Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System GEMOS za zamkniętymi drzwiami Bezpieczeństwo w zakładach penitencjarnych

Printer Friendly and PDF

leadZabezpieczenie zakładów penitencjarnych to zadanie niełatwe i często wymagające dużych nakładów na specjalistyczne systemy elektroniczne. Chodzi nie tylko o ochronę osadzonych, ale również o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa służbom więziennym, zapobieganie ucieczkom więźniów oraz o spokój zwykłych obywateli. Tam, gdzie na małej przestrzeni mieszkają groźni przestępcy, nie może być mowy o półśrodkach i lukach w systemach zabezpieczeń.

Aby zakłady penitencjarne nie stały się obiektami „wysokiego ryzyka”, należy zastosować odpowiednie środki celem ich ochrony. Z pomocą przychodzą nowoczesne systemy zarządzania, które wspomagają służby więzienne w ich działaniach, tworząc swoistego rodzaju niewidoczną sieć obronną. Jednym z takich systemów jest GEMOS, dostarczany przez firmę Ela-compil. Umożliwia on integrację dowolnych instalacji teletechnicznych wykorzystywanych na obszarze danego obiektu bądź zespołu budynków.

System zarządzania GEMOS jest nowoczesną skalowalną platformą integrującą. Jej struktura umożliwia sterowanie pracą wszystkich systemów stosowanych w zakładach penitencjarnych, takich jak systemy służące do komunikacji z osobami przebywającymi w celach, do kontroli pracy wartowników, do kontroli stanu śluz, a także systemów SSP, KD czy CCTV. GEMOS integruje także systemy automatyki budynkowej. Struktura systemu GEMOS umożliwia nie tylko bieżącą kontrolę pracy wszystkich systemów składowych oraz wizualizację ich stanu na planach sytuacyjnych, ale także archiwizację i analizę zdarzeń zachodzących w obiekcie.

Do tej pory wymagania, jakie musiały spełnić poszczególne systemy bezpieczeństwa, wiązały się z czasochłonnym zaangażowaniem wielu osób. Liczne podsystemy musiały być obsługiwane jednocześnie na wielu stanowiskach i wymagały dodatkowych działań wynikających z konieczności koordynowania niezależnych systemów.

Taka sytuacja miała miejsce między innymi w zakładzie karnym w Bruchsal w Badenii-Wirtembergii na terenie południowych Niemiec, zanim system GEMOS został tam wdrożony przez spółkę-siostrę Ela-compil – firmę ela-soft. W powstałym w 1848 roku zakładzie karnym przebywa około 450 osadzonych, z czego ponad 80 odbywa karę dożywocia. Bruchsal jest zakładem o zaostrzonym rygorze – niezbędny jest tam 24-godzinny zintensyfikowany nadzór, a bezpieczeństwo musi być zagwarantowane zarówno osadzonym, jak i personelowi. W przypadku zagrożenia system powinien nie tylko odpowiednio zarządzać realizacją procedur, ale też uniemożliwić ewentualne próby ucieczki więźniów. Biorąc to wszystko pod uwagę, władze tego otoczonego wysokim na osiem metrów murem więzienia zadecydowały o wdrożeniu systemu zarządzania GEMOS.

System zarządzania GEMOS jest dostępny również w wersji przeznaczonej dla zakładów penitencjarnych. Jego twórcy zwrócili szczególną uwagę na system komunikacji z więźniami, system kontroli dostępu i inteligentnego sterowania drzwiami, system kontroli obszaru zewnętrznego, a także systemy informacji o osadzonych. GEMOS w wersji dla zakładów karnych nie tylko koordynuje pracę, wizualizuje stan i integruje wszystkie podsystemy bezpieczeństwa i komunikacji zainstalowane w zakładzie, ale także jest wyposażony w bazę informacji o więźniach. Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe jest inteligentne sterowanie drzwiami w celu wskazania drogi ewakuacji. Możliwe jest też indywidualne dopasowanie funkcjonowania śluz, podłączenie do elektronicznych systemów zamykania, podłączenie do urządzeń alarmowych z funkcją lokalizowania ich na planach budynku oraz zdalne umożliwianie albo uniemożliwianie osadzonym telefonowania. Ponadto GEMOS integruje systemy ochrony obwodowej z wizyjnymi systemami dozorowymi. Systemy różnych producentów zostały tu połączone w ramach jednej, spójnej platformy z odpowiednio dobranymi interfejsami. Dzięki zastosowaniu systemu GEMOS możliwa była optymalizacja kosztów związanych z kupnem specjalnych aplikacji, systemów operacyjnych i sprzętu komputerowego. Zapewniono najwyższą jakość ochrony poprzez zagwarantowanie natychmiastowej reakcji operatora na zdarzenia awaryjne.

Inwestor, projektant czy nawet zarządca obiektu ma możliwość swobodnego dobierania do systemu GEMOS systemów zabezpieczeń, systemów automatyki budynkowej itp., zarówno na etapie projektowania, modernizacji czy rewitalizacji, i nie musi się obawiać o ich kompatybilność z systemem nadrzędnym. Jest to bardzo ważna właściwość, którą doceniły także władze Bruchsal.

System GEMOS od lat z powodzeniem funkcjonuje w ponad piętnastu zakładach penitencjarnych na terenie Niemiec. Cechą wyróżniającą go spośród innych systemów jest elastyczna struktura – ewentualne usterki mogą zostać szybko usunięte. System zapewnia bezpieczeństwo penitencjariuszy, służb więziennych oraz nadzorowanych budynków, a także pozwala optymalizować koszty związane z obsługą i serwisowaniem poszczególnych instalacji.

Kolejnym z obiektów, w którym nad bezpieczeństwem czuwa system GEMOS jest areszt dla nieletnich, znajdujący się w berlińskiej dzielnicy Tempelhof. Zarządcy tego obiektu musieli nie tylko zagwarantować nadzór nad zatrzymanymi, ale również zapewnić bezpieczeństwo dyżurującemu personelowi.

Po raz kolejny postanowiono zaufać systemowi zarządzania GEMOS, który stał się sercem całej struktury bezpieczeństwa. Za jego pomocą zintegrowano wszystkie centrale systemów alarmujących o zagrożeniu wewnątrz i na zewnątrz budynku. Stworzono strukturę centralnego zarządzania z jednego stanowiska. Rozwiązanie to okazało się optymalne i jest z powodzeniem stosowane nie tylko w zakładach penitencjarnych, ale także w wielu innych budynkach użyteczności publicznej.

Podsumowując, warto podkreślić to, że zintegrowany system zarządzania GEMOS może być eksploatowany przez wiele lat. Dzięki jego strukturze i neutralności może być dowolnie rozbudowywany, a ponadto ułatwiać optymalizację kosztów podczas przebudowy bądź modernizacji obiektów już istniejących. Z kolei dzięki skalowalności (koszty wdrożenia zależą od wielkości systemu) można go z powodzeniem stosować zarówno w małych, jak i dużych budynkach, a także w całych kompleksach budynków.

Ela-compil

 

 

Zabezpieczenia 6/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony