Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowe zasysające czujki dymu w ofercie firmy Xtralis

Printer Friendly and PDF

Firma Xtralis od wielu lat jest wiodącym producentem nowatorskich rozwiązań z dziedziny wykrywania dymu, w tym w bardzo wczesnej fazie rozwoju pożaru, gazów, oraz ochrony bezpieczeństwa. Nasze zaawansowane technologicznie produkty zapewniają niezawodność i precyzję wykrywania zagrożeń. Jako firma innowacyjna, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom klientów, od drugiej połowy 2014 roku Xtralis sukcesywnie wprowadza na rynek detektory należące do nowej linii produktowej VESDA E. Celem strategicznym firmy jest oferowanie zasysających czujek dymu, które będą mogły znaleźć zastosowanie nie tylko w serwerowniach czy magazynach wysokiego składowania, jak miało to najczęściej miejsce dotychczas. Litera „E” w nazwie własnej linii urządzeń to skrót od Everywhere, czyli można je zastosować niemal wszędzie tam, gdzie dotychczas stosowano standardowe metody detekcji dymu.

Zasysające czujki dymu nowej generacji VESDA E

Kluczowym rozwiązaniem odróżniającym detektory VESDA E od urządzeń poprzedniej generacji jest zastosowanie zupełnie nowej, opatentowanej komory detekcyjnej, która różni się od dotychczas stosowanej zarówno konstrukcją, jak i możliwościami technicznymi. Zaawansowaną metodę detekcji dymu osiągnięto dzięki zastosowaniu w komorze pomiarowej setek tysięcy fotosensorów (ponad 330 tys.) oraz wykorzystaniu dziesięciu unikatowych parametrów detekcji. W efekcie detektory VESDA E charakteryzują się wyższym poziomem odporności na zanieczyszczenia oraz bardzo szerokim zakresem czułości (15-krotnie większym niż w przypadku czujek z rodziny VESDA). Układ optyczny jest chroniony przed zabrudzeniem barierą czystego powietrza, podobnie jak w poprzednich detektorach zasysających VESDA, czy ICAM. W związku z zastosowaniem metody kalibracji bezwzględnej nowe detektory nie wymagają korekt programowych. Ponadto umożliwiają szczegółową analizę zasysanego powietrza i monitorowanie warunków środowiskowych pod kątem:

  • obecności w zasysanym powietrzu cząstek spalin z silników Diesla – DieselTrace,
  • obecności w zasysanym powietrzu cząstek kurzu – DustTrace,
  • obecności w zasysanym powietrzu cząstek powłoki kablowej z PCV – WireTrace.

Fot. 1. VESDA E VEU-A10 z modułami StaX

Funkcje oprogramowania analitycznego nie ograniczają się jedynie do detekcji i sygnalizacji obecności cząstek spalin, kurzu czy PCV w powietrzu. Pozwalają także na sprawdzanie intensywności występowania danego zjawiska w określonym czasie w celu wykorzystania tych informacji przy programowaniu progów czułości detektora. Tym sposobem zjawiska zwodnicze, będące często źródłem fałszywych alarmów, mogą zostać skutecznie zminimalizowane. W przypadku analizy obecności w powietrzu cząstek PCV możliwe jest ustalenie potencjalnego źródła pożaru, zanim jeszcze do niego dojdzie.

Detektory z serii VESDA E mają konstrukcję modułową i będzie można je rozbudować, dodając dodatkowe, zintegrowane elementy, tj. detektory gazu ECO, system przedmuchiwania układu rur czy też zasilacze. Wszystkie urządzenia są wykonane według zunifikowanego projektu i są do siebie dokładnie dopasowane (fot. 1). Ponadto nowe czujki mają takie same wymiary obudowy oraz rozmieszczenie przyłączy orurowania i okablowania jak czujki VESDA VLP i VLS. Tym samym są w pełni kompatybilne z dotychczasowymi systemami i mogą zastąpić czujki poprzedniej generacji w przypadku takiej konieczności.

Fot. 2. Detektor VESDA E VEU A-010 z dotykowym wyświetlaczem 3,5"

Czujki VESDA E są standardowo wyposażone w gniazdo ethernetowe oraz łącze Wi-Fi, umożliwiające alokację adresu IP dla czujki w internetowej sieci obiektowej. Dzięki temu oprogramowanie konfiguracyjne VSC zainstalowane na tablecie lub laptopie może poprzez sieć nawiązać bezprzewodowe połączenie z czujką oraz innymi, dołączonymi do niej poprzez VESDAnet urządzeniami (innymi czujkami, zdalnymi wyświetlaczami). Tym sposobem diagnostyka pojedynczej czujki lub całego systemu może być przeprowadzana za pomocą urządzenia mobilnego i nie ma konieczności bezpośredniego łączenia się z komputerem PC.

Czujki VEU A-00 i VEU-A010

Seria VEU obejmuje wysokiej klasy zasysające czujki dymu z rodziny VESDA E. Są to detektory do pomieszczeń o maksymalnej powierzchni dozorowanej wynoszącej 2000 m2, czterorurowe, o łącznej długości orurowania wynoszącej maksymalnie 800 m. Zgodnie z wymaganiami normy EN 54-20 czujki VEU obsługują następującą liczbę otworów próbkujących przy określonej czułości:

  • Klasa C 100 otworów/Pożar 1 = 0,062% zac/m),
  • Klasa B 80 otworów/Pożar 1 = 0,026% zac/m),
  • Klasa A 80 otworów/Pożar 1 = 0,015% zac/m).

Obliczenia dla każdej konfiguracji wykonuje się w programie konfiguracyjnym ASPIRE-E.

Fot. 3. Detektor VESDA E VEU A-00 – wyświetlacz z diodami LED

Wersja VEU-A10 jest wyposażona w kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,5" (fot. 2), który umożliwia odczytywanie informacji dotyczących pracy czujki, między innymi sprawdzanie poziomów stężenia dymu, a także informacji diagnostycznych. Korzystając z nieskomplikowanego menu, użytkownik może łatwo wyświetlać wszystkie informacje o statusie czujki. W czujce VEU A-00 do sygnalizacji alarmowej (alarmy, awarie) służą diody LED (fot. 3).

Urządzenia mają możliwość komunikowania się w sieci VESDAnet, która zapewnia niezawodną dwukierunkową łączność oraz redundancję umożliwiającą prawidłowe działanie również w przypadku uszkodzenia okablowania w jednym miejscu. Sieć VESDAnet pozwala na konfigurowanie, sterowanie, monitorowanie i przeprowadzanie diagnostyki urządzeń w jednym miejscu.

Czujki VEA-040-A00 i VEA-040-A10

VESDA E VEA (fot. 4) to kolejny model detektora zasysającego z serii E, który jest obecnie wprowadzany na rynek. Niezawodny, nowatorski i bardzo wydajny detektor dymu dodatkowo daje możliwość adresowalnej detekcji dzięki zastosowaniu adresowalnych, elastycznych kapilar o średnicy zewnętrznej 6 mm (od 40 do 120 adresowalnych punktów detekcyjnych). Czujka VEA zasysa powietrze w przestrzeni chronionej przez rurki kapilarne, które są rozmieszczone tak, aby pokryć całą powierzchnię punktami detekcyjnymi zgodnie z wytycznymi przeciwpożarowymi. Jak we wszystkich detektorach firmy Xtralis, próbki powietrza są filtrowane, zanim dotrą do komory laserowej, gdzie następuje analiza ich zawartości pod kątem obecności dymu. Gdy w próbce zostanie wykryta obecność dymu w stężeniu odpowiadającym nastawom czułości detektora, czujka zainicjuje zaprogramowaną procedurę alarmową. Gdy stężenie dymu osiągnie wartość odpowiadającą nastawie czułości dla pierwszego progu alarmowego (Pożar 1), rozpocznie się sekwencyjne skanowanie kapilar z wykorzystaniem wirującego zaworu w celu zlokalizowania kapilary, przez którą zasysany jest dym. Informacja o czterech progach alarmowych (Alert, Akcja, Pożar 1 i Pożar 2) jest wyświetlana i przekazywana do centrali systemu sygnalizacji pożarowej. Użytkownik może nie czekać na automatyczne zadziałanie czujki i zainicjować skanowanie w chwili, gdy dostanie informację o alarmie przy przekroczeniu stężenia dymu odpowiadającemu wartości nastawy dla pierwszego progu alarmowego (Pożar 1). Czujki VEA są wyposażone w wysokowydajne pompy ssące zapewniające szybki czas transportu powietrza przez długie, stumetrowe kapilary. Monitorowanie przepływu powietrza umożliwia natychmiastowe wykrycie nieszczelności instalacji lub blokady przepływu, co jest sygnalizowane przez detektor jako awaria. Alarmy oraz informacje o lokalizacji pożaru mogą być wysyłane do centrali systemu sygnalizacji pożarowej przez przekaźniki, ale także z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego VesdaNet. Poprzez Ethernet i Wi-Fi użytkownik może konfigurować urządzenia działające w sieci, a także na bieżąco monitorować ich stan. Dzięki wyposażeniu detektorów w port USB możliwe jest indywidualne programowanie urządzeń podczas uruchomienia i później, w trakcie konserwacji systemu. Opcjonalne moduły przekaźnikowe (Relay StaX) mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji o lokalizacji pożaru do centrali SAP. Można wyposażyć detektor w dodatkowe moduły Expansion StaX pozwalające na stworzenie systemu 60-, 80-, 100- i 120-kapilarowego (fot. 5).

Fot. 4. Detektor VESDA E VEA 040-A10 z dotykowym wyświetlaczem 3,5"

Podobnie jak w przypadku VESDA E VEU detektory VEA mogą być wyposażone w kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,5", który pozwala na odczytywanie informacji dotyczących pracy czujki, między innymi sprawdzanie poziomów stężenia dymu, a także informacji diagnostycznych, lub w nieskomplikowany wyświetlacz z diodami LED, z którego użytkownik może łatwo odczytać wszystkie najistotniejsze informacje o stanie czujki.

Fot. 5.    Wyposażenie detektorów VESDA E VEA w dodatkowe moduły Expansion StaX

Podsumowanie

Ze względu na bardzo szeroki zakres czułości i dużą liczbę otworów próbkujących w pomieszczeniach z dużym przepływem powietrza można, stosując detektory VESDA E VEU, zwiększyć powierzchnię dozorowanego obszaru nawet o 40% w stosunku do powierzchni możliwej do nadzorowania z wykorzystaniem detektorów poprzedniej generacji. Dzięki znacznie dłuższym rurom z rozbudowanymi odgałęzieniami system próbkujący idealnie nadaje się do zastosowania w obiektach wysokich, o wielkiej kubaturze, w których powierzchnia dozorowana może ulec zwiększeniu nawet o 80%. Zmniejszeniu natomiast ulega ilość potrzebnego czasu i nakład pracy przy montażu i serwisowaniu samych czujek. Dzięki dużej liczbie nowych, rewolucyjnych funkcji czujki VEU cechują się niezrównaną skutecznością detekcji i uniwersalnością, a także zapewniają wiele możliwości programowania w miejscu montażu i niższe koszty eksploatacji.

Stosując VESDĘ E VEA z dziesiątkami adresowalnych kapilar próbkujących, możemy uzyskać rozległy, adresowalny system wczesnej detekcji dymu. Przed pojawieniem się detektora VESDA E VEA rozwiązanie takie było nieosiągalne. Adresowalność wszystkich punktów detekcji dymu była dotychczas domeną systemów sygnalizacji pożarowej bazujących na czujkach punktowych.

Dzięki opisanym powyżej charakterystycznym cechom detektory zasysające VESDA E mogą mieć zupełnie nowe zastosowania i znacznie zwiększają efektywność działania systemów wczesnej detekcji dymu.

Beata Idziak
Regional Sales Manager CEE
Xtralis UK
e-mail: b.idziak@xtralis.com
tel.: +48 608 619 167
www.xtralis.com

 

Zabezpieczenia 5/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony