Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

FP1500 - mała centrala, duże możliwości

Printer Friendly and PDF

Centrala GE FP1500Do tej pory użytkownicy obiektów, w których planowano instalację analogowej, adresowalnej centrali pożarowej, musieli liczyć się z dużym nakładem finansowym oraz świadomością tego, że proces instalacji nie będzie ani szybki, ani łatwy. W przypadku małych i średnich obiektów opłacalność zainstalowanej centrali nie była wysoka. Jednak to wszystko zmieniło się z chwilą wprowadzenia na rynek nowej serii central pożarowych FP1500 firmy GE Security.

Centrale z serii FP1500 są idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich instalacji. Cechują się wysoką wytrzymałością, ładnym wyglądem oraz przystępną ceną. Ponadto wyróżnia je możliwość łatwej instalacji i wygoda w obsłudze.

Ktoś, kto decyduje się na centrale z serii FP1500, ma do wyboru dwa modele: FP1501 oraz FP1502. Pod względem funkcjonalności centrale są identyczne. Różnią się tylko liczbą obsługiwanych pętli. Cyfra na końcu wskazuje liczbę pętli obsługiwanych przez centralę, zatem FP1501 obsługuje jedną, a FP1502 dwie. Na każdej pętli można zamontować maksymalnie do 250 urządzeń: 125 czujek oraz 125 innych urządzeń, takich jak ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), moduły wejściowe oraz wyjściowe. W celu ułatwienia instalacji podzielono adresy: te od jednego do 125 przeznaczone są dla czujek, a od 128 do 253 dla pozostałych elementów systemu. Zarówno wejście, jak i wyjście pętli wyposażone jest w izolator zwarć.

Oferta central

Centrale z serii FP1500 posiadają czytelny wyświetlacz LCD (cztery linie po 40 znaków), na którym można odczytać informacje dotyczące czujek oraz innych urządzeń znajdujących się na pętli. Stref jest 20, a ich stan sygnalizuje użytkownikowi odpowiedni kolor diody. Czerwony oznacza pożar w strefie, a żółty uszkodzenie bądź blokadę. Kiedy dochodzi do alarmu lub uszkodzenia czujki, wyświetlany jest adres oraz opis czujki. Wszystkie zdarzenia są oczywiście zapisywane w rejestrze, który można wydrukować na bieżąco lub w formie raportów. W rejestrze można zapisać maksymalnie 1000 zdarzeń.
Inżynierowie firmy GE Security mieli za zadanie stworzyć estetycznie wyglądającą centralę. Jak widać na zdjęciu nr 1 - w pełni im się to udało, a ponadto efekt końcowy ma postać niezawodnej, wytrzymałej konstrukcji jednopłytowej.

Jeśli kupią Państwo centralę z rodziny FP1500, znajdą Państwo w obudowie płytę główną i transformator sieciowy. Ponadto będzie też miejsce na dwa akumulatory po 7 Ah każdy, co widać na zdjęciu nr 2.

Centrale serii FP1500 obsługują dwa porty szeregowe: RS232 (w każdej z central), oraz opcjonalny RS485. Aby skorzystać z portu RS485, należy zastosować dodatkowy moduł NC785. Portów tych można użyć np. do podłączenia komputera z dedykowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym lub drukarki.

Budowanie systemu - co mamy do wyboru

Do central z serii FP1500 otrzymują Państwo wszelkie możliwe urządzenia niezbędne do budowy systemu sygnalizacji pożarowej. Jeśli chodzi o czujki, mają Państwo do wyboru cztery rodzaje: optyczną KL731A, jonizacyjną KL700A, termiczną KL710A oraz dualną (czujka optyczno-termiczna) KL735A. W celu ustawienia adresu czujki należy zastosować programator PG700. Urządzenie PG700 stosuje się zarówno do programowania czujek, jak również do przeprowadzenia testu czujki.

Programowanie czujek można przeprowadzić na dwa sposoby: pojedynczo przypisywać adres każdej z czujek lub adresować sekwencyjnie. Ponadto programator PG700 pozwala na odczytanie adresu czujki oraz sprawdzenie i kalibrację czujki po wymianie układu optycznego. Do zasilania urządzenia PG700 należy użyć dwóch baterii 9 V.

Oczywiście do każdej czujki potrzebna jest podstawa. Do wyboru mamy jedną z dwóch podstaw:

  • KZ705 - standardowa. Pozwala na podłączenie wyniesionego wskaźnika zadziałania. Posiada dodatkowy zacisk do łączenia ekranów przewodów pętlowych;
  • KZ705I - podstawa z izolatorem zwarć. Można ją stosować zarówno jako izolator między czujkami, jak i na przejściach między czujkami a przyciskami ROP i modułami pętlowymi. Ten typ izolatora zwarć nie zajmuje adresu i nie wymaga dodatkowego okablowania.

Podstawowym elementem każdego systemu sygnalizacji pożarowej, poza czujkami, jest oczywiście ręczny ostrzegacz pożarowy. Gdy zamawia się taki element do budowy systemu bazującego na centrali FP1500, należy pamiętać, że ROP do tej centrali składa się z trzech elementów: modułu przycisku KAL450, puszki montażowej DM787 oraz szybki DM711.

Kolejnymi elementami, które, po czujkach i ręcznych ostrzegaczach pożarowych, w systemie sygnalizacji pożarowej spotyka się najczęściej, są moduły wejściowe i wyjściowe. Tu możemy spotkać czterowejściowy moduł KAL414C, którego zadaniem jest przekazywanie do centrali informacji o aktywacji linii. Można go zastosować w dwóch wariantach:

  • jako moduł linii bocznych - podłączamy czujki konwencjonalne,
  • jako moduł monitorujący rezystancje linii, do którego podłączamy urządzenia z wyjściami przekaźnikowymi (np. czujki liniowe).

KAL414C zgłasza stan pożaru lub uszkodzenia. Należy pamiętać o stosowaniu dwóch rezystorów parametrycznych.

W przypadku, gdy instalator potrzebuje wyjść przekaźnikowych, z pomocą przychodzi moduł KAL434C posiadający cztery takowe wyjścia. Można stworzyć warunki logiczne oraz spowodować dodatkowe opóźnienia w działaniu każdego z nich. Najczęściej moduł jest stosowany do przekazywania informacji o pożarze w strefie do innych central lub systemów oddymiających.

Co ważne, opisane powyżej dwa moduły nie są zasilane z pętli - wymagają osobnego zasilania, albo poprzez oddzielny przewód z zasilacza centrali, albo z zasilacza buforowego.

Istotne też jest, by pamiętać o tym, że każde wejście (moduł KAL414C) i wyjście (moduł KAL434C) jest programowane w centrali jako jedno urządzenia pętlowe. Oznacza to, że pojedynczy moduł zajmuje cztery adresy.

Powyższy opis systemu FP1500 ma za zadanie przybliżyć Państwu urządzenia wchodzące w jego skład oraz duże możliwości małej centrali. Oprogramowaniu do central serii FP1500 zostanie poświęcony artykuł w kolejnym numerze Zabezpieczeń, do którego lektury już teraz chciałbym Państwa zachęcić.

Łukasz Wojtukiewicz
GE Security Polska

Zabezpieczenia 6/2006 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony