Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Cyfrowe bariery podczerwieni serii AX-350/650DH MKIII

Printer Friendly and PDF

Przedstawiamy Państwu pierwszą w pełni cyfrową barierę podczerwieni. To wyjątkowe urządzenie wprowadza zupełnie nowe podejście do problematyki wykorzystania tego typu urządzeń w systemach zabezpieczeń. Prostota obsługi, przejrzyste i proste zasady projektowania oraz wyjątkowa odporność na warunki pracy umożliwiają szybką i bezproblemową realizację nawet najbardziej skomplikowanych instalacji.

Detekcja intruza za pomocą przerwanej wiązki światła znana jest w technice zabezpieczeń od bardzo dawna. Ewolucja działających w ten sposób urządzeń doprowadziła do powstania szeregu produktów o różnych własnościach użytkowych. Dostępne są czujki krótkiego i dalekiego zasięgu, o dwu lub więcej wiązkach, modulowane jedną lub kilkoma częstotliwościami itd. Stabilność oferty potwierdza niewielka liczba nowych produktów w tym segmencie rynku. Ewentualne nowości polegają raczej na zastosowaniu zdobyczy technologii materiałowych bądź nowych rozwiązań z dziedziny elektroniki lub inżynierii komputerowej niż na istotnych zmianach w sposobie funkcjonowania czujek. Firma Optex, lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu ochrony zewnętrznej, postanowiła zmienić status quo i zaproponować zupełnie nowe rozwiązanie. Jest nim pierwsza cyfrowa bariera podczerwieni AX-350/650DH. Zastosowano w niej serię nowatorskich rozwiązań technicznych, które na zawsze zmienią podejście do zagadnienia ochrony obwodowej przy użyciu barier podczerwieni.

Rys. 1. Optymalizacja natężenia emitowanej wiązki - ATPC

Istotą tego rozwiązania jest realizacja informacyjnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Modulowanie wiązki podczerwieni, wykorzystywane powszechnie w standardowych produktach do identyfikacji nadajnika przez odbiornik, wykorzystano jako nośnik informacji o stanie nadajnika, warunkach pracy oraz innych istotnych danych. Sprzężenie zwrotne, czyli informacja zwrotna z odbiornika do nadajnika, jest również realizowane za pomocą wiązki podczerwieni. Stworzono w ten sposób bezprzewodowy, dwukierunkowy kanał informacyjny, który wykorzystano do realizacji nowatorskich technologii, takich jak System Optymalizacji Natężenia Wiązki (ATPC – Auto Transmit Power Control), automatyczne rozpoznawanie adresu urządzeń czy Funkcja Synchronizacji Pionowej (Time Division Multiplex). To właśnie opracowanie i zastosowanie tych technologii świadczy o wyjątkowości urządzeń systemu AX-350/650DH.

Rys. 2. Identyfikacja źródła wiązki

System Optymalizacji Natężenia Wiązki dzięki dwukierunkowej wymianie danych stroi parametry pracy bariery tak, aby uzyskać maksymalną wydajność urządzenia. Regulując natężenie emitowanego sygnału, urządzenie dostosowuje się do zmiennych warunków atmosferycznych, zapewniając optymalne warunki pracy w zakresie możliwości sprzętowych. Dzięki tej funkcji parametry wiązki są zawsze optymalne, co zapobiega powstawaniu fałszywych alarmów oraz powoduje wyeliminowanie zjawiska odbić wiązek o zbyt dużym natężeniu. W klasycznych urządzeniach zjawisko odbić, obserwowane na przykład w wąskich przejściach lub podczas opadów śniegu, powoduje powstanie wielu „ścieżek”, którymi energia wiązki dociera do odbiornika. Może to powodować brak alarmu przy przejściu intruza. Sterowanie natężeniem emitowanej wiązki podczerwieni oznacza również oszczędność energii. Maksymalna wartość poboru prądu, podana w specyfikacji produktu, wynosi 110 mA. Należy pamiętać, że do maksymalnego poboru prądu dochodzi jedynie w wyjątkowo niekorzystnych warunkach pracy bariery oraz przy pełnej wizualizacji jej stanu diodami LED w nadajniku i odbiorniku, czyli niezwykle rzadko. Typowe wartości w normalnych warunkach pracy nie przekraczają kilkudziesięciu mA.

Automatyczne rozpoznawanie adresu zastąpiło uciążliwe w użyciu ustawianie częstotliwości modulacji wiązek podczerwieni. W systemie czujek AX-350/650DH każda z nich już na etapie produkcji jest jednoznacznie identyfikowana za pomocą jednego z 63 dostępnych w systemie adresów. Odbiornik domyślnie nie posiada żadnego adresu. Dopiero po wykonaniu niezbędnych czynności instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wstępnego strojenia programujemy odbiornik do pracy z odpowiednim nadajnikiem przez jedno naciśnięcie przycisku. System dostaw firmy Optex gwarantuje, że dostarczone produkty będą posiadały odpowiednio zróżnicowane adresy. Poza tym każde urządzenie umożliwia szybką i wygodną zmianę adresu na adres alternatywny. Dzięki tej technologii zdjęto z projektanta i instalatora trudny obowiązek skomplikowanego planowania wykorzystania częstotliwości modulacji wiązek podczerwieni w poszczególnych czujkach.

Funkcja Synchronizacji Pionowej jest szczególnie przydatna w realizacji aplikacji wielopoziomowych. Aby zapobiec ewentualnym interferencjom oraz zapewnić każdej z czujek optymalne warunki pracy, system czujek AX-350/650DH wyposażono w funkcję multipleksowania czasu aktywacji kolejnych wiązek. W ten sposób w najbliższym sąsiedztwie transmisji dokonuje tylko jedna czujka, dzięki czemu unika się nakładania wiązek i potencjalnego zakłócania transmisji. Wykorzystując te udogodnienia, można instalować do czterech poziomów czujek. Oczywiście synchronizacja pozioma odbywa się bezprzewodowo. Czujki systemu AX-350/650DH wyposażono w oryginalną obudowę. Wykonana z wysokiej jakości materiałów jest w pełni szczelna, zapewniając wyjątkowo wysoki stopień ochrony – IP65. Charakterystyczne „daszki” na pokrywie czujki stanowią jej zabezpieczenie przed szronem, który mógłby zakłócić pracę urządzenia. Kolejne udogodnienia odnajdujemy w konstrukcji głowic roboczych. Pozycjonowania dokonuje się bez użycia narzędzi, za pomocą specjalnie zaprojektowanych pokręteł, które umożliwiają precyzyjne dostrojenie wiązek. Dzięki dwukierunkowej transmisji danych zrealizowano dokładną wizualizację stanu dostrojenia obu wiązek, zarówno w nadajniku jak i odbiorniku. Kolejnym udogodnieniem dla instalatora jest wykorzystanie możliwości sterowania natężeniem emitowanej wiązki w systemie strojenia czujki. Przekraczając kolejne poziomy dostrojenia, urządzenie zmniejsza natężenie emitowanych wiązek, umożliwiając wyjątkowo dokładne i szybkie pozycjonowanie układów optycznych nadajnika i odbiornika. Umożliwia to strojenie czujek przez jedną osobę oraz wykonanie pełnego cyklu wzajemnego pozycjonowania wiązek bez użycia multimetru. Wysiłek i czas poświęcone na tym etapie instalacji barier podczerwieni zawsze procentują niezawodną pracą urządzeń w trudnych warunkach atmosferycznych.

Rys. 3. Synchronizacja pionowa czujek - TDM

Wszystkie rozwiązania i technologie zastosowane w systemie barier AX-350/650DH są owocem pracy inżynierów firmy Optex. Ich celem było stworzenie nowego systemu czujek, który będzie bardziej przystępny dla projektanta i instalatora zabezpieczeń obwodowych. Zaproponowany system jest bardzo nowatorski, ponieważ wprowadza daleko idące zmiany w ogólnie przyjętym schemacie dla tego typu urządzeń. Firma Optex podjęła ryzyko związane z wprowadzeniem takiego systemu na rynek z bardzo dobrym skutkiem. Zaproponowane rozwiązania umożliwiają nawet mniej doświadczonej kadrze szybkie i sprawne wykonanie systemu ochrony obwodowej. Uruchomienie czy serwis sytemu nie wymagają posiadania specjalistycznych narzędzi i mogą być dokonane przez jedną osobę. Wszystkie te udogodnienia oznaczają duże oszczędności dla firm realizujących projekty inwestycyjne z wykorzystaniem czujek serii AX-350/650DH. Wszystkie produkty opisane w niniejszym artykule można nabyć w firmie AAT-T – polskiego dystrybutora firmy Optex.

Jarosław Gibas

OPTEX SECURITY

Zabezpieczenia  1/2008

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony