Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Analogowy adresowalny system sygnalizacji pożarowej Panasonic EBL 512

Printer Friendly and PDF

System sygnalizacji pożarowej EBL 512 jest produktem firmy Panasonic Electric Works Fire&Security Technology Europe, którego dystrybutorem na polskim rynku jest firma RAJ International. Japoński producent zabezpieczeń przeciwpożarowych jest obecny na naszym rynku od kilkunastu lat i jako pierwszy zaoferował analogowy system wykrywania pożaru EBL2000, którego następcą jest analogowy system EBL1000. System Panasonic EBL 512 jest najnowszym produktem, przeznaczonym do ochrony obiektów średnich i dużych, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem technicznym.

Centrala EBL512 jest mikroprocesorową centralą systemu sygnalizacji pożarowej, przeznaczoną do współpracy z analogowymi, adresowalnymi czujkami dymu, czujkami konwencjonalnymi, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, modułami sterującymi. Każda centrala umożliwia podłączenie czterech pętli z czujkami, przyciskami ROP oraz elementami wejścia/wyjścia dla funkcji dowolnie programowanych pod kątem określonego obiektu lub innych rodzajów urządzeń. W przypadku, gdy liczba 512 adresów dla elementów liniowych jest niewystarczająca, EBL512 umożliwia łączenie w sieć do 30 central, co zwiększa pojemność systemu do ponad 15000 elementów liniowych. Centrale komunikują się pomiędzy sobą za pomocą sieci TLON. Każda z central w sieci posiada dostęp do wszystkich informacji z innych central znajdujących się w tej samej sieci - są one równorzędne. Nowością na rynku systemów sygnalizacji pożarowej jest możliwość monitorowania stanu systemu Panasonic EBL512 praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Zastosowanie modułu Web Server 1598 umożliwia, za pomocą Internetu lub sieci LAN, uzyskanie informacji o alarmach pożarowych, alarmach serwisowych (np. wówczas, kiedy czujki są zabrudzone), uszkodzeniach, zblokowanych strefach lub poszczególnych elementach systemu. Moduł umożliwia także wysyłanie informacji o stanie systemu na cztery zaprogramowane adresy e-mail.

Bardzo mocną stroną systemu Panasonic EBL512 są elementy detekcyjne. Podczas jego projektowania postawiono sobie za cel maksymalne zwiększenie skuteczności wykrywania pożaru przy jednoczesnej minimalizacji fałszywych alarmów. Z centralą EBL 512 współpracują analogowe, adresowalne optyczne czujki dymu, termiczne czujki dymu oraz zaawansowane technicznie multisensory, łączące zalety czujki termicznej i optycznej. Alarm pożarowy jest sygnalizowany przez każdą czujkę w systemie indywidualnie. Podczas alarmu strefa i adres czujki wykrywającej pożar (tzw. numer prezentacyjny) pokazywane są na wyświetlaczu płyty czołowej centrali. Pozwala to, w połączeniu z planem rozmieszczenia czujek, na zlokalizowanie miejsca pożaru w możliwie najkrótszym czasie.

Każda centrala monitoruje elementy podłączone do swoich pętli dozorowych co 2,5 sekundy. Co trzy minuty następuje zmiana kierunku dozorowania w pętli komunikacyjnej. Umożliwia to szybkie wykrycie przerwy pomiędzy centralą a pierwszym lub ostatnim elementem w pętli komunikacyjnej.

Zastosowane czujki analogowe adaptują się do warunków otoczenia, w jakich pracują. Zapobiega to generowaniu fałszywych alarmów z powodu postępującego zabrudzania się komór pomiarowych w czujkach. Procesor centrali oblicza poziom odniesienia indywidualnie dla każdej czujki i powyżej tego progu ustala, według zaprogramowanego algorytmu, próg alarmu pożarowego. Centrala EBL512 odczytuje co około 2,5 sekundy wartość chwilową każdej czujki. Wskazanie to jest proporcjonalne do warunków panujących wokół niej. W celu utrzymania stałej czułości pracy każdej czujki, poziom odniesienia każdej z nich jest obliczany indywidualnie, jako średnia arytmetyczna z zapamiętanych wartości chwilowych, odczytywanych co jedną godzinę w ciągu tygodnia. Umożliwia to zastosowanie systemu w najtrudniejszych nawet warunkach otoczenia. W przypadku przekroczenia przez poziom odniesienia progu alarmu serwisowego, zabrudzenie czujki jest sygnalizowane przez zaświecenie się żółtej diody LED, opisanej jako „Alarm serwisowy" na panelu kontrolnym centrali. Numer techniczny czujki będącej źródłem alarmu serwisowego i jej aktualny poziom odniesienia można odczytać na wyświetlaczu alfanumerycznym i wydrukować na drukarce w centrali pożarowej. Ponadto każda czujka:

  • może być zaprogramowana na jeden z sześciu poziomów czułości, w zależności od środowiska, w którym pracuje,
  • posługuje się algorytmem uniemożliwiającym zadziałanie spowodowane chwilowym (przypadkowym) zadymieniem,
  • posługuje się algorytmem zwiększającym jej czułość w przypadku powolnego przyrostu zadymienia w jej otoczeniu (pożary tlewne),
  • może być blokowana/odblokowana czasowo, przez zegar wewnętrzny centrali lub zewnętrzne urządzenie odliczające,
  • może mieć automatycznie zmieniany próg czułości, w zależności od pory dnia czy obecności lub nieobecności personelu obsługującego.

Centrala EBL512 może sterować innymi systemami bądź określonymi urządzeniami. Sterowanie może być realizowane bezpośrednio przez centralę lub elementy WE/WY, zainstalowane w pętli komunikacyjnej (dozorowej). Centrala posiada w standardzie następujące wyjścia sterujące:

  • cztery programowalne, nadzorowane wyjścia napięciowe, dedykowane sygnalizatorom akustyczno-optycznym (S0-S3),
  • dwa przekaźnikowe wyjścia programowalne (R0-R1),
  • cztery wejścia programowalne (J0-J3),
  • dwa wyjścia zasilające 24V DC,
  • dwa nieprogramowane wyjścia przekaźnikowe do monitoringu alarmu pożarowego i uszkodzenia w systemie.

W przypadku konieczności użycia większej liczby wyjść sterujących, centralę można wyposażyć w dodatkowe pakiety sterujące typu 1581 (maksymalnie sześć szt.), o ośmiu stykach programowalnych NO lub NC.

Centrala EBL512 została wyposażona w bogaty zestaw funkcji programowych do tworzenia algorytmów sterujących urządzeniami zewnętrznymi.

Dla użytkowników już posiadających starsze systemy EBL1000 oraz EBL2000 dobrą wiadomością jest to, że centrala EBL512 jest w pełni kompatybilna z elementami liniowymi starszego typu. Dzięki temu poprzez wymianę starej centrali na nową użytkownik może dokonać modernizacji i zwiększenia pojemności starego systemu wykrywania pożaru. Nie trzeba demontować istniejących linii dozorowych, aby otrzymać nowoczesny produkt o nowych możliwościach użytkowych.

System EBL512 spełnia wymagania normy europejskiej EN-54 i wymagania krajowe. Jest dopuszczany do użytku w krajach Unii Europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a od niedawna również w Australii.

Więcej informacji o systemie sygnalizacji pożaru Panasonic EBL512 oraz pomoc techniczną można uzyskać u polskiego dystrybutora systemu - w firmie Raj International (www.raj-international.net).

 

Rafał Rusiecki, Jacek Bańbura

Raj International

dystrybutor Panasonic Electric Works Fire&Security Technology Europe

Zabezpieczenia 6/2007 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony