Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100

Printer Friendly and PDF

leadNowoczesne obiekty wyposażane są w szereg różnych systemów służących bezpieczeństwu osób i ochronie mienia. Najważniejszy z nich to  system sygnalizacji pożarowej (SSP), którego zadaniem jest przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Powszechnie wiadomo, że istnieje grupa obiektów, w których na mocy prawa1 musi być zainstalowany SSP. Nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnego szpitala, kina czy hotelu bez takiej instalacji. Właściciele obiektów coraz lepiej uświadamiają sobie konieczność ochrony przed pożarem, co powoduje, że systemy sygnalizacji pożarowej są instalowane również w wielu małych obiektach – takich, które (zgodnie z prawem) nie muszą być wyposażone w instalację SSP. Systemy konwencjonalne (wykorzystujące czujki dwustanowe i linie promieniowe) często nie wystarczają do efektywnej ochrony przeciwpożarowej – zarówno z racji braku adresacji urządzeń, jak i braku możliwości łatwego odróżnienia alarmu fałszywego od prawdziwego. Z tego powodu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, "POLON-ALFA”  Zakład Urządzeń Dozymetrycznych wprowadza do swojej oferty małą, adresowalną centralę sygnalizacji pożarowej POLON 4100. Centrala ta rozszerza możliwości doskonale znanego i szeroko stosowanego interaktywnego systemu wykrywania pożarów POLON 4000.

Funkcjonalność

Centrala POLON 4100 jest wieloprocesorowym urządzeniem gwarantującym wysoką niezawodność, łatwość programowania i funkcjonalność obsługi. Umożliwia podłączenie dwóch adresowalnych pętli dozorowych, każdej z 64 urządzeniami. Centrala POLON 4100 koordynuje pracę wszystkich urządzeń liniowych w systemie, a także podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Pojemność i funkcjonalność centrali jest przystosowana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza małych hoteli, banków, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp.

Linie dozorowe centrali mogą pracować w układzie pętlowym lub otwartym (promieniowym). Pętlowy system pracy linii, w połączeniu z wbudowanymi izolatorami zwarć we wszystkich elementach liniowych, eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Ponadto centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza się pojedyncze odgałęzienia od głównego ciągu linii pętlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.

W centrali można utworzyć programowo 128 stref dozorowych, którym przyporządkowuje się dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32- znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.

Duży graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z systemem.

Zapisywanie konfiguracji systemu sygnalizacji pożarowej w pamięci centrali może odbywać się różnymi metodami:

 1. Konfiguracja dokonuje się automatycznie, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementów w każdej pętli (nawet w przypadku pętli z pojedynczymi odgałęzieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej pamięci konfigurację instalacji, a do pamięci elementów liniowych wpisuje ich kolejne numery – adresy.
 2. Z konfiguracją instalatorską mamy do czynienia wtedy, gdy na podstawie danych zawartych w projekcie instalator przygotowuje konfigurację instalacji (wykorzystując specjalne oprogramowanie komputerowe, dostarczone przez producenta) w postaci pliku danych, który wprowadza do pamięci centrali. Te czynności mogą być wykonane z wykorzystaniem klawiatury komputerowej, podłączonej bezpośrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i porównuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych elementów liniowych. Jeżeli dane są zgodne, centrala automatycznie ponumeruje elementy liniowe.
 3. Konfiguracja ręczna pozwala na dowolne konfigurowanie elementów w linii bez konieczności numerowania ich w kolejności. Ta metoda umożliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki.

Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w adresowalnej pętli dozorowej centrala POLON 4100, na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i rodzaju elementu liniowego zgłaszającego alarm.

W centrali POLON 4100 dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu sygnalizacji pożarowej w określonych indywidualnych warunkach panujących w strefie. Dają również możliwość wprowadzenia indywidualnych kryteriów sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Ponadto w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy.

Możliwe warianty alarmowania:

 • alarmowanie zwykłe, jedno- i dwustopniowe,
 • alarmowanie jedno- i dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem elementu 40 s/60 s,
 • alarmowanie jedno- i dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem elementu 60 s/480 s,
 • alarmowanie jedno- i dwustopniowe z koincydencją dwuczujkową,
 • alarmowanie jedno- i dwustopniowe z koincydencją grupowo-czasową,
 • alarmowanie interaktywne, jedno- i dwustopniowe,
 • alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową,
 • alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy „Personel nieobecny”.

Poprzez wbudowane wyjścia sterujące dwóch rodzajów (dwa przekaźniki o stykach bezpotencjałowych i jedna nadzorowana linia sterująca) centrala POLON 4100 może realizować sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi.

Wyjścia te można programowo powiązać z dowolną strefą lub grupą stref, wybierając jeden z sześciu typów i jeden z wielu wariantów pracy.

Dwie nadzorowane linie kontrolne umożliwiają nadzorowanie stanu dołączonych urządzeń zewnętrznych lub obwodów.

Dzięki wyjściom szeregowym (RS 232, RS 485, USB i PS/2) do centrali można dołączyć klawiaturę komputerową, system monitoringu cyfrowego, komputer lub system integracji i nadzoru instalacji oraz terminale sygnalizacji równoległej ­TSR-4000.

Centrala POLON 4100 pamięta i rejestruje 2000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zawartość pamięci zdarzeń może być przesłana do komputera, a następnie wydrukowana w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia. Centrala zapamiętuje ponadto 9999 alarmów.

Budowa

Na drzwiach centrali zlokalizowano wskaźniki sygnalizacyjne i przyciski funkcyjne. Komunikaty centrali są wyświetlane na dużym wyświetlaczu graficznym. Poniżej znajdują się główne przyciski funkcyjne, klawiatura numeryczna i wskaźniki sygnalizujące stan systemu.

Wewnątrz obudowy centrali przewidziane jest miejsce na dwa akumulatory zasilania rezerwowego (2 x 12 V, 22 Ah).  

rys1

Elementy liniowe

Nowa centrala współpracuje ze wszystkimi dostępnymi elementami liniowymi systemu POLON 4000, w szczególności z czujkami szeregów 4043 i 4046. Duży wybór urządzeń liniowych gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie każdego rodzaju obiektu, a specjalny, interaktywny tryb pracy czujek szeregu 4046 zapewnia bardzo szybką detekcję pożaru oraz wysoką odporność na fałszywe alarmy. Centrala POLON 4100 umożliwia również współpracę z czujkami bezprzewodowymi, np. DUR-4047.

Zadaniem nowoczesnych instalacji sygnalizacji pożarowej jest nie tylko wykrycie pożaru i jego zasygnalizowanie, ale również sterowanie wieloma urządzeniami automatyki pożarowej. Funkcje te są realizowane z wykorzystaniem urządzeń sterujących, kontrolnych, kontrolno-sterujących i sygnalizacyjnych oraz uniwersalnych central sterujących UCS 4000, instalowanych jako elementy adresowalne na liniach dozorowych.

Aby zabezpieczyć pomieszczenia o dużej powierzchni i wysokości, np. sale kinowe, konferencyjne, teatralne, obiekty sportowe, hale magazynowe, można zastosować zainstalowane na liniach bocznych adapterów liniowe czujki dymu DOP-40.

Centrala POLON 4100 umożliwia również zabezpieczenie stref zagrożonych wybuchem za pomocą iskrobezpiecznych czujek zainstalowanych za iskrobezpiecznymi separatorami, na linii bocznej wspomnianego wcześniej adaptera. W celu ręcznego wyzwolenia alarmu stosuje się ręczne ostrzegacze pożarowe, oferowane w dwóch różnych  wersjach – do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wprowadzając na rynek nową centralę, firma ­POLON-ALFA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Ten nowoczesny system sygnalizacji pożarowej, który łączy w sobie rozbudowaną funkcjonalność oraz niską cenę, z pewnością znajdzie zastosowanie w dużej liczbie małych obiektów.

POLON-ALFA zaprasza do odwiedzenia stoiska firmowego podczas Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń „­Securex 2010”, która odbędzie się w dniach 26–29 kwietnia w Poznaniu, gdzie zaprezentuje swoją ofertę, a w szczególności najnowszą centralę POLON 4100.

Tomasz Piaskowski
POLON-ALFA

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Zabezpieczenia 2/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony