Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Jak nawiązać kontakt z centralą?

Printer Friendly and PDF

Komunikacja z centralą zawsze była kluczową kwestią związaną z obsługą central alarmowych. Wszystkie firmy na rynku starają się prześcignąć konkurencję, oferując coraz szybsze połączenie, wygodniejszą komunikację, więcej dodatkowych funkcji. W poniższym artykule przedstawiona zostanie szeroka gama możliwości komunikacji z systemem Comfort firmy GE Security.

Centrala Comfort wraz z manipulatorami
Fot. 1. Centrala Comfort wraz z manipulatorami

Na komunikację z systemem alarmowym można spojrzeć z trzech perspektyw:

  1. Przesyłanie danych od lub do centrali - funkcja U/D (upload/download).
  2. Metody raportowania do stacji monitorowania.
  3. Weryfikacja zdarzeń po alarmie.

W pierwszym przypadku używamy dedykowanego oprogramowania UDX75, dzięki któremu możemy połączyć się z centralą na trzy sposoby: z użyciem portu RS232, poprzez modem lub moduł TCP/IP.

Centrale CS275, CS575 i CS875 posiadają wbudowany na płycie port RS232. Wystarczy zdefiniować taki sam kod U/D w centrali i w programie, po czym można już nawiązać połączenie. Jak widać, samo nawiązywanie połączenia jest bardzo wygodne i bezproblemowe - wystarczy jeden kod i następuje połączenie z centralą. W przypadku centrali CS175, która nie posiada portu RS232, potrzebny jest jeszcze moduł CS586. Jest to wyniesiony interfejs RS232, dzięki któremu można podłączyć komputer w każdym miejscu magistrali. Poza funkcją interfejsu moduł ten posiada pamięć wewnętrzną dla czterech ustawień systemu.

Jeśli natomiast zdecydujemy się na połączenie za pośrednictwem modemu, możemy zastosować jeden z osiemdziesięciu sześciu modeli predefiniowanych w programie. Do każdego modemu przyporządkowany jest indywidualny ciąg inicjalizacji. Należy więc wybrać odpowiedni modem i można już nawiązać połączenie.

Ciekawym trybem połączenia modemowego jest skorzystanie z funkcji pominięcia automatycznej sekretarki. Rozwiązanie to polega na nawiązaniu dwóch połączeń telefonicznych z centralą alarmową. Po zatelefonowaniu po raz pierwszy należy odczekać jeden lub dwa "dzwonki", po czym rozłączyć się. Panel sterowania wykryje wówczas połączenie i uruchomi 45-sekundowe odliczanie. W tym czasie należy zrealizować drugie połączenie, podczas którego centrala odpowie po pierwszym sygnale. Ten sposób komunikacji jest wygodny, gdy chcemy wykorzystać linię telefoniczną, do której podłączona jest centrala alarmowa, a oprócz niej także faks lub w przypadku wykorzystywania funkcji automatycznej sekretarki.

Obecnie, w dobie Internetu, coraz popularniejsze jest łączenie się z centralą poprzez sieć LAN. W tym przypadku z pomocą przychodzi moduł CS7050. Jest to interfejs TCP/IP umożliwiający pracę w sieciach LAN oraz WAN. Dzięki niemu możliwe jest połączenie komputera klasy PC z centralą.

Centrala posiada dwie możliwości raportowania do stacji monitorowania:

  1. raportowanie z użyciem dialera centrali,
  2. raportowanie przy użyciu modułu TCP/IP.
Moduł TCP/IP
Fot. 3. Moduł TCP/IP umożliwiający sieciowe połączenie centrali z komputerem

W pierwszym przypadku połączenie jest nawiązywane przy pomocy komunikatora telefonicznego, tzw. dialera. Wszystkie centrale serii Comfort - od CS175 po CS875 - posiadają wbudowany dialer, który służy do przekazywania informacji o zdarzeniach alarmowych i systemowych do stacji monitorowania. Instalator ma do wyboru dwadzieścia formatów transmisji, m.in. 4/2 (cztery rodzaje), SIA, CID, Fast Format. Ponadto przy użyciu komunikatora można przesyłać zdefiniowane wcześniej nagrania głosowe. W tym celu należy użyć modułu głosowego CS535, który umożliwia nagranie do osiemnastu słownych komunikatów. Piętnaście z nich można w dowolny sposób przypisać do konkretnego zdarzenia systemowego lub alarmu. Pozostałe trzy pełnią funkcje: zapowiedzi, informacji adresowej oraz potwierdzenia poprawnej komunikacji/odbioru komunikatu. Można zdefiniować maksymalnie sześć różnych numerów, z którymi centrala będzie się komunikować. Mogą to być zarówno numery do stacji monitorowania, jak i numery prywatne. Dzięki temu możemy wysyłać komunikaty w formacie CID do stacji monitorowania, a ponadto komunikaty głosowe do właściciela obiektu.

Drugi sposób raportowania wymaga zastosowania modułu CS7050, który został już po części opisany wcześniej, w kontekście połączenia z programem komputerowym UDX75. Moduł umożliwia połączenie centrali alarmowej serii Comfort ze stacją monitorowania alarmów Osborne Hoffman (OH). Interfejs pozwala na przesyłanie wybranych lub wszystkich zdarzeń z systemu alarmowego za pośrednictwem sieci komputerowej. Obsługiwane są formaty CID oraz SIA. Ponadto informacje o zdarzeniach mogą zostać wysłane na dwa konta e-mail. Kluczową kwestią związaną z raportowaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa transmisji. Dlatego informacje szyfrowane są przy użyciu algorytmu 3-DES (triple-DES). Algorytm ten używa trzech kluczy: kodujemy pierwszym kluczem, dekodujemy drugim kluczem, kodujemy trzecim kluczem.

Ostatnim zagadnieniem dotyczącym komunikacji jest weryfikacja zdarzeń po alarmie. W tym przypadku należy zastosować moduł CS534. Jest to moduł automatyki domu (moduł audio), który posiada bogate możliwości komunikacyjne. Używając telefonu z wybieraniem tonowym, można nie tylko przeprowadzić dwukierunkową weryfikację audio zdarzeń w chronionym obiekcie, ale również zdalnie sterować podstawowymi funkcjami systemu alarmowego (np. rozbroić system) oraz zdalnie kontrolować stan systemu (np. sprawdzić, czy działa zasilanie sieciowe). W przypadku weryfikacji potrzebny jest dodatkowo moduł CS3510 - jest to głośnik i mikrofon w jednym urządzeniu. Stosując ten moduł, użytkownik może podsłuchać dźwięki, występujące po alarmie w pomieszczeniu i przesłać komunikat głosowy.

Powyższy opis komunikacji w systemie Comfort pokazuje, jak szeroki wachlarz funkcji posiada ta centrala. Bogate możliwości oraz intuicyjna obsługa gwarantują, że każdy użytkownik będzie usatysfakcjonowany.
Jak łatwo można zauważyć, artykuł ten nie porusza kwestii komunikacji w przypadku systemu bezprzewodowego. O rozwiązaniu radiowym napiszę w następnym artykule, do lektury którego już teraz serdecznie zapraszam.

Łukasz Wojtukiewicz
GE Security

Zabezpieczenia 2/2006

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony