Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowa rodzina central alarmowych SmartLiving firmy INIM

Printer Friendly and PDF

We wrześniu br. firma Vidicon wprowadziła na polski rynek nową centralę alarmową SmartLiving włoskiej firmy INIM o bardzo zaawansowanej i pomysłowej funkcjonalności oraz nowatorskich technologicznie rozwiązaniach. Centrala jest łatwa w programowaniu i przyjazna dla użytkownika. Zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia w połączeniu z łatwością użytkowania, jej elementy są wykonane z materiałów wysokiej jakości, a jej stylistyka jest zgodna z najnowszymi trendami. Produkt w pełni wykorzystuje najnowszą technologię mikroprocesorową, architekturę magistrali BUS oraz środki komunikacji.

Technologie

Zastosowane przy projektowaniu nowej rodziny central technologie i rozwiązania zostały opatentowane przez firmę INIM. Są to:

Easy4U – technologia i prostota

Nowa rodzina central jest oparta na dźwiękowych i wizualnych technologiach, które stanowią podstawę wielu niespotykanych rozwiązań. Możliwa jest komunikacja głosowa pomiędzy klawiaturami. W centralach zastosowano duży wyświetlacz tekstowo-graficzny, na którym są ikony graficzne zwane skrótami. Skróty są przypisane do przycisków funkcyjnych, które służą do najczęściej wykonywanych operacji – dla użytkownika wykonanie operacji sprowadza się do naciśnięcia tylko jednego przycisku. Możliwe jest również skorzystanie z przewodnika głosowego, który ułatwia użytkownikowi wykonywanie operacji. Kolejną innowacyjną właściwością central jest funkcja ­text-to-speech, która umożliwia wpisanie tekstu na klawiaturze i stworzenie z niego komunikatu głosowego. Zaawansowana technologia powala na zautomatyzowaną parametryzację linii centrali, co umożliwia systemowi samoistne zrównoważenie, zgodne z jego parametryzacją. Jest to rozwiązanie polecane zwłaszcza w przypadku wymiany systemu dotychczasowego na SmartLiving – instalator nie musi podejść do każdego czujnika, aby go rozkręcić i sprawdzić, w jaki sposób został sparametryzowany.

VoIB –  technologia i komunikacja

Architektura systemu może wykorzystać szynę komunikacji pomiędzy płytą główną centrali a klawiaturą do transmisji głosowej (Voice over I-BUS), co pozwala na korzystanie z funkcji interkomowych pomiędzy klawiaturami, podsłuch, korzystanie z opisanego wcześniej komunikatora głosowego.

FlexIO – technologia i elastyczność

Opatentowana technologia FlexIO znosi podział na wejścia i wyjścia w systemie. W rzeczywistości terminale korzystające z tej technologii można zaprogramować jako wejścia, wyjścia lub oba jednocześnie. Oznacza to, że wyłącznie instalator określa, czy dany terminal ma być wejściem czy wyjściem w systemie.

Janus – technologia i spójność

Niezwykle pożyteczna technologia Janus, zastosowana w opcjonalnej karcie SmartLAN, pozwala na połączenie centrali alarmowej z komputerem poprzez sieć LAN. SmartLAN daje możliwość dostępu do centrali poprzez Internet, wysyłania e-maili z powiadomieniem o zdarzeniach, sprawdzenia aktualnego stanu centrali (możliwość wyboru dowolnej wirtualnej klawiatury w systemie), dokonania zmian w oprogramowaniu centrali. Do programowania central stworzono oprogramowanie SmartLeague, które w łatwy sposób umożliwia komunikację z centralą i jej wszystkimi peryferiami. To samo oprogramowanie jest przeznaczone również dla innej gamy produktów firmy INIM – dla central pożarowych.

1.jpg

 

System

INIM oferuje pięć modeli central alarmowych SmartLiving: SmartLiving 515 (możliwość obsługi do 30 czujek, pięciu klawiatur i pięciu partycji), SmartLiving 1050, SmartLiving 1050L (możliwość obsługi do 100 czujek, 10 klawiatur i 10 partycji), SmartLiving 10100 oraz SmartLiving 10100L (możliwość obsługi do 200 czujek, 15 klawiatur i 15 partycji). Dodatkowymi elementami systemu są ekspandery wykorzystujące technologię FlexIO (dowolnie programowalne wejścia lub wyjścia w systemie), klawiatury, czytniki zbliżeniowe i karty umożliwiające pracę urządzeń bezprzewodowych.

Wszystkie te urządzenia są połączone ze sobą magistralą I-BUS. Jest to stworzony przez firmę INIM rdzeń systemu umożliwiający typ komunikacji nowej generacji. Magistrala I-BUS pozwala na bardzo szybką komunikację pomiędzy elementami systemu a płytą główną centrali, a także zapewnia dodatkowo transmisję głosową pomiędzy klawiaturami na zasadzie interkomu z wykorzystaniem technologii VoIB. Dzięki temu nie ma konieczności ułożenia dodatkowego okablowania pomiędzy klawiaturami, służącego do komunikacji pomiędzy nimi.

Do centrali można podłączyć również czytniki zbliżeniowe oraz zaprogramować karty lub breloki spełniające rolę kluczy cyfrowych. Mogą one funkcjonować identycznie jak kody użytkowników i powodować wykonywanie różnorodnych funkcji przez centralę. Podłączone do centrali klawiatury typu

JOY/MAX mają wbudowane czytniki zbliżeniowe. W obudowie klawiatury znajduje się również czujnik termiczny, a informacja o aktualnej temperaturze pomieszczenia, w którym klawiatura została zainstalowana, podawana jest na wyświetlaczu na zmianę z aktualnym czasem.

Pod wyświetlaczem obu typów znajdują się cztery przyciski funkcyjne F1–F4. Nad nimi, na wyświetlaczu, pojawiają się graficzne ikony, które czytelnie odzwierciedlają skróty danych funkcji (np. załączenie w dozór / wyłączenie z dozoru / kasowanie pamięci zdarzeń / sterowanie wyjściami itp.) Możliwych jest ponad czterdzieści różnych ikon skrótów, które użytkownik może dowolnie przypisać do każdego z przycisków funkcyjnych. W każdej klawiaturze można zaprogramować do 12 skrótów skojarzonych z czterema przyciskami funkcyjnymi.

2.jpg

W klawiaturach JOY/GR oraz JOY/MAX znajdują się także po dwa terminale, które można skonfigurować jako wejście lub wyjście. Klawiatury JOY/MAX są dodatkowo wyposażone w mikrofon i głośnik, które służą do wykonywania funkcji głosowych. Instalację można wyposażyć dodatkowo w moduł SmartLogos30. Pozwala to na wykorzystanie całej gamy zaawansowanych funkcji głosowych i nagranie komunikatów głosowych (nawet do 500 różnych komunikatów o łącznym czasie trwania do 30 minut).

Za pomocą transceivera (urządzenia nadawczo-odbiorczego) o nazwie Air2 do centrali SmartLiving można przyłączyć urządzenia bezprzewodowe. Na uwagę zasługują piloty bezprzewodowe oznaczone symbolem KF100. W innych dostępnych systemach alarmowych piloty służą jedynie do wysłania do centrali sygnału, który spowoduje wykonanie dowolnej czynności. W centrali firmy INIM komunikacja jest dwukierunkowa – otrzymujemy informację zwrotną o powodzeniu lub niepowodzeniu danej operacji. Odbierane przez pilota informacje są sygnalizowane przez diodę, która w zależności od sygnalizowanego stanu może mieć kolor zielony lub czerwony. Pilot posiada również brzęczyk sygnalizujący informacje zwrotne. Do każdego z czterech przycisków pilota można przypisać dowolny skrót. W systemie można zaprogramować do 100 pilotów.

Pozostałe urządzenia bezprzewodowe, takie jak czujnik PIR oznaczony IR100 lub kontaktron o symbolu MC100, również mają zapewnioną dwukierunkowa łączność. Ich łączna liczba to maksymalnie 50.

Centrala ma również możliwość komunikacji przez sieć LAN. W czasach coraz powszechniejszego korzystania z ­Internetu możliwość zdalnego sprawdzenia lub przeprogramowania centrali sprawia, że z każdego zakątka świata można sprawdzić, co działo się w systemie podczas naszej ­nieobecności. W przypadku alarmu urządzenie jest w stanie wysłać odpowiedniego e-maila z powiadomieniem o zdarzeniu. Moduł SmartLAN/G jest wyposażony w serwer WWW.

Innym modułem, który można dołączyć do centrali, jest SmartLink. Standardowo centralę SmartLiving można podłączyć pod telefoniczną linię miejską. W przypadku jej braku lub uszkodzenia nadajnik GSM lub SmartLink może zapewnić niezbędną łączność.

Urządzenie SmartLink ma wiele użytecznych funkcji, takich jak wybór głosowy lub cyfrowy, dialer SMS, zarządzanie centralą poprzez SMS-y lub przez kody DTMF. Moduł umożliwia także identyfikację dzwoniącego. Płyta SmartLink zawiera dodatkowo pięć terminali z możliwością dowolnej konfiguracji.

Do programowania modułu SmartLink używa się tego samego oprogramowania co w przypadku centrali alarmowej (SmartLeague).

Programowanie

Centrale SmartLiving można zaprogramować na kilka sposobów.

Każda klawiatura w systemie może służyć do zaprogramowania lub przeprogramowania danych w centrali. Proste, całkowicie spolszczone menu pozwoli nawet nieznającemu systemu instalatorowi na intuicyjne i łatwe zaprogramowanie wszystkich potrzebnych funkcji w centrali. Osobne menu posiada użytkownik. Po wpisaniu swojego hasła może on zarządzać alarmami, aktywować/dezaktywować wyjścia, ustawić datę/czas, przeglądać dzienniki (logi) zdarzeń itp.

Używając portu RS232, można zaprogramować centrale lokalnie (dołączywszy kabel z komputera bezpośrednio do centrali) lub zdalnie (za pomocą modemu podłączonego do portu RS232 i linii telefonicznej).

Centrale SmartLiving można zaprogramować także przez sieć LAN, korzystając z interfejsu sieciowego SmartLAN.

W dwóch ostatnich przypadkach (RS232 i LAN) do programowania można użyć dołączonego do centrali oprogramowania SmartLeague. Jest ono łatwe w obsłudze i dostępne w języku polskim. Przedstawia graficzny obraz podłączonych urządzeń i umożliwia szybki wybór wybranych parametrów.

Podsumowanie

Dzięki zainstalowaniu centrali SmartLiving użytkownik ma zapewnioną nie tylko znakomitą ochronę, ale również narzędzie do sterowania wieloma urządzeniami znajdującymi się w domu. Łatwość obsługi powoduje, że każda osoba jest w stanie w bardzo krótkim czasie przyswoić sobie niezbędną wiedzę dotyczącą tego urządzenia. Charakteryzuje się ono wieloma nietypowymi i niedostępnymi w innych centralach, lecz niezbędnymi funkcjami takimi jak: przewodnik głosowy, interkom, rozbudowane opcje funkcji głosowych, potwierdzanie operacji wykonywanych za pomocą pilotów bezprzewodowych itp.

Każdy z elementów systemu określony jest mianem smart. W języku angielskim słowo to znaczy «sprytny, bystry, zręczny, zgrabny, energiczny, zdolny», ale również «elegancki» i «szykowny». I właśnie taka jest opisana powyżej centrala.

Więcej informacji na temat centrali znajduje się na stronie internetowej www.vidicon.pl .

Wojciech Pawlica
Vidicon

Zabezpieczenia 6/2009

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony