Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Systemy sygnalizacji pożarowej w serwerowniach

Printer Friendly and PDF

Serwerownie są wydzielonymi obiektami, w których zapewnia się odpowiednie warunki fizyczne i środowiskowe oraz właściwe warunki elektromagnetyczne umożliwiające odpowiednie zasilanie komputerów pełniących rolę serwerów. Główną rolą serwerów jest usługa polegająca na udostępnianiu zasobów innym komputerom, a także pośredniczenie w wymianie informacji między nimi.

Pomieszczenia i zainstalowane w nich urządzenia, systemy elektroniczne i elektryczne wymagają specyficznych środków nadzoru za pomocą automatycznych systemów wykrywania pożaru (ASWP), a także specjalnych rozwiązań służących do gaszenia wykrytych pożarów czy nawet środków uniemożliwiających powstanie pożaru płomieniowego. Typowe wytyczne i zasady dotyczące projektowania nie są w stanie zagwarantować odpowiedniej czułości oraz szybkości reakcji systemu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pomieszczeń z urządzeniami komputerowymi, centralami telefonicznymi itp. Zbyt późne wykrycie pożaru w systemie mającym zapewnić bezprzerwowe zasilanie może doprowadzić do uszkodzenia albo nieprawidłowego działania urządzeń, co oczywiście może mieć poważne następstwa.

Zabezpieczenie serwerowni

Pożar w pomieszczeniu serwerowni musi być stłumiony w jak najkrótszym czasie. Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wykrycie pożaru w bardzo wczesnym stadium. Ewentualne uszkodzenia czy zniszczenia mogą być znacznie ograniczone, jeżeli:

  1. Zostanie ustalone miejsce uszkodzenia skutkującego pożarem.
  2. Zostaną wykonane następujące czynności uniemożliwiające powiększenie się uszkodzenia i pożaru:
    1. Wyłączenie dopływu energii elektrycznej do uszkodzonego urządzenia. W większości przypadków materiały stosowane w układach elektronicznych są samogasnące, dlatego bez dopływu energii rozwój pożaru zostanie zahamowany. Uruchomienie urządzenia gaśniczego całkowicie uniemożliwi ponowny wybuch pożaru. Personel w obiekcie może wykryć i usunąć źródło zagrożenia oraz przystąpić do czynności naprawczych.
    2. Uruchomienie urządzenia gaśniczego bez wyłączenia dopływu energii elektrycznej. Obecnie dominuje właśnie taka procedura ochrony serwerowni. W takim przypadku źródło pożaru (praktycznie bez względu na jego stopień rozwoju) może być nadal aktywne (ze względu na niemożność zidentyfikowania miejsca uszkodzenia będącego źródłem pożaru i nieusunięcie tego uszkodzenia poprzez wykonanie odpowiednich czynności naprawczych). Tak więc po wyładowaniu środka gaśniczego, ewentualnym uruchomieniu systemu rezerwowego w celu podtrzymania jego stężenia (tzw. dogaszanie) i spadku koncentracji środka gaśniczego pożar może zostać ponownie wzniecony.

Z powyższego wynika, że w przypadku pożarów, w których do uszkodzonego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego nadal dostarczana jest energia elektryczna, nawet zastosowanie systemu gaśniczego nie rozwiązuje całkowicie problemu. Jeżeli natomiast przyczyny pożaru i jego charakter są inne niż opisane wyżej (np. mamy do czynienia z pożarem samopodtrzymywalnym – tleniem, pożarem płomieniowym), wówczas gaszenie będzie skuteczne. W takim przypadku zastosowanie stałego urządzenia gaśniczego jest w pełni uzasadnione.

Koncepcje ochrony serwerowni przedstawię w artykule w numerze 5/2017 Zabezpieczeń.

mgr inż. Jerzy Ciszewski
IBP NODEX

 

Zabezpieczenia 4/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony