Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

LightSYS2 w chmurze RISCO

Printer Friendly and PDF

leadW połowie bieżącego roku rozpoczęła się sprzedaż drugiej generacji systemu alarmowego LightSYS. Zgodnie z zapowiedziami wprowadzone zostały nowe funkcje: współpraca z chmurą RISCO Cloud, obsługa systemu alarmowego za pomocą aplikacji smartfonowej i internetowej oraz możliwość stosowania dwukierunkowych urządzeń bezprzewodowych.

Z technologią chmury spotykamy się w życiu codziennym coraz częściej. Technologią tą od dawna posługują się centra obliczeniowe, projektanci i informatycy. Usługę przechowywania plików na wirtualnym dysku w chmurze oferują dostawcy Internetu oraz sprzedawcy smartfonów i tabletów. Chmura daje możliwość przechowywania dowolnych danych poza naszymi domami lub firmami i dostępu do nich, po autoryzacji, upoważnionym osobom w dowolnym miejscu.

fot1

Fot. 1. Aplikacja internetowa RISCO

W chmurze stworzonej przez RISCO przechowywane są wybrane informacje o systemie alarmowym, takie jak przydział linii dozorowych do partycji, lista użytkowników, nazwy własne zaprogramowane przez instalatora, historia zdarzeń, ostatnie alarmy oraz zdjęcia z czujek PIR z kamerą (tylko dla systemu Agility3). Informacje te są w sposób czytelny pokazane w aplikacji internetowej na serwerze www.riscocloud.com oraz w aplikacji iRISCO dla telefonów z systemem Android lub iOS.

Użytkownik może przeglądać informacje o aktualnym stanie systemu, partycji i linii, a także wykonywać czynności związane z obsługą systemu alarmowego, takie jak włączenie w dozór (zwykłe i domowe) i wyłączenie z dozoru partycji oraz zablokowanie i odblokowanie linii. Dzięki temu, będąc na urlopie lub w delegacji, można sprawdzić stan swojego systemu alarmowego lub zostać powiadomionym o tym, że w domu lub firmie wystąpiło zdarzenie alarmowe, np. włamanie, pożar, zalanie wodą, awaria sieci energetycznej lub ogrzewania. Technologia chmury umożliwia jednoczesny dostęp wielu osób do systemu.

Warunkiem koniecznym do współpracy systemu LightSYS2 z chmurą jest wyposażenie centrali w moduł GSM/GPRS (RP432GSM) z kartą SIM z włączoną transmisją danych lub w moduł karty IP (RW132IP) przyłączony do sieci TCP/IP, np. do routera internetowego w domu. Dzięki jednej z wymienionych metod komunikacji centrala regularnie łączy się z chmurą, przekazuje w formie zaszyfrowanej informacje o swoim aktualnym stanie oraz odbiera polecenia od użytkowników.

Sam proces instalacji systemu alarmowego pozostaje bez zmian. Instalator uruchamia system alarmowy, wykonuje wszystkie czynności związane z programowaniem wynikające z realizowanego projektu i na samym końcu uruchamia łączność z chmurą. Po sprawdzeniu w historii zdarzeń, że centrala jest połączona z serwerem chmury, użytkownik może przystąpić do rejestracji swojego systemu na serwerze www.riscocloud.com, gdzie podaje swój adres e-mail i hasło dostępu do serwera, a także wprowadza 15-cyfrowy numer identyfikacyjny, jaki znajduje się na opakowaniu lub płycie centrali LightSYS2.

Po odebraniu e-maila z potwierdzeniem rejestracji użytkownik może rozpocząć korzystanie z aplikacji internetowej i smartfonowej. W tym celu wprowadza login (e-mail podany podczas rejestracji), hasło do chmury oraz swój kod dostępu do systemu alarmowego.

Często pada pytanie, czy moduł GSM lub IP użyty do współpracy z chmurą może jednocześnie wysyłać raporty do stacji monitorowania. Otóż w przypadku chmury zarządzanej przez RISCO nie jest to możliwe, ponieważ nie ma interfejsu do systemu odbiorczego żadnej polskiej stacji monitorowania. Należy spodziewać się, że – podobnie jak w innych krajach – niektóre polskie agencje ochrony lub stacje monitorowania kupią licencje od RISCO i stworzą swoje prywatne chmury wraz interfejsami do systemów odbiorczych swoich stacji.

fot2

Fot. 2. Aplikacja internetowa RISCO

Kolejną nowością związaną z wprowadzeniem systemu LightSYS2 jest dwukierunkowy system bezprzewodowy. Zaletą stosowania czujek z transmisją dwukierunkową jest szybsza instalacja i konserwacja, ponieważ do programowania i diagnostyki używa się klawiatury systemu lub programu konfiguracyjnego. Użytkownicy mają do dyspozycji nowego pilota (RW132KF) i bezprzewodowe klawiatury (RW132K2P i RW132KL1P) wyposażone we wskaźniki LED informujące o aktualnym stanie systemu, co ułatwia obsługę i umożliwia weryfikację wykonanych operacji. Trzeba pamiętać, że klawiatury LED nie umożliwiają instalatorskiego programowania systemu, zatem w systemie LightSYS2 przynajmniej jedna klawiatura powinna być przewodowa. RISCO Group ma w swojej ofercie wewnętrzne i zewnętrzne sygnalizatory bezprzewodowe. Mimo iż instalowanie ich jest w Polsce raczej rzadkością, teraz, w razie potrzeby, mogą być zastosowane.

LightSYS2 to system alarmowy przeznaczony do instalacji w małych i średniej wielkości obiektach: biurach, obiektach handlowych, magazynach, domach jednorodzinnych i mieszkaniach.

Płyta centrali jest wyposażona w osiem linii dozorowych. System może zostać rozbudowany do maksimum 32 linii, które mogą być dowolnie przydzielone do czterech niezależnie włączanych w dozór i wyłączanych z dozoru partycji. Aby go rozbudować, trzeba zainstalować ośmioliniowe moduły rozszerzenia, czujki magistralowe lub moduł odbiornika radiowego z czujkami bezprzewodowymi. Instalator ma do wyboru 35 typów linii dozorowych i różne warianty sygnalizacji akustycznej. Linie mogą pracować w konfiguracjach: NC, NO, z jednym rezystorem (EOL) lub z dwoma rezystorami parametrycznymi (DEOL). Dla każdej przewodowej linii dozorowej ta konfiguracja jest ustawiana indywidualnie. Wartość rezystorów parametrycznych jest ustawiana grupowo dla linii dozorowych na płycie (Z1-Z8) oraz niezależnie dla każdego modułu ośmiu linii przewodowych. Wszystkie dostępne w ofercie firmy RISCO czujki magistralowe mogą zostać przyłączone do centrali.

Maksymalna obciążalność wyjść płyty centrali zasilających magistralę komunikacyjną i czujki to 800 mA. Oprócz dedykowanego wyjścia sygnalizacji BELL o wydajności 500 mA na płycie centrali dostępne są cztery programowalne wyjścia przekaźnikowe: trzy o wydajności 100 mA i jedno o wydajności 1 A. W systemie LightSYS2 można zaprogramować maksymalnie 14 wyjść. Instalator ma do dyspozycji wiele opcji programowania wyjść związanych z wystąpieniem różnych zdarzeń dotyczących systemu, partycji, linii oraz użycia wybranych kodów dostępu.

System alarmowy może być obsługiwany za pomocą maksymalnie czterech klawiatur. Ponieważ w menu programowania i obsługi są nazwy zawierające polskie znaki specjalne, należy stosować klawiatury LCD serii RP432 oraz dotykowe serii RP128KP. Bezprzewodowe klawiatury LED mają funkcjonalność ograniczoną do podstawowych operacji.

Program centrali umożliwia zdefiniowanie szesnastu kodów dla użytkowników mających różne uprawnienia i niejednakowy dostęp do wybranych partycji. Każdy posiadacz kodu może posługiwać się również brelokiem zbliżeniowym, dlatego identyfikacja jest możliwa także na skutek zbliżenia breloka do klawiatury z wbudowanym czytnikiem.

Można wysyłać raporty do stacji monitorowania, wybierając jeden z trzech dostępnych numerów telefonów. Raporty mogą być przesyłane w formacie SIA lub Contact ID. Oba te formaty komunikacji są bardzo popularne. Oprócz typowej komunikacji w sieci telefonicznej (PTSN, kanał głosowy GSM) dostępne są też opcje przesyłania informacji o zdarzeniach w formie wiadomości SMS lub pakietów sieciowych (GPRS, TCP/IP). Standardowy dialer telefoniczny znajduje się na płycie centrali. Opcjonalne moduły GSM/GPRS oraz IP mogą zostać zainstalowane na specjalnych złączach. Aby odbierać raporty w postaci pakietów sieciowych, konieczne jest zainstalowanie w stacji monitorowania programu odbiorczego IP/GSM Receiver, który dokonuje transkodowania przesyłanych danych. System LightSYS2 charakteryzuje się rozbudowanymi funkcjami powiadamiania osobistego Follow Me. Umożliwia wybranie szesnastu odbiorców powiadomienia w formie komunikatów głosowych pochodzących z modułu głosowego, SMS-a lub e-maila, w zależności od wyposażenia centrali w odpowiednie moduły.

RISCO Group umożliwia aktualizację oprogramowania centrali bez jej demontażu. Warunkiem jest obecność w systemie modułu GSM z dostępem do usługi GPRS lub modułu IP. Proces aktualizacji nie powoduje skasowania ustawień zaprogramowanych przez instalatora.

Aktualnie RISCO Group pracuje nad wdrożeniem weryfikacji wizyjnej. Zgodnie z planem w systemie LightSYS2 będzie można zainstalować kilka bezprzewodowych czujek PIR z kamerą serii eyeWave. Po wystąpieniu alarmu użytkownik korzystający ze smartfonu będzie mógł otrzymać stosowną informację wraz ze zdjęciem. Funkcja ta jest już dostępna w przypadku central Agility3 pracujących w chmurze RISCO.

 

RISCO Group Poland

 

Zabezpieczenia 6/2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony