Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Pasja pomagania

Printer Friendly and PDF

ImageCzym zajmują się kancelarie odszkodowawcze?

Na rynku usług ubezpieczeniowych pojawiło się w ostatnich latach wiele firm oferujących pomoc w dochodzeniu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych. Jedną z takich firm, specjalizującą się w pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz problematyce branży ochroniarskiej, jest Kancelaria Prawniczo-Medyczna ADVERSUM w Warszawie, działająca już w całym kraju.

Kim są klienci ADVERSUM i jak płacą za usługi Kancelarii?

Do Kancelarii najczęściej zgłaszają się ludzie poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, nieumiejący poradzić sobie ze zgłaszaniem roszczeń z polisy OC sprawcy szkody. Przychodzą często po otrzymaniu odmowy wypłaty przez zakłady ubezpieczeń, albo po odejściu z kwitkiem od adwokata żądającego zapłaty z góry kilku tysięcy złotych wynagrodzenia. ADVERSUM nie pobiera z góry żadnego wynagrodzenia, a otrzymuje je tylko wówczas, gdy uda się wywalczyć odszkodowanie dla klienta. Jeżeli nie wywalczy, nie dostaje nic. Ryzykuje więc za klienta. Stawki wynagrodzenia prowizyjnego ADVERSUM są porównywalne z prowizjami brokerskimi funkcjonującymi na naszym rynku.

Jakie koszty obciążają klienta?

Jeśli klient decyduje się zawrzeć umowę z ADVERSUM, pokrywa tylko notarialne koszty udzielenia pełnomocnictw, a także zdobywania, kopiowania oraz przesyłania dokumentów i dojazdów na badania lekarskie. Łącznie jednak nie są one wyższe niż 50-70 zł. ADVERSUM bierze na siebie wszystkie pozostałe, niebagatelne koszty - opracowywania materiałów, konsultacji medycznych, prawnych, negocjacji z ubezpieczycielem, składania roszczeń i odwołań, a także koszty sądowe - adwokata, wpisu sądowego i biegłych sądowych - często łącznie wyższe niż 10000 zł.

Tak zdefiniowana działalność może funkcjonować wyłącznie dzięki specjalistom doskonale znających się na odszkodowaniach, przyjmujących wyłącznie sprawy, które mają jakiekolwiek szanse zakończyć się wygraną. Dlatego też ADVERSUM ma najlepszych fachowców od oceny zasadności roszczeń, z ogromnym doświadczeniem w ubezpieczeniach. Kancelaria współpracuje z najlepszymi radcami prawnymi i adwokatami oraz lekarzami z uprawnieniami biegłych sądowych. Przedstawiciele regionalni ADVERSUM są intensywnie szkoleni w kierunku właściwej selekcji spraw. Ludzie to największy kapitał ADVERSUM.

Ilu osobom pomogło już ADVERSUM?

ADVERSUM działa dopiero od półtora roku. W tym czasie Kancelaria pomogła już 150 poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, uzyskując dla nich łącznie ponad 3 mln zł odszkodowań. W trakcie postępowania pozostaje kilkaset kolejnych spraw, a ich liczba rośnie w szybkim tempie z miesiąca na miesiąc. ADVERSUM wywalczyło już kilka odszkodowań przekraczających 100 tys. zł, właśnie składa pozwy na ponad 1,5 mln zł. Cieszą zwłaszcza pieniądze uzyskiwane dla poszkodowanych w wypadkach dzieci, niezbędne dla ich powrotu do zdrowia.

Jak dotrzeć do ADVERSUM?

ADVERSUM, dzięki regionalnym przedstawicielom, których liczba zbliża się już do 200, jest obecne w większości powiatów. Dane ich koordynatorów można odnaleźć na stronie http://www.adversum.pl. Przedstawiciele ADVERSUM poszukują klientów w różny sposób, np. bardzo dobrze sprawdza się współpraca z fundacjami angażującymi się w zapobieganie wypadkom, przede wszystkim z Fundacją Doroty Stalińskiej NADZIEJA. Z efektów swojej działalności ADVERSUM jest już znane w środowiskach medycznych, zwłaszcza wśród lekarzy i rehabilitantów. Jednak na oddziałach szpitalnych, ani na miejscu wypadku przedstawiciele Kancelarii się nie pojawiają.

Jak branża ochroniarska może skorzystać z usług ADVERSUM?

Jak powszechnie wiadomo, pracownicy ochrony wykonują swoje obowiązki w warunkach podwyższonego ryzyka. Zdarzają się wypadki, zwłaszcza w ruchu drogowym, np. podczas szybkiej jazdy w czasie interwencji. Czy wszyscy poszkodowani, np. załoga interwencyjna lub pasażerowie, wiedzą, że mogą dochodzić odszkodowania z polisy pojazdu, w którym jechali? Czy wiedzą, że chroni ich system ubezpieczeń obowiązkowych i zasada ryzyka, pozwalająca dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela, bez wykazywania winy kierującego pojazdem?

Kontynuując ten wątek, można podać więcej przykładów sytuacji, w których większość z nas nawet nie pomyśli o dochodzeniu odszkodowania. Oto one: dziecko wbiegające na ulicę prosto pod samochód, potrącenie pieszego przechodzącego przez ulicę na czerwonym świetle, żona poszkodowana w wypadku jako pasażer pojazdu kierowanego przez męża, wypadek sprzed dziewięciu lat. W takich przypadkach ADVERSUM już uzyskiwało odszkodowania dla swoich klientów.

Czy ADVERSUM pomaga także w razie problemów z odszkodowaniem z innych polis, np. OC kontrakt?

Od niedawna ADVERSUM oferuje także usługi pomocy w dochodzeniu odszkodowań z innych niż OC komunikacyjne polis ubezpieczeniowych, w których ubezpieczony otrzymał odmowę wypłaty odszkodowania. Odbywa się to na nieco innych zasadach. Za niewielkie, ryczałtowe wynagrodzenie płatne z góry specjalista ADVERSUM najpierw analizuje sprawę pod kątem szans powodzenia przy składaniu odwołania lub pozwu. Jeżeli takich szans nie widzi, klient otrzymuje od Kancelarii szczegółowe uzasadnienie negatywnego stanowiska. Jeżeli ADVERSUM dostrzega szanse powodzenia, zawiera z klientem standardową umowę, płatną tylko w przypadku wygranej sprawy.

Ta usługa adresowana jest w szczególności do agencji ochrony mienia, niemal na co dzień spotykających się z odmowami wypłaty odszkodowania, zwłaszcza z polis OC kontrakt. Sukces w tych sprawach zależy od doskonałej znajomości prawa cywilnego i wyczucia problematyki branżowej, Kancelaria często bowiem musi obalać np. zarzut rażącego niedbalstwa albo wręcz braku odpowiedzialności agencji ochrony (!).

Paweł Sukiennik
prezes Zarządu
Kancelarii Prawniczo-Medycznej Adversum
Warszawa, ul. Walecznych 48 m. 3
tel. 022 616 40 77-78, 022 616 15 30
adversum@adversum.pl

Zabezpieczenia 4/2006 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony