Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zarządzanie przepływem i ochroną informacji w państwie i przedsiębiorstwie

Printer Friendly and PDF

Konferencja naukowa w Krakowskiej Szkole Wyższej

W dniach 25 i 26 marca 2007 Katedra Zarządzania Informacją Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie była organizatorem Pierwszej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie przepływem i ochroną informacji w państwie i przedsiębiorstwie. Problemy teorii i praktyki.

Obrady konferencji otworzył przewodniczący komitetu organizacyjnego - profesor Mirosław Kwieciński. Przywitał wszystkich uczestników, a w szczególności Kanclerza - profesora KSW dr Klemens Budzowskiego.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli organizacji państwowych i prywatnych, teoretyków i praktyków oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Celem spotkania była prezentacja poglądów w zakresie przepływu i ochrony informacji na płaszczyźnie państwa i przedsiębiorstwa.

Uczestnicy konferencji podczas swoich wystąpień podjęli próby odpowiedzi na postawione przez organizatorów pytania:

 • Jak wygląda praktyka przepływu i ochrony informacji? Czy teorie w tym zakresie znajdują praktyczne zastosowania?
 • Z czego wynikają różnice w ochronie informacji w państwie i przedsiębiorstwie? W jakim kierunku zmierza współczesne zarządzanie przepływem i ochrona informacji?


Tematyka konferencji skoncentrowana była na następujących zagadnieniach:

 • rola informacji w integrującej się Europie,
 • wykorzystanie i przepływ informacji w państwie i przedsiębiorstwie,
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • eliminowanie patologii zarządzania informacją w działalności gospodarczej i publicznej,
 • ochrona informacji w państwie i przedsiębiorstwie,
 • edukacja na rzecz sprawnego przepływu i ochrony informacji,
 • zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie bezpieczeństwem.


Obrady konferencji podzielono na sesje tematyczne:

 • Bezpieczeństwo współczesne implikacje i wyzwania w teorii oraz praktyce funkcjonowania państwa i przedsiębiorstwa - panel profesorski (moderatorem był prof. KSW dr hab. Mirosław Kwieciński. Uczestnicy panelu: prof. dr hab. Andrzej Chodyński, prof. KSW dr hab. Stanisław Galata, prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda, prof. dr hab. inż. Mirosław Włodarczyk, prof. zw. dr hab. Wiesław Wróblewski).
 • Przepływ, przetwarzanie i ochrona informacji we współczesnych systemach zarządzania - panel śląsko-małopolski
 • Informacja jako determinanta tworzenia wartości dodanej oraz przewagi konkurencyjnej - panel dyskusyjny
 • Zarządzanie wiedzą w wybranych dziedzinach aktywności gospodarczej i publicznej - panel praktyków

Referaty prezentowane w trakcie konferencji zostaną wydane w recenzowanym wydawnictwie.

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Janusz Czekaj (AE w Krakowie/KSW)
prof. KSW dr inż. Wiesław M. Grudzewski (Instytut Org. i Zarz. w Przem. "ORGMASZ")
prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)
prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska)
prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kotarba (Politechnika Wrocławska)
prof. zw. dr hab. Wiesław Wróblewski (Uniwersytet Szczeciński)

Komitet Organizacyjny:
prof. KSW dr hab. Mirosław Kwieciński - przewodniczący
mgr Magdalena Mielus - sekretarz
mgr Arletta Kowalik

Redakcja

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony