Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Bezprzewodowa technologia wLSN

Printer Friendly and PDF

Bezprzewodowa lokalna sieć bezpieczeństwa wLSN firmy Bosch zastosowana w systemach SSWiN wykorzystuje wiele oryginalnych, autorskich i opatentowanych technologii, dzięki czemu system sygnalizacji włamania i napadu jest niezawodny nawet w niesprzyjających warunkach.

Obserwowane w ostatnich latach bardzo duże zapotrzebowanie na systemy ochrony powoduje ich coraz bardziej dynamiczny rozwój. Rozwój ten wynika również z potrzeby spełnienia rosnących oczekiwań rynku systemów zabezpieczeń. Już wiele lat temu na rynku pojawiły się systemy bezprzewodowe. Początkowo były one dość zawodne. Charakteryzowały się małą skutecznością wykrywania intruzów i posiadały słabą odporność na fałszywe alarmy. Były podatne na zakłócenia komunikacji, a do tego miały spory „apetyt” na energię elektryczną, dlatego wymagały częstej wymiany baterii, co wiązało się znacznym wzrostem kosztów eksploatacji. Z tego powodu wiele firm przestało zajmować się ich dystrybucją, a jeśli nawet posiadały te systemy w swojej ofercie, to przeważnie były one zawodne i nie spełniały dobrze swojej roli. Na szczęście nie wszystkie!

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz najnowszych wyników badań Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Bosch dział Security Systems stworzył bezprzewodowy system alarmowy, który zaprzecza istniejącym stereotypom odnoszącym się do systemów bezprzewodowych.

Po co system bezprzewodowy?

W wielu obiektach z różnych względów nie jest możliwe przeprowadzenie standardowej instalacji, która wiąże się z wierceniem czy kuciem, np. ze względu na estetykę obiektu lub jego wartość historyczną. Trudno wyobrazić sobie prowadzone w korytach przewody w zabytkowym kościele na freskach czy płaskorzeźbach. Podobnie problematyczna jest rozbudowa istniejącego systemu w eleganckim mieszkaniu. Jak wytłumaczyć właścicielowi, że nie będzie śladu na fachowo zaszpachlowanej ścianie, którą zresztą można przecież odmalować. Tego typu trudności może być znacznie więcej. Poza tym instalacja przewodowa bywa po prostu nieopłacalna. W odpowiedzi na takie problemy stworzony został system bezprzewodowy, który eliminuje trud standardowej instalacji, pozwala zaoszczędzić czas i często okazuje się bardziej ekonomiczny niż tradycyjny system przewodowy.

Komunikacja między urządzeniami

Komunikacja bezprzewodowa w technologii wLSN (wireless Local Security Network – bezprzewodowa lokalna sieć bezpieczeństwa) wymaga koncentratora wLSN, który stanowi łącze pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi a centralą alarmową. Pracuje on jako nadrzędne urządzenie sieciowe, które dostarcza sygnały taktowania i synchronizacji. Pełni rolę administratora bezprzewodowej sieci LSN, odpowiada za dobór czasu dokonywania i synchronizacji operacji w sieci, monitorowanie stanu czujek w sieci oraz wysyłanie danych konfiguracyjnych do odpowiednich węzłów czujek. Zapewnia łączność z urządzeniami przy odległości dochodzącej nawet do 1000 m w przestrzeni otwartej. Komunikacja z centralą alarmową odbywa się za pośrednictwem czterożyłowej magistrali.

Bezpieczny przez co bezkonkurencyjny

Technologia wLSN pracuje w europejskim paśmie bezpieczeństwa 868 MHz zarezerwowanym wyłącznie dla systemów sygnalizacji włamania i napadów oraz dla systemów sygnalizacji pożaru. Ograniczone pasmo komunikacji oraz zastosowane protokoły sieciowe uniemożliwiają zakłócenia innymi urządzeniami radiowymi, np. domowego użytku, takimi jak bezprzewodowe słuchawki czy wszelkiego rodzaju piloty sterujące.

Tryb wyszukiwania – sam przeprowadzi instalację urządzeń w systemie

Podczas instalacji w trybie wyszukiwania koncentrator wyszukuje urządzenia i automatycznie zapisuje ich adresy. Z ośmiu dostępnych kanałów o wąskim paśmie częstotliwościowym wynoszącym 25 kHz koncentrator wybiera i zapisuje podczas wyszukiwania dwa, dla których komunikacja bezprzewodowa jest najlepsza. Po wyszukaniu i zapisaniu wszystkich urządzeń koncentrator w czasie normalnej pracy komunikuje się tylko z wcześniej zapisanymi urządzeniami. Dzięki temu możliwe jest działanie kilku systemów w tym samym obiekcie i nie dochodzi do wzajemnego zakłócania pracy.

Dwukierunkowa komunikacja

Komunikacja w technologii wLSN jest dwukierunkowa, co ma olbrzymi wpływ na niezawodność działania całego systemu. Koncentrator wLSN wysyła komunikaty do czasu ich potwierdzenia. Jeżeli takiej odpowiedzi nie dostanie, automatycznie przełącza się na drugą częstotliwość, która została zapisana w trybie wyszukiwania.

Rys. 1. Przykładowe zastosowanie systemu bezprzewodowego w domku jednorodzinnym gdzie: 1 - Koncentrator wLSN, 2 - Czujka ruchu PIR i dualna, 3 - Kontaktron drzwiowy, 4 - Kontaktron okienny, 5 - Czujka dymu, 6 - Czujka stłuczenia szkła, 7 - Sygnalizator do zastosowań wewnętrznych, 8 - Pilot uzbrajający/rozbrajający/napadowy

System wLSN potwierdza stan systemu i komunikuje gotowość bądź brak gotowości do dalszej pracy. W przypadku komunikacji jednokierunkowej wysłane komunikaty nie dają odpowiedzi i nie ma żadnej pewności, czy zostały odebrane. System wLSN spełnia europejską normę EN 50131-5-3 w zakresie bezprzewodowej transmisji alarmów. To kolejny bardzo istotny element, podkreślający zalety systemu Bosch.

Czas pracy na baterii nawet do pięciu lat!

Zmorą wszystkich urządzeń bezprzewodowych jest pojemność akumulatora. Wiele wciąż dostępnych na rynku systemów bezprzewodowych nie jest w stanie zagwarantować długiej i niezawodnej pracy, często nawet nie wskazując potrzeby wymiany baterii w czujkach, co doprowadza do tego, że system staje się bezużyteczny.

Innowacyjność technologii wLSN dzięki zastosowaniu najnowszych technik komunikacji bezprzewodowej pozwala na wydłużenie czasu pracy na akumulatorach nawet do pięciu lat. Tak długi czas pracy znacznie ogranicza koszty eksploatacji. Ponadto system sygnalizuje potrzebę wymiany akumulatorów w poszczególnych elementach należących do systemu.

Rys. 2. Zestawienie urządzeń w technologii wLSN

Duże możliwości

Bosch Security Systems, wprowadzając na rynek system wLSN, zadbał o bardzo duży asortyment urządzeń współpracujących: czujki PIR, dualne, kontaktrony drzwiowe i okienne, czujki zbicia szkła, czujki inercyjne, czujki dymu, pilot umożliwiający uzbrajanie i rozbrajanie systemu, syreny do zastosowań wewnętrznych, dodatkowy moduł przekaźnikowy do sterowania oświetleniem lub drzwiami garażowymi. Daje to kompletny zestaw do zabezpieczenia obiektów, zapewnia dużą elastyczność i możliwość przyszłego rozwoju systemu.

Bezprzewodowa technologia wLSN dowodzi, że system bezpieczeństwa może z powodzeniem wykorzystywać łączność bezprzewodową. Jednocześnie zaprzecza istniejącym do tej pory stereotypom. System wLSN spełnia pod względem funkcjonalności oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, a przy tym jest całkowicie niezawodny i bezpieczny. Dzięki prostej instalacji oraz niskim kosztom eksploatacyjnym stał się również systemem ogólnie dostępnym. Bosch jest marką wiodącą, gwarantującą najwyższą jakość wykonania i niezawodność wszystkich swoich produktów.

Krzysztof Kostecki

BOSCH SECURITY SYSTEMS

Zabezpieczenia  1/2008

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony