Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Modułowa centrala alarmowa MAP 5000. Adresowalne rozwiązanie, które dostosuje się do twoich potrzeb

Printer Friendly and PDF

leadNowoczesne systemy zabezpieczeń wciąż jeszcze nie nadążają za dynamiką przedsiębiorstw, w których są instalowane. Nie umożliwiają łatwej rozbudowy i nie zawsze są wygodne w obsłudze. Problemy te rozwiązuje nowy system marki Bosch, który ułatwia obsługę i umożliwia elastyczny rozwój wraz ze zmieniającymi się potrzebami.

Korzystanie z urządzeń sygnalizacji włamania i napadu jest niezbędne, ale na co dzień nie przywiązujemy do nich większej wagi. Od systemu bezpieczeństwa wymagamy jedynie eliminacji fałszywych alarmów i stabilnej pracy. System jest projektowany i wykonywany zgodnie z podanymi warunkami i najczęściej nikt nie myśli o łatwości rozbudowy i wygodzie codziennego użytkowania.

rys2

Podczas eksploatacji okazuje się, że kwestia odpowiedniej techniki zabezpieczeń nie jest tak oczywista. System musi być codziennie włączany i wyłączany, a te czynności nie zawsze są wykonywane przez osoby zawodowo odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu. Często zdarza się, że jest to personel zajmujący się na co dzień innymi sprawami, który poprzez nieprawidłową obsługę przyczynia się do zwiększenia liczby fałszywych alarmów lub wręcz do obniżenia poziomu zabezpieczenia obiektu. Nierzadko konieczny jest dostęp do określonych pomieszczeń w obiekcie poza normalnymi godzinami urzędowania, bez konieczności wyłączania zabezpieczeń całego budynku. A to właśnie podczas wchodzenia do tych pomieszczeń najczęściej dochodzi do błędów obsługi, które stają się przyczyną fałszywych alarmów lub powstania luk w zabezpieczeniach. Nic dziwnego – otwieranie skomplikowanej ścieżki dostępu może być niewygodne. Niejednokrotnie brakuje przydzielenia zróżnicowanych uprawnień poszczególnym użytkownikom. Każda osoba mająca dostęp do panelu obsługi może włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie całej jednostki.

Jeżeli zastosowany system nie jest elastyczny, w trakcie rozwoju i rozrastania się firmy ujawniają się problemy z natychmiastowym zabezpieczeniem jej nowych obiektów i elementów, bowiem pełne zabezpieczenie obiektu możemy uzyskać dopiero po dokonaniu kosztownych inwestycji, które na domiar złego nie gwarantują choćby częściowego zwrotu poniesionych nakładów. To samo dzieje się, jeżeli wymagania dotyczące zabezpieczenia choćby niewielkiej części obiektu wzrosną.

Możliwości oferowane przez nowoczesną architekturę systemu MAP 5000 zapewniają nie tylko najwyższy stopień bezpieczeństwa, lecz także prostą i szybką rozbudowę w przypadku zmiany wymagań w stosunku do systemu bezpieczeństwa.

Siła dwóch magistral

Dużą elastyczność systemu MAP 5000 uzyskano poprzez zastosowanie wielu magistral danych, które współpracują z protokołem CAN (Controller Area Network). Poprzez interfejs Ethernet z protokołem IP system może również nawiązywać połączenie z istniejącymi systemami zabezpieczeń i zarządzania budynkiem (rys. 1).

 

rys1

Rys. 1. Schemat działania centrali MAP 5000

Poszczególne elementy systemu są podłączone do panelu głównego MAP 5000 poprzez dwa rodzaje magistral danych BDB (Bosch Data Bus). Pierwsza magistrala danych (wewnętrzna) może mieć długość do sześciu metrów od centrali. Kontroluje ona wymianę danych pomiędzy panelem głównym i modułami komunikacyjnymi. Druga magistrala (całkowicie autonomiczna, zewnętrzna) może mieć długość do jednego kilometra. Biegnie ona, w zależności od konfiguracji, do różnych części budynku i prowadzi do paneli sterowania i zasilaczy, a docelowo do modułów pętli adresowalnych LSN. Długa magistrala danych umożliwia instalację podłączonych urządzeń bezpośrednio w miejscu stosowania. Dzięki temu cały system jest elastyczny. O miejscu zastosowania decyduje optymalna lokalizacja danego urządzenia, a nie odległość od centrali.

Nadawanie uprawnień zgodnie z zasadą najniższego przywileju

Obsługa systemu MAP 5000 jest bardzo prosta. Wprowadzanie danych oraz dostęp do funkcji diagnostycznych następuje za pośrednictwem oprogramowania RPS (rys. 2) oraz panelu sterowania w postaci kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 5,7". Po pomyślnej weryfikacji osobistego numeru PIN użytkownikowi zostają udostępnione tylko te informacje i funkcje, których rzeczywiście potrzebuje do wykonywania swoich czynności. Sprawia to, że obsługa jest bardziej przejrzysta i umożliwia nadawanie indywidualnych uprawnień. Pracownicy ochrony, administrator budynku lub menadżer ds. bezpieczeństwa mogą na przykład włączyć lub wyłączyć cały system, podczas gdy ekipa sprzątająca może odblokować dostęp tylko do tych rejonów biura, które nie są krytyczne z punktu widzenia zabezpieczenia obiektu.

rys3

Rys. 2. Narzędzie do konfiguracji RPS

W całym budynku można rozmieścić do 32 wspomnianych paneli sterowania.

Powyższe cechy systemu ułatwiają zastosowanie zasady najniższego przywileju, bo właśnie w zakresie zabezpieczeń nikt nie powinien posiadać większych uprawnień niż wymaga tego zajmowane stanowisko i zakres obowiązków. Nie tylko zwiększa to bezpieczeństwo w całym systemie, lecz także zwalnia pracownika lub usługodawców z odpowiedzialności i oddala od nich ewentualne podejrzenia w przypadku naruszenia zasad.

Do włączania systemu można zastosować także inne urządzenia, np. SmartKey firmy Bosch – klucz w formie breloczka.

Centrala obsługująca 1500 adresów

W centrali MAP 5000 zastosowano w pełni adresowalną technologię wykorzystującą lokalną sieć bezpieczeństwa (LSN). Rozwiązanie to, pierwotnie opracowane przez firmę Bosch, podwyższa poziom bezpieczeństwa i zmniejsza koszty budowy instalacji. System został zaprojektowany do obsługi do 1500 adresów, 500 obszarów i 1000 użytkowników. Jeden adres odpowiada pojedynczemu wejściu lub pojedynczemu wyjściu. Urządzenia adresowalne (np. czujki ruchu, czujki magnetyczne czy przyciski napadowe) są umieszczane na pętlach dozorowych, którymi sterują moduły LSN zapewniające także zasilanie (maksymalny prąd wyjściowy 300 mA). Z jednym modułem LSN współpracuje do 127 urządzeń LSN. Dzięki utworzeniu pętli w sieci zostaje zapewniona pełna ­funkcjonalność ­wszystkich podłączonych urządzeń, także w przypadku zwarcia lub przerwania pojedynczego przewodu. System MAP 5000 może zarządzać nawet ośmioma modułami LSN.

W obudowie centralnej znajdują się cztery takie moduły. Dodatkowe obudowy (rozszerzające) zawierają kolejne cztery, które są bezpośrednio podłączone do magistrali danych. W obudowie centralnej mieści się także zasilacz oraz źródło zasilania rezerwowego w postaci dwóch akumulatorów 40 Ah. Opcjonalna obudowa rozszerzająca ma własny zasilacz i dwa kolejne akumulatory, każdy z nich po 18 Ah. Dostępna jest również dodatkowa obudowa źródła zasilania która – tak jak wszystkie inne obudowy – mieści zasilacz o mocy 150 W i do czterech akumulatorów awaryjnych, każdy z nich po 40 Ah.

Oprócz zasilaczy i modułów LSN do panelu głównego może być dołączony także moduł interfejsu komunikacyjnego. Interfejs ten steruje modułem transmisyjnym AT 2000 i drukarką zdarzeń. Ponadto są w nim trzy konfigurowalne wyjścia do sygnalizatorów akustycznych i optycznych oraz innych lokalnych urządzeń sygnalizacyjnych.

Centrala jest dostępna w wersji do montażu na ścianie i w zestawie montażowym do zabudowy w szafie 19-calowej. Solidna, szczelna metalowa obudowa zapewnia niezawodność działania także w trudnych warunkach, nawet w przypadku występowania pyłu i zanieczyszczeń.

Elastyczność w przypadku rozbudowy istniejącego systemu

Modułowy i oparty na magistrali danych system Bosch ukazuje swoje zalety także wtedy, gdy środowisko przedsiębiorstwa szybko się zmienia. Instalacja może być w dowolnym momencie rozszerzona i rośnie wraz z rozwojem firmy. Prosta zmiana konfiguracji wystarczy, aby sprostać zmianie wymagań i możliwych zagrożeń – nie ma konieczności inwestowania dodatkowych środków. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego wszystkich urządzeń systemu MAP są wykonywane z wykorzystaniem oprogramowania konfiguracyjnego RPS firmy Bosch – zarówno lokalnie, jak i zdalnie poprzez Ethernet z wykorzystaniem protokołu IP.

Dzięki możliwości dostosowania systemu do wymagań użytkownika centrala MAP 5000 jest odpowiednim rozwiązaniem dla średnich i dużych obiektów. Modułowy charakter umożliwia rozbudowę systemu dopiero w przypadku wzrostu wymagań wobec niego, dlatego nie wymaga od inwestora płacenia z góry za przyszłą funkcjonalność. Gwarantuje także najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki adresowalnej architekturze oraz prostej obsłudze – dla każdego z 1000 użytkowników.

Bosch Security Systems

Zabezpieczenia 5/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony