Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Inteligentne czujki serii Professional z wielopunktowym antymaskingiem

Printer Friendly and PDF

Na rynku systemów zabezpieczeń oferowane są wszelkiego rodzaju rozwiązania systemów alarmowych z całego świata. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który system jest najlepszy, gdyż zależy to w dużej mierze od ich przeznaczenia. W przypadku czujek dostępnych na rynku często decydującym kryterium jest cena. Niestety wybór zazwyczaj odbywa się kosztem funkcjonalności. Czy czujki zbudowane na bazie najtańszych komponentów powinny wchodzić w skład systemu bezpieczeństwa? Naszym zdaniem w systemach bezpieczeństwa nie ma miejsca na tego typu kompromisy.

Firma Bosch Security Systems znana jest na rynku systemów zabezpieczeń przede wszystkim z niezawodnych produktów i rozwiązań o najwyższej jakości. Dzięki swojemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu tworzy i wprowadza najnowsze technologie, często wyznaczając nowe standardy na rynku security.

   

Rys. 1. Technologia Bogunce-Beck. Emiter IR wytwarza wokół czujki "bańkę" (IR bubble)

 
Rys. 2. Przekrój czujki z dwoma fotodiodami
 
Rys. 3. Technologia Retro Reflektor. Struktura wielu pryzmatów (multi-prismatic structure) wbudowana w moduł świetlny czujki z zaznaczonym wprowadzeniem świetlnym (light pipe)
 
 

Inteligentne czujki z serii Professional są jednym z efektów pracy Centrum Badawczo-Rozwojowego. Powiększają one rodzinę produktów SSWiN o kolejne dwa nowe modele czujek z wielopunktowym antymaskingiem. Poniżej spróbujemy wyjaśnić, na czym polega ich szczególna inteligencja.

Już od pewnego czasu dostępne w ofercie czujki profesjonalne zostały bardo dobrze przyjęte zarówno na polskim rynku, jak i na całym świecie. Konsumenci docenili zaawansowane i opatentowane rozwiązania zastosowane w czujkach firmy Bosch. Czujki te mają aż pięć czujników: detektor PIR dalekiego zasięgu, detektor PIR średniego i bliskiego zasięgu, czujnik mikrofalowy, czujnik światła białego oraz czujnik temperatury. Wszystkie czujniki zostały zintegrowane w jednej czujce. Dzięki opatentowanej technologii Sensor Data Fusion (SDF), która polega na inteligentnym przetwarzaniu sygnałów ze wszystkich detektorów przez zastosowany w czujce mikrokontroler, zaimplementowane w nim oprogramowanie przetwarza wszystkie sygnały z czujników na sygnały cyfrowe i przetwarza je według zaawansowanego algorytmu. Po takiej obróbce sygnałów podejmowana jest decyzja o alarmie.

 
 Rys. 4. Zasada działania czujki w czasie jej normalnej pracy. Struktura wielu pryzmatów w pełni odbija promoenie wytworzone przez emiter IR
 

Czujka wyposażona w optykę TriFocus posiada trzy ogniskowe o trzech różnych zasięgach: dalekiego zasięgu, średniego zasięgu i strefy podejścia. Przy montażu na wysokości od 2 do 3 m optyka gwarantuje pełne pokrycie strefy chronionej bez konieczności jakiejkolwiek regulacji. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dużą gęstość stref wykrywania. 86 stref rozmieszczonych nad 11 stałymi kurtynami detekcyjnymi eliminuje występowanie stref martwych.

Wbudowany czujnik światła białego uniemożliwia zakłócenie pracy detektorów PIR bez względu na natężenie i charakterystykę czasową światła białego. Funkcja aktywnej redukcji światła białego eliminuje taki problem, jak przejeżdżające nocą pojazdy lub inne ruchome źródła światła.

Funkcja dynamicznej kompensacji temperatury, dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury, pozwala w obiekcie na zmianę czułości detektorów PIR w krytycznych zakresach temperaturowych, tj. zbliżonych do temperatury ciała człowieka.

Dzięki tak wielu informacjom pochodzącym z pięciu detektorów mikrokontroler eliminuje ryzyko występowania fałszywych alarmów. Wbudowana inteligencja wyznacza nowe standardy w systemach alarmowych.

Wielopunktowy antymasking

Najnowsze czujki z serii Professional poszerzyły ofertę produktową firmy Bosch o kolejne dwa modele z funkcją antymaskingu. Polega on na wykrywaniu prób maskowania lub blokowania czujki materiałami pochłaniającymi promieniowanie podczerwone.

Jako pierwsza czujka na świecie spełnia wszystkie wytyczne najnowszej normy europejskiej EN50131. Aby czujka mogła spełniać wszystkie tak surowe wymagania, musi być odporna i rozpoznawać próby maskowania za pomocą takich materiałów, jak:

- czarny papier,

- blacha aluminiowa,

- warstwa akrylowa,

- biała pianka poliestrowa,

- przezroczysta taśma samoprzylepna,

- przezroczysty spray,

- lakier,

- rozpylona farba.

System wielopunktowego antymaskingu łączy w sobie trzy aktywne technologie wykrywania maskowania. To dzięki zastosowaniu w czujce czterech aktywnych emiterów podczerwieni i trzech fotodiod podczerwieni informacja o próbie maskowania czujki wysyłana jest do centrali alarmowej, która z kolei powiadamia o problemie właściwe osoby.

 
Rys. 5. Zasada działania czujki, gdy zostanie ona zamalowana sprayem. Pokryte pryzmaty przepuszczają promieniowanie wytworzone przez emiter IR

Bogunce-Beck

Technologia Bogunce-Beck polega na wytworzeniu wokół czujki „bańki" podczerwieni (IR) rozciągającej się na ok. 30 cm. Bańkę promieniowania wytwarza wbudowany emiter, tak jak zostało to pokazane na Rys. 1.

Jeżeli czujka została zasłonięta, to odbite promieniowanie IR odbierane jest przez dwie fotodiody wewnątrz czujki. Fotodiody wykrywają zwiększony poziom energii IR i wysyłają informację o zasłonięciu czujnika do systemu (Rys. 2).

Retro Reflektor

Opatentowana technologia Retro Reflektor polega na odbijaniu promieniowania podczerwieni emitowanego przez emiter IR przez specjalną strukturę wielu pryzmatów. Struktura wielu pryzmatów została wbudowana w moduł świetlny czujki.

Podczas normalnej pracy struktura wielu pryzmatów w całości odbija promienie IR i nie przepuszcza ich (tak, jak widać to na Rys. 4).

Gdy czujka zostanie zamalowana, struktura pryzmatów straci swoje właściwości fizyczne i padające promienie nie będą odbijane. Przepuszczone promieniowanie będzie padać na fotodiodę, która spowoduje wygenerowanie alarmu oznaczającego zamalowanie sprayem czujki.

 

 Rys. 6. Przekrój czujki z zaznaczonym emiterem podczerwieni, fotodiodą IR, strukturą wielu pryzmatów i wyprowadzeniem świetlnym

 
Rys. 7. Dwa odbijające pryzmaty umieszczone na dole czujki
 
Rys. 8. Przekrój czujki z zaznaczoną fotodiodą
 

Through-the-Lens

Technologia Through-the-Lens wykrywa próby bezpośredniego zamaskowania soczewki, czyli sytuacje, gdy materiał typu taśma klejąca zostanie umieszczony na soczewce. Czujka emituje promieniowanie podczerwieni, które poprzez dwa pryzmaty znajdujące się u dołu czujki, odbiją tą energię z powrotem na powierzchnię soczewki.

Jeżeli soczewka została zamaskowana (zaklejona), wtedy fotodioda wewnątrz czujki rejestruje spadek poziomu energii odbitej od pryzmatów. Wówczas czujka powiadamia centralę o próbie maskowania.

Dzięki trzem różnym opatentowanym technologiom system wielopunktowego antymaskingu zastosowany w czujkach serii Professional zabezpiecza czujkę przed wszelkiego rodzaju próbami maskowania. Dzięki temu czujka potrafi sama nadzorować swoją pracę. Wbudowany mikrokontroler oraz oprogramowanie powodują, że czujka ma swoją wewnętrzną inteligencję, co pozwala na analizowanie warunków panujących w otoczeniu i na podejmowanie na tej podstawie decyzji o wygenerowaniu alarmu. Zbudowana na bazie najwyższej klasy komponentów czujka gwarantuję stabilną pracę. Dwumodułowa konstrukcja, wbudowane przełączniki DIP oraz poziomica pęcherzykowa ułatwiają i przyśpieszają instalację nawet o 25%.

Czujki serii Professional to najbardziej zaawansowane technologicznie detektory, zaprojektowane na podstawie najnowszych badań Centrum Badawczo- Rozwojowego firmy Bosch. Zastosowane technologie powodują, że czujki gwarantują najwyższą w swojej klasie skuteczność wykrywania, a przy tym największą odporność na fałszywe alarmy. Ich konstrukcja i funkcjonalność wyznaczają nowe standardy w systemach alarmowych.

Krzysztof Kostecki

Bosch Security Systems

Zabezpieczenia 2/2008

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony