Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Sigma 6 i Sigma 12. Najlepsze rozwiązanie do ochrony małych obiektów

Printer Friendly and PDF

W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na centrale alarmowe serii Sigma – Sigma 6 i Sigma 12, które firma Janex International ma w swojej ofercie od kilku lat. Dzięki łatwemu programowaniu, niezawodności oraz niskiej cenie centrale te cieszą się powodzeniem wśród instalatorów systemów alarmowych. Przeznaczone są do ochrony małych obiektów, ale ich możliwości programowe zaskoczą niejednego instalatora.

Płyty central posiadają po sześć zacisków linii; w centrali Sigma 12 funkcje tych linii można podwoić, uzyskując w ten sposób 12 niezależnych linii alarmowych: EOL lub DEOL. System możemy podzielić na dwie niezależne partycje, a każda z tych partycji może być uzbrajana w trybie normalnym lub obwodowym. Na płycie centrali znajdują się dwa wyjścia programowalne PGM, każde o obciążalności maksymalnie 50 mA. W centrali Sigma 12 można je rozszerzyć do sześciu za pomocą modułu rozszerzenia Sigma PGM4.

Jednostka centralna posiada wyjście BELL (o obciążalności 1 A), które służy do sterowania sygnalizatorami.

Centrale z serii Sigma obsługiwane są za pomocą klawiatur LED, a w przypadku central Sigma 12 – również za pomocą klawiatury LCD. Klawiatury systemu Sigma 12 mają dwie linie alarmowe, które można wykorzystać w celu dołączenia czujek alarmowych. Należy jednak pamiętać o tym, aby liczba wszystkich linii w systemie (linie na płycie + podwojone + klawiaturowe) nie przekroczyła dwunastu.

rys1.jpg
Fot. 1. Sigma 12, Sigma 6

Maksymalnie może być osiem klawiatur, co pozwala na stworzenie rozległego systemu. Wszystkie manipulatory mają systemowy sabotaż zwiększający bezpieczeństwo systemu. Istotną cechą centrali Sigma 6 jest duży bufor zdarzeń (400), a w przypadku central Sigma 12 jest to 800 zdarzeń. Z praktyki wiadomo, jak bardzo ważną cechą jest wielkość tego bufora przy ustalaniu przyczyn fałszywych alarmów lub innych zdarzeń zachodzących w systemie. Bufor zdarzeń można odczytać za pomocą klawiatury LCD bądź programu komputerowego SigmaCom. Dzięki oprogramowaniu można również zaprogramować centralę z komputera w sposób bardziej przejrzysty. Ponadto program pozwala na zapisanie ustawień każdej centrali, dzięki czemu jest możliwość stworzenia bazy klientów.

rys2.jpg
Fot. 2. Szyfrator LED

 

rys3.jpg
Fot. 3. Szyfrator LCD

Każda z central posiada dialer telefoniczny, za pomocą którego wysyłane są raporty na dwa numery stacji monitorowania w jednym z 25 formatów. Do central można podłączyć moduł głosowy, dzięki któremu w przypadku wystąpienia któregoś z 99 zdarzeń w systemie użytkownik będzie o tym powiadamiany głosowo na prywatny numer telefonu. Użytkownik ma możliwość nagrania własnych nazw linii i partycji, co sprawia, że komunikat nadawany przez system jest dla użytkownika jasny i czytelny. Ponadto w celu sprawdzenia stanu systemu istnieje możliwość połączenia się z centralą za pomocą telefonu z wybieraniem tonowym.

System alarmowy może obsługiwać aż 45 użytkowników, którym uprawnienia nadaje nie tylko instalator, ale także właściciel. Za pomocą szyfratorów LED i LCD system może być przez użytkowników uzbrajany i rozbrajany. Kilkakrotne wprowadzenie błędnego kodu podczas rozbrajania powoduje zablokowanie klawiatury, co uniemożliwi dalsze próby odgadnięcia hasła przez osoby niepowołane. Uzbrajać i rozbrajać system można również za pomocą pilotów, wykorzystując dedykowany moduł bezprzewodowy KEYFOB-01. Moduł ten umożliwia również dołączenie czytnika kart w formacie Wiegand 26, co pozwala na uzbrajanie systemu także za pomocą karty zbliżeniowej lub breloka. Możliwe jest również zaprogramowanie automatycznego codziennego uzbrajania systemu – jest to przydatne wtedy, gdy klient, opuszczając budynek, notorycznie o tym zapomina.

Ponadto w centralach Sigma 6 i Sigma 12 zaimplementowana jest funkcja automatycznego uzbrojenia również przy braku ruchu – jeżeli w zaprogramowanym przez nas czasie żadna czujka nie będzie naruszona, wówczas system sam się automatycznie uzbroi.

Centrale mają funkcje, które pozwalają na zmniejszenie liczby fałszywych alarmów – możliwość włączenia dla każdej linii niezależnie, wprowadzenie linii alarmowej w stan testu oraz możliwość zaprogramowania linii jako tzw. linii inteligentnej. W przypadku włączenia linii inteligentnej każde pierwsze pobudzenie takiej linii uruchamia odliczanie czasu linii inteligentnej.

Alarm będzie wywołany tylko w przypadkach, gdy:

  1. pobudzenie linii trwa dłużej niż czas linii inteligentnej,
  2. w trakcie trwania czasu linii inteligentnej linia zostanie pobudzona po raz drugi,
  3. w trakcie trwania czasu linii inteligentnej zostanie pobudzona inna linia z włączoną funkcją linii inteligentnej.

W przypadku włączenia linii w tryb testowy linia ta nie będzie wywoływała alarmów, ale pobudzenia alarmowe będą zapisywane w pamięci zdarzeń. Jeżeli linia testowa ma ustawione blokowanie po określonej liczbie alarmów, to pobudzenia tej linii będą zliczane. Po osiągnięciu określonej wartości linia ta zostanie zablokowana, a wiadomość o tym zostanie wysłana do stacji monitorowania.
W tym krótkim artykule chcieliśmy przybliżyć Państwu możliwości central serii Sigma oferowanych przez naszą firmę.

Centrale Sigma 6 i Sigma 12 oferują wiele funkcji gwarantujących wysoką użyteczność oraz dających poczucie bezpieczeństwa. Prosta obsługa, opcja powiadamiania głosowego oraz możliwość elastycznego programowania sprawiają, że centrale te znajdują uznanie zarówno wśród instalatorów, jak i wśród użytkowników.

Janex International

Zabezpieczenia 4/2009

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony