system wspomagający działanie Służby Ochrony Lotniska, policji i Straży Granicznej. System ten kontroluje dostęp do stref chronionych, zapewnia interakcję systemów standardowo ze sobą niepowiązanych oraz dostarcza wielu cennych informacji o stanie systemów technicznych.

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić system bezpieczeństwa portu lotniczego, jest integracja wszystkich systemów wykorzystywanych przez służby ochrony w ramach jednej platformy, która umożliwia kontrolę stanu bezpieczeństwa obiektu z jednego centrum zarządzania. Zazwyczaj systemy te mają postać wielu niezależnych, samodzielnych urządzeń, które muszą być osobno zasilane i serwisowane. Aby zoptymalizować koszty i zapewnić kompleksową obsługę wszystkich tych urządzeń, stosuje się zintegrowane systemy zarządzania obiektami, takie jak proponowany przez firmę Ela-compil system zarządzania GEMOS. System ten aktywnie wspiera działania zarządcy i operatora, obsługuje oraz nadzoruje systemy automatyki budynkowej, a także utrzymuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

GEMOS jest neutralną platformą służącą do integracji, wizualizacji i sterowania dowolnymi podsystemami technicznymi (SSP, SSWiN, KD, DSO, telewizja dozorowa, automatyka pożarowa itp.), które znajdują się w danym obiekcie. Powstał, by spełnić oczekiwania osób zainteresowanych bezpieczeństwem obiektu – inwestorów, architektów, projektantów, generalnych wykonawców, służby bezpieczeństwa oraz pracowników obsługi technicznej. Dzięki systemowi GEMOS możliwa jest integracja, wizualizacja oraz obsługa wszystkich wymienionych systemów, analiza przyczyn alarmów oraz pełna kontrola w ramach jednego lub kilku centralnych stanowisk.

Kluczową cechą aplikacji GEMOS jest jej neutralność. Z systemem GEMOS można zintegrować wszystkie systemy bezpieczeństwa, łączności czy automatyki budynkowej różnych producentów. Dobierając poszczególne systemy teletechniczne, projektant może kierować się wartościami użytkowymi poszczególnych urządzeń, nie zwracając uwagi na to, kto je wyprodukował. Dzięki zastosowaniu systemu Gemos zaistnienie w jednym z systemów dowolnego zdarzenia, takiego jak alarm, awaria czy pożar, będzie powodowało określoną, zaprogramowaną wcześniej reakcję innego, dotąd kompletnie niezależnego systemu.

System GEMOS integruje inne systemy dzięki interfejsom programowym oraz sterownikom w postaci kart przeznaczonych do obsługi konkretnych systemów. W każdej instalacji możliwe jest też użycie kart wejść i wyjść oraz certyfikowanych przez CNBOP kart wejść i wyjść przeciwpożarowych. Dzięki temu w dowolnym momencie można podłączyć kolejne urządzenia sterowane i nadzorowane poprzez klasyczne wejście lub wyjście przekaźnikowe (np. klapy oddymiające, wentylatory czy sygnalizatory).

fot2

Fot. 2. Terminal portu lotniczego Poznań-Ławica (fot. Hochtief, materiały prasowe portu Poznań-Ławica)

Gemos jest systemem skalowalnym. Oznacza to, że może być dowolnie rozbudowywany i uzupełniany, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jest to cecha niezwykle istotna, zwłaszcza w przypadku takich obiektów jak port lotniczy, które podlegają stałym rozbudowom czy okresowym modernizacjom. Dodatkowo zastosowanie systemu zarządzania umożliwia wyeliminowanie większości występujących w obiekcie usterek, co podwyższa poziom stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów. Systemy nadzorowane przez GEMOS są kontrolowane w trybie ciągłym, przez 24 godziny na dobę. Skrócenie fazy projektowania oraz możliwość zmniejszenia ilości okablowania realnie wpływa na koszty budowy lub modernizacji budynku.

System GEMOS umożliwia użytkownikowi błyskawiczną reakcję na wszelkie sytuacje alarmowe. Obsługiwany na jednym lub kilku centralnych stanowiskach w pełni umożliwia kontrolę wszystkich systemów technicznych zainstalowanych w obiekcie. Personel obsługujący stanowisko kontrolne otrzymuje pełną informację tekstową i graficzną, towarzyszącą pojawieniu się komunikatu alarmowego. Sytuacja wizualizowana jest na ekranie monitora (możliwe jest również wysłanie sygnału dźwiękowego lub SMS-a). Wraz ze zgłoszeniem alarmu wyświetlane są procedury postępowania, które obsługa powinna zrealizować. Ponadto system automatycznie generuje podgląd tego fragmentu obiektu, w którym czujnik alarmujący zgłasza odchylenie od normy. Dzięki temu można otrzymać spójne dane na planach graficznych budynku.

System GEMOS jest wykorzystywany przez pracowników ochrony i administracji w portach lotniczych w całej Polsce. W listopadzie 2001 roku został wdrożony w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Na pierwszym etapie zintegrowane zostały systemy bezpieczeństwa obiektu, systemy ogrzewania, klimatyzacji, monitoringu, a także systemy alarmowe i przeciwpożarowe w budynku terminalu pasażerskiego.

Na przełomie lat 2007 i 2008, wraz z rozbudową portu, dokonana została aktualizacja systemu do wersji Gemos 3, co umożliwiło kontrolowanie stanu bezpieczeństwa portu na więcej niż jednym stanowisku. Jednocześnie zwiększono liczbę czujek i przejść objętych systemem kontroli dostępu oraz wprowadzono nowe grafiki umożliwiające wizualizację stanu bezpieczeństwa rozbudowanej części portu.

Wkrótce po zakończeniu prac zakres integracji został rozszerzony o strażnicę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej znajdującą się poza głównym budynkiem portu, a także o budynek CARGO.

Trzeci znaczący etap rozwoju systemu Gemos nastąpił podczas ostatniej rozbudowy terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań-Ławica, przeprowadzonej po powierzeniu miastu Poznań organizacji finałowych meczy EURO 2012.

Modernizacja i rozbudowa terminalu pociągnęła za sobą gruntowną przebudowę systemów wpływających na stan bezpieczeństwa obiektu. Wymieniono system kontroli dostępu, system telewizji dozorowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, a w nowo dobudowanej części terminalu znalazł zastosowanie również inny niż w „starej” części system sygnalizacji pożarowej. Klapy wentylacji pożarowej wyposażono w siłowniki cyfrowe współpracujące z systemem LSK.

Należy podkreślić, iż tak gruntowne zmiany nie utrudniły działania systemu Gemos – został on jedynie dodatkowo wyposażony w interfejsy służące do obsługi nowo wprowadzonych rozwiązań oraz wzbogacony m.in. w nowe grafiki i maski graficzne obrazujące przebudowany terminal.

Pracownicy lotniska doceniają to, że przez ponad dwa lata system GEMOS stale monitorował i nadzorował przebudowywane i rozszerzane o nowe elementy systemy techniczne, co zapewniało pożądany poziom bezpieczeństwa obiektu oraz komfortowe zarządzanie jego bezpieczeństwem.

Zainstalowanie systemu Gemos w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica stanowiło nie lada wyzwanie, zarówno dla producenta, jak i dla integratorów. System musi spełniać nie tylko wymogi bezpieczeństwa, ale także wymagania użytkowe stawiane przez wszystkie służby obecne na lotnisku: Straż Graniczną, Straż Ochrony Lotniska, policję, Służbę Celną, Lotniskową Straż Ratowniczo-Gaśniczą. Każda z tych jednostek ma bowiem własne, ściśle określone procedury bezpieczeństwa i choć ogólny cel jest jeden – ochrona portu i bezpieczeństwo jego użytkowników – to procedury postępowania bywają różne. Warto podkreślić, iż system GEMOS został zainstalowany również na krakowskich Balicach i w porcie lotniczym Copernicus we Wrocławiu.

Ela-compil

 

Zabezpieczenia 5/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony