Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Sygnalizator SG-Wgw. Uniwersalna sygnalizacja zdarzeń

Printer Friendly and PDF

leadFirma W2 Włodzimierz Wyrzykowski, poszerzając swój asortyment produktów, wprowadziła do sprzedaży kolejny wyrób z rodziny sygnalizatorów z komunikatem słownym – sygnalizator SG-Wgw. Jest on przeznaczony do przekazywania informacji o zdarzeniach komunikatem słownym (dowolny dźwięk w formacie WAV oraz akustycznym sygnałem ostrzegawczym. Sygnalizator SG-Wgw jest przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Umożliwia użytkownikowi odtwarzanie do sześciu sekwencji alarmowych (w zależności od konfiguracji). Każdy parametr sekwencji może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika. Każda sekwencja jest programowana niezależnie. Parametry sygnalizatora są definiowane za pomocą darmowego programu SG, dostępnego na firmowej stronie internetowej.

Co wyróżnia sygnalizator SG-Wgw spośród innych sygnalizatorów?

Sygnalizator SG-Wgw może odtwarzać dowolny dźwięk zapisany w formacie WAV, o czasie trwania do 65 s. Jako źródło dźwięku zastosowano głośnik dynamiczny, dzięki czemu osiągnięto wysoką jakość odtwarzanego dźwięku. Inne zalety sygnalizatora ­SG-Wgw to:

 • trzy tryby pracy: akustyczny (do sześciu sekwencji), z możliwością wyciszania (do trzech sekwencji), z możliwością wyzwalania komunikatu (do trzech sekwencji);
 • proste adresowanie komunikatów poprzez podanie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski sygnalizatora;
 • możliwość współpracy z sygnalizatorami powtarzającymi w celu tworzenia sieci sygnalizatorów do nagłaśniania większych pomieszczeń;
 • prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania SG oraz karty SD;
 • 35 wzorców syren;
 • szeroki zakres napięcia zasilającego (10–32 VDC).

Sygnalizator SG-Wgw projektowano z myślą o stworzeniu wyrobu nie będącego typowym sygnalizatorem, lecz urządzeniem akustycznym o jak najszerszym spektrum zastosowań. Oprócz głównego przeznaczenia sygnalizatora – sygnalizacji niebezpiecznych zdarzeń – może on być wykorzystany w wielu nietypowych aplikacjach.

SG-Wgw

SG-Wgw2

Fot. 1. Sygnalizator SG-Wgw

Oprogramowanie SG

Oprogramowanie SG zostało stworzone po to, aby w jak największym stopniu ułatwić programowanie sygnalizatora. Umożliwia programowanie parametrów urządzenia w zależności od potrzeb użytkownika oraz tworzenie plików projektu, możliwych do wykorzystania w kolejnych aplikacjach. Programowanie sygnalizatora jest podzielone na sześć etapów, w których użytkownik ustawia interesujące go parametry pracy. Efektem pracy jest stworzenie pliku *.bw2, który jest plikiem konfiguracyjnym sygnalizatora, wgrywanym do urządzenia za pomocą karty SD.

Do podstawowych funkcji oprogramowania należą:

 • wybór trybu pracy sygnalizatora,
 • ustalanie liczby komunikatów,
 • wybór parametrów sygnału akustycznego (rodzaj oraz czas trwania),
 • wybór dźwięku nagrania (plik *.wav lub nagranie z mikrofonu podłączonego do komputera),
 • filtracja nagrania, regulacja głośności (również z wykorzystaniem wbudowanego kompresora dynamiki),
 • ustalenie parametrów sekwencji (czasy pauz).

Aby utworzyć komunikat słowny, użytkownik może wygenerować plik *.wav, korzystając z syntezatora mowy (np. dostępnego na stronie internetowej www.ivona.com). Dzięki syntezatorowi mowy użytkownik zamienia komunikat tekstowy na dźwiękowy w formacie WAV.

Po odpowiednim zaprogramowaniu przez użytkownika sygnalizator może pracować w wielu aplikacjach, do których możemy zaliczyć między innymi: sygnalizację zdarzeń komunikatem słownym, sygnalizację zdarzeń nietypowym sygnałem alarmowym, odtwarzanie komunikatów w reakcji na sygnał wyzwolenia (np. z czujnika ruchu), nagłaśnianie pomieszczeń biurowych itp.

rys1

Rys. 1. Sekwencja alarmowa odtwarzana przez sygnalizator SG-Wgw

 

Sygnalizowanie niebezpiecznych zdarzeń komunikatem słownym

Doskonałym miejscem do stosowania sygnalizatorów serii SG są obiekty, w których występuje wiele sygnałów akustycznych, które potencjalnie mogą utrudnić rozpoznanie sygnału alarmowego. Do dźwięków tych można zaliczyć np. odgłosy pracujących maszyn, wózków widłowych itp. W momencie wystąpienia alarmu, wywołanego awarią lub innym zdarzeniem, ludzie znajdujący się w strefie, na którą oddziałuje wiele dźwięków, mają duży problem z rozpoznaniem sygnału zagrożenia. W celu uniknięcia tego typu niebezpiecznych sytuacji należy dążyć do tego, aby sygnały informujące o niebezpieczeństwie były odpowiednio rozpoznawalne na tle innych dźwięków oraz spotykały się z odpowiednią reakcją ludzi. Dzięki sygnalizowaniu niebezpiecznych zdarzeń komunikatem słownym sygnalizatory serii SG znacznie zwiększają skuteczność alarmowania o zagrożeniu.

Komunikat ostrzegawczy musi być poprawnie sformułowany, aby właściwie ostrzegać o zagrożeniu. W połączeniu z ostrzegawczym sygnałem akustycznym powinien być jednoznacznie interpretowany przez osoby znajdujące się w strefie działania sygnalizatora.

Sygnalizacja niebezpiecznych zdarzeń nietypowym sygnałem akustycznym

W praktyce często zachodzi potrzeba stosowania alarmów o nietypowym sygnale akustycznym. Ma to związek z wymaganiami różnego rodzaju instalacji lub po prostu służy odróżnieniu dźwięku alarmu od licznych sygnałów akustycznych, które występują w określonym środowisku (np. dźwięków wydawanych przez wózki widłowe, maszyny itp.). Dzięki możliwości odtwarzania dowolnego dźwięku sygnalizator SG-Wgw doskonale nadaje się do tego typu zastosowań. Umożliwia odtwarzanie dźwięków o łącznym czasie trwania do 65 s.

Rys.-2

Rys. 2. Przykładowe zrzuty ekranu z oprogramowania SG

 

Odtwarzanie komunikatów

Jednym z ciekawszych zastosowań jest praca sygnalizatora w roli urządzenia witającego gości w sklepie. W aplikacji tej wykorzystane jest wejście TRIG, służące do wyzwalania komunikatu. Po odpowiednim połączeniu wejścia TRIG z czujnikiem ruchu sygnalizator, w momencie otrzymania sygnału wyzwolenia, zaczyna odtwarzać komunikat, przy czym możliwe jest określenie długości przerwy pomiędzy odtwarzaniem komunikatu (w celu uniknięcia błędnego działania w momencie występowania licznych sygnałów wyzwolenia). Opcja ta może być wykorzystana również w celu przypominania o określonych zdarzeniach (np. w celu przypomnienia pracownikowi o potrzebie wykonania określonych czynności przed opuszczeniem stanowiska pracy).

Sygnalizator SG-Wgw może również pracować w roli urządzenia dostarczającego informacji o określonych  przedmiotach (np. w sklepie – po naciśnięciu przycisku użytkownik otrzymuje informację o określonym produkcie).

Tworzenie sieci sygnalizatorów w celu nagłaśniania większych obszarów

Dzięki możliwości prostego adresowania sekwencji (poprzez podanie napięcia zasilania na określone wyprowadzenie) oraz możliwości współpracy z sygnalizatorami powtarzającymi (SG-Wgws) sygnalizator SG-Wgw doskonale nadaje się do nagłaśniania małych obiektów biurowych, korytarzy itp. Dzięki wbudowanej regulacji głośności możliwe jest dobranie natężenia dźwięku do poziomu tła akustycznego pomieszczenia.

Rys.3

Rys. 3. Nagłaśnianie pomieszczeń biurowych

Kolejną istotną funkcją oprogramowania sygnalizatora jest odtwarzanie sygnału akustycznego z liniowym zwiększaniem jego głośności od poziomu minimalnego do poziomu maksymalnego w zadanym przez użytkownika czasie (tzw. funkcja rampy). Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy trzeba odtworzyć alarm w pomieszczeniu, w którym występuje niski poziom tła akustycznego lub znajdują się osoby, które są wrażliwe na nagłe zmiany natężenia dźwięku (małe dzieci, osoby starsze). Nietrudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której podczas pracy, np. w ­bibliotece, gdzie poziom tła akustycznego jest bardzo niski, nagle włącza się sygnalizator i zaczyna odtwarzać dźwięk o natężeniu 90 dB. Dzięki funkcji rampy możliwe jest wygenerowanie sygnału z powolnym zwiększaniem natężenia dźwięku (np. zwiększanie głośności w ciągu 10 s).

Rozwój produktu oraz oprogramowania

Wprowadzenie oprogramowania SG dało firmie W2 nowe możliwości zrealizowania „sprzężenia zwrotnego” od klientów. W oprogramowaniu SG zawarta jest funkcja, za pomocą której użytkownik może przedstawić swoje uwagi dotyczące zarówno sygnalizatora SG-Wgw, jak i samego oprogramowania. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że w oprogramowaniu brakuje funkcji, która jego zdaniem powinna się w nim znaleźć, może napisać wiadomość i przedstawić w niej swoje uwagi. Każda uwaga jest analizowana. Jeśli proponowane zmiany są możliwe do wprowadzenia, oprogramowanie jest modyfikowane, dzięki czemu sygnalizator SG-Wgw (w przyszłości także inne sygnalizatory z komunikatem słownym) jest w ciągłym rozwoju, a to z kolei sprawia, że firma na bieżąco zaspokaja potrzeby klientów. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie funkcji odtwarzania losowego komunikatu w odpowiedzi na impuls wyzwolenia (funkcję tę zaproponował jeden z klientów, który zamówił sygnalizator do własnego sklepu). Funkcja ta będzie dostępna w oprogramowaniu SG v.1.1. 

Szymon Ratajski
W2 Włodzimierz Wyrzykowski

Zabezpieczenia 6/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony