Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Monitorowanie obiegu wyposażenia w systemie kontroli dostępu RACS 5

Printer Friendly and PDF

W ramach obsługi dozorowanego obiektu system kontroli dostępu RACS 5 umożliwia kontrolę obiegu wyposażenia. Na tę funkcję składa się:

  • kontrola ruchu przedmiotów (np. samochodów, wózków, kontenerów),
  • weryfikacja uprawnień osób do pobierania przedmiotów (np. kluczy, narzędzi, samochodów, broni),
  • sprawdzanie aktualnego statusu tych przedmiotów (dostępny, pobrany, zablokowany) i ich lokalizacji w ramach obszaru dozorowanego przez system.

 

System umożliwia podział przedmiotów na różne kategorie i zarządzanie nimi indywidualnie. Każdy przedmiot mający podlegać kontroli w systemie RACS 5 musi być zarejestrowany w jego bazie danych w grupie użytkowników Wyposażenie. Chodzi o to, że do przedmiotów można przypisać identyfikatory tak samo jak dla innych użytkowników systemu, na identycznych zasadach, i przydzielić im uprawnienia do wybranych funkcji (do dostępu do parkingu, dostępu do magazynu, sterowania automatyką itd.). Z drugiej strony możliwe jest określenie uprawnień do pobierania przedmiotów i przydzielenie ich wybranym użytkownikom. Uprawnienia do pobierania wyposażenia mogą być określane na takich samych zasadach jak uprawnienia do korzystania z innych funkcji systemu (dostępu, sterowania automatyką, sterowania systemem alarmowym itd.) i być uzależnione czasowo (harmonogramy, kalendarze, przedział ważności). Uprawnienia do pobrania przedmiotu może sprawdzać wyznaczona osoba (np. portier, magazynier, ochroniarz). Może to robić z wykorzystaniem konsoli programu zarządzającego systemem (VISO) lub przeznaczonego do tego terminalu dostępu, zwykle wyposażonego w wyświetlacz i czytnik identyfikatorów (np. MCT88M-IO). Procedura weryfikacji uprawnień wymaga wskazania czynności, która ma być wykonana (np. wypożyczenie, zwrot, rezerwacja), wskazania przedmiotu, który ma podlegać czynności (np. przez odczyt kodu kreskowego lub identyfikatora zbliżeniowego przypisanego do przedmiotu) i identyfikacji osoby, która chce daną czynność wykonać (np. poprzez odczyt jej identyfikatora). Po wykonaniu tych czynności system wydaje zgodę na wykonanie żądanej czynności i aktualizuje status przedmiotu lub – jeśli z jakichś powodów żądana czynność nie jest dozwolona (np. z powodu nieposiadania właściwych uprawnień przez osobę) – odrzuca żądanie. Zdarzenia związane z obiegiem wyposażenia są rejestrowane w historii zdarzeń systemu.

Obsługa obiegu wyposażenia oferowana przez system RACS 5 jest przeznaczona głównie do zarządzania kluczami i innymi przedmiotami, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu lub znaczną wartość materialną. Poza tym głównym przeznaczeniem funkcja ta może być wykorzystana również do obsługi magazynów.

Bezpośr. inf. ROGER

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony