Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Wpływ technologii IP na rozwój biznesu – prognozy na rok 2014

Printer Friendly and PDF

leadZ badań przeprowadzonych przez firmę IMR Research (obecnie oddział IHS) wynika, że analogowe systemy obserwacyjne osiągną szczyt swoich możliwości rynkowych w roku 2014. W nowym raporcie noszącym tytuł The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment opublikowana została prognoza, z której wynika, że w roku 2014 na światowym rynku wizyjnych systemów obserwacyjnych i dozorowych po raz pierwszy dojdzie do sytuacji, w której globalny dochód ze sprzedaży systemów cyfrowych przewyższy dochód ze sprzedaży systemów analogowych. Prognoza przewiduje, że ta tendencja utrzyma się przez kolejne lata. We wspomnianym raporcie Johan Paulsson, dyrektor działu technicznego firmy Axis Communications, opisuje warunki rozwoju wizyjnych systemów dozorowych oraz korzyści wynikające z masowego stosowania rozwiązań sieciowych.

Obecnie nikt już nie chce kupować samych kamer

Obecnie klienci chcą kupować kompleksowe, użyteczne rozwiązania, dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Postęp technologiczny doprowadził do sytuacji, w której pewne funkcje, takie jak rejestracja obrazów oraz analiza ich treści mogą być realizowane w układach wewnętrznych kamer. W efekcie kamery stały się inteligentnymi składnikami wizyjnych systemów dozorowych, które nie tylko podwyższają poziom bezpieczeństwa w dozorowanych obiektach, ale także zapewniają realne korzyści biznesowe.

fot1

Fot. 1. Kamera sieciowa Axis

Integracja kamer sieciowych z systemami inteligentnego wspomagania biznesu

Za przykład weźmy sektor handlu detalicznego. Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Axis wykazały, że ponad połowa (58%) brytyjskich firm zajmujących się handlem detalicznym planuje stopniowe zastępowanie analogowych systemów obserwacyjnych sieciowymi wizyjnymi systemami dozorowymi. Planowana jest także integracja kamer sieciowych z aplikacjami wykorzystywanymi w systemach inteligentnego wspomagania biznesu. I właśnie te aplikacje były najistotniejszym powodem, dla którego brytyjscy przedsiębiorcy zdecydowali się na odejście od rozwiązań analogowych i instalację sieciowych wizyjnych systemów dozorowych.

Obecnie firmy zajmujące się handlem detalicznym zyskały możliwość integracji wizyjnych systemów dozorowych z istniejącymi inteligentnymi systemami wspomagania biznesu. Stało się to możliwe dzięki otwartej strukturze wizyjnych systemów dozorowych oraz dzięki powszechnej dostępności opisów interfejsów software'owych API dla kamer sieciowych. Wzrastające zapotrzebowanie na inteligentne kamery sieciowe najnowszej generacji jest związane z rozwojem aplikacji software'owych służących do analizy treści obrazu, obsługiwanych przez wewnętrzne procesory tych kamer.

 

Ze względu na wysoki stopień niezawodności i możliwość ciągłej pracy przez dwadzieścia cztery godziny na dobę kamery sieciowe stały się użytecznym narzędziem, chętnie wykorzystywanym przez operatorów systemów dozorowych. Kamery są niestrudzone w swojej pracy, nie ulegają znużeniu podczas wielogodzinnej obserwacji tych samych obszarów i są zawsze gotowe do podjęcia zaplanowanych akcji. Mogą na przykład inicjować proces rejestracji obrazów i generować sygnały alarmowe, gdy tylko zaobserwują jakieś niepokojące wydarzenia.

ramka1Ponadto inteligentne kamery sieciowe umożliwiają pobieranie pewnych specyficznych danych z wytwarzanych przez nie strumieni wizyjnych i wykorzystanie tych danych w aplikacjach wspomagających działania biznesowe. Mogą to być na przykład informacje usprawniające proces sprzedaży. Możliwe jest zliczanie klientów odwiedzających określone stoiska, przeciwdziałanie tworzeniu się kolejek przy kasach czy weryfikacja przyczyn niepożądanych zdarzeń odnotowywanych przez systemy kontroli dostępu. Stwarza to zupełnie nowe możliwości biznesowe, które przekładają się na realne korzyści finansowe.

Technologia IP stwarza nowe możliwości w dziedzinie technicznej kontroli dostępu

Rozwój technologii IP wykorzystywanej w elektronicznych systemach dozorowych ma zauważalny wpływ na inne dziedziny techniki, na przykład na rozwój systemów technicznej kontroli dostępu. Według badań rynkowych przeprowadzonych przez firmę IHS w roku 2012 wartość globalnego rynku systemów technicznej kontroli dostępu jest oceniana na 3 miliardy USD, zaś do roku 2017 przewidywany jest jej wzrost do 4,2 miliarda USD, co oznacza roczny przyrost na poziomie 7%.

W wielu przedsiębiorstwach, a w szczególności w firmach mających siedziby w inteligentnych budynkach, zastąpienie analogowych systemów technicznej kontroli dostępu rozwiązaniami wykorzystującymi technologię IP przyniesie wiele wymiernych korzyści wynikających z elastycznego zarządzania systemami IP oraz z możliwości łatwej integracji z innymi systemami zabezpieczającymi.

Wykorzystanie technologii IP zwiększa atrakcyjność systemów technicznej kontroli dostępu. Dzięki niej można wyeliminować wiele ograniczeń typowych dla analogowych systemów zabezpieczających. Ponadto można wprowadzić wiele nowych usług, wykraczających funkcjonalnie poza konwencjonalną kontrolę ruchu osób w pojedynczych przejściach.

Użytkownicy oczekują między innymi łatwej integracji systemów technicznej kontroli dostępu z wizyjnymi systemami dozorowymi. Ponadto środowisko sieciowe stwarza możliwości integracji z systemami sygnalizacji włamania i napadu oraz systemami sygnalizacji pożarowej. W ten sposób tworzone są łatwe w obsłudze, przyjazne dla użytkowników, zintegrowane systemy zabezpieczające.

Podobnie jak w dziedzinie wizyjnych systemów dozorowych, wykorzystanie technologii IP w systemach technicznej kontroli dostępu prowadzi do stworzenia rozwiązań otwartych, zgodnych z międzynarodowymi standardami przemysłowymi.

Upowszechnienie systemów KD wykorzystujących protokół TCP/IP stwarza nowe możliwości biznesowe, które wynikają ze współdziałania różnych systemów. Dystrybutorzy sprzętu znajdą nowe rynki zbytu i nowych klientów, gdyż podczas integracji urządzeń pochodzących od różnych producentów nie będą występowały dotychczasowe ograniczenia wynikające z braku kompatybilności. Użytkownicy końcowi będą mogli czerpać korzyści z łatwej adaptacji sieciowych systemów zabezpieczających do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Lepsze rozwiązania, lepsza przyszłość

fot2

Fot. 2. Johan Paulsson,
Chief Technology Officer,
Axis Communications

Pierwsza kamera sieciowa została wprowadzona na rynek w 1996 roku. Wówczas wizyjne systemy dozorowe były wykorzystywane w sposób pasywny. Ich rola ograniczała się do obserwacji chronionych obszarów, zaś wykrywanie potencjalnych zagrożeń należało do obowiązków personelu obsługującego te systemy.

Ogromny rozwój technologii IP, jaki nastąpił w latach późniejszych, doprowadził do obecnej sytuacji, w której wizyjne systemy dozorowe działają w sposób aktywny, korzystają z licznych dodatkowych aplikacji i są zintegrowane z innymi systemami. Otwarta struktura tych systemów oraz dostępność opisu interfejsu software'owego API umożliwia producentom sprzętu i programistom tworzenie własnych rozwiązań – spełniających specyficzne wymagania użytkowników.

Axis Communications

Zabezpieczenia 2/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony