Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

XXIV Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2016”

Printer Friendly and PDF

W dniach 8–10 września br. w GrandHotelu „Tiffi” w Iławie firma Polon-Alfa zorganizowała XXIV Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2016”. Podobnie jak w ubiegłych latach, impreza zgromadziła blisko trzystu uczestników związanych z szeroko rozumianą branżą zabezpieczeń. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów – wykrywanie pożarów”.


Uroczystego otwarcia warsztatów dokonał prezes firmy Polon-Alfa Dariusz Nagański, witając gości oraz wykładowców, którzy przez dwa dni mieli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami. Jednocześnie podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie.

Pierwszy wykład pt. Zasady oceny ryzyka w ubezpieczaniu przeciwpożarowym obiektów został wygłoszony przez eksperta z branży ubezpieczeniowej Roberta Kuczkowskiego – Koordynatora-Starszego Inżyniera Ryzyka Projektu PZU Lab. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się m.in. o tym, że firmy ubezpieczeniowe często stawiają wyższe wymagania dotyczące zabezpieczeń niż te, które zostały sformułowane w obowiązujących przepisach i rozporządzeniach. Podejmowanie takich działań i kreowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększa potencjał rozwojowy danego przedsiębiorstwa oraz poprawia poziom bezpieczeństwa w firmie.

Kolejna część wykładowa należała do inżynierów wsparcia technicznego z firmy Polon-Alfa. Krzysztof Marchlewski i Mariusz Radoszewski przedstawili nowe funkcje systemu POLON 6000 (m.in. tryb serwisowy) oraz czujki DOT-4046 (koincydencja dwóch sensorów). Pokazano również moduł EKS-6222P – element kontrolno-sterujący w systemie POLON 6000 o największej obciążalności prądowej dostępnej na rynku (12 A). Zaprezentowano zupełnie nową linię czujek DUO w odmianach 6046 oraz 6043, które są połączeniem dotychczas oferowanych czujek DUR i DOR. Zainteresowanie słuchaczy wzbudził również tester linii dozorowych TLD-6000, który pozwala uzyskać pełny obraz linii dozorowych bez potrzeby instalowania centrali, oraz bezprzewodowy ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4007 wykorzystujący łącze radiowe do komunikacji z centralą (poprzez ACR-4001).


Na zakończenie prelekcji została zaprezentowana całkowita nowość w ofercie firmy – pełen asortyment urządzeń do detekcji gazu, które wywołały ogromne zaciekawienie wśród uczestników warsztatów. Wygląda na to, że uzupełnienie oferty Polon-Alfa o następne urządzenia chroniące mienie, zdrowie i życie ludzkie było właściwym posunięciem. Pokazano centralę CDG 6000 oraz adresowalne i autonomiczne czujki propanu-butanu, metanu i tlenku węgla. Wszystkie te urządzenia są już przygotowane do produkcji.

Po pierwszym dniu warsztatów wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Oczywiście nie mogło zabraknąć niespodzianki – wieczór uświetnił swoją obecnością znany i lubiany kabaret Formacja Chatelet. Artyści wielokrotnie nawiązywali do czujek pożarowych i roli strażaka w życiu każdego człowieka. Publiczność nieustannie nagradzała aktorów gromkimi brawami.

W kolejnym dniu rozpoczęła się kolejna sesja wykładowa. Tak jak w dniu poprzednim, pojawiły się tłumy słuchaczy. Jako pierwszy w roli eksperta wystąpił Mariusz Sobecki – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poprowadził on wykład pt. Zjawiska występujące podczas pożaru – metody wykrywania pożaru. Autor zwrócił uwagę na ważne aspekty, które są często pomijane w procesie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Dla uczestników była to świetna okazja do przypomnienia, czym jest pożar, jakie towarzyszą mu zjawiska oraz jakie zasady fizyki opisują proces spalania materiałów.

W wykładzie zatytułowanym Zasady doboru czujek pożarowych do wykrywania potencjalnych pożarów w obiektach dr inż. Waldemar Wnęk ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przedstawił podstawowe zasady doboru czujek pożarowych oraz wyniki prac związanych z badaniem wpływu trudnych warunków środowiskowych na funkcjonowanie wybranych rodzajów czujek. Na zakończenie przytoczył kilka refleksji na temat czujek punktowych, których pracy nie będzie zakłócać obecność pyłu, aerozolu czy pary wodnej. Warto dodać, iż badania potwierdziły, że wyroby sygnowane logo Polon-Alfa znajdują się w czołówce światowych rozwiązań. Wart podkreślenia jest również fakt, że bydgoska firma to pionier w produkcji czujek wielosensorowych.

Wykład pt. Metody wykrywania pożarów w wybranych obiektach przemysłowych, który dotyczył oceny ryzyka i zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz mienia wygłosił Marek Podgórski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obiekty przemysłowe są trudne do zabezpieczenia przeciwpożarowego. Każdy jest inny pod względem odbywających się w nim procesów technologicznych, wielkości i specyfiki związanej z profilem produkcji. Nie ma jednego, uniwersalnego sposobu zabezpieczania. Należy uwzględnić specyfikę danego obiektu. Ponadto system nie powinien być całkowicie zautomatyzowany, by wykwalifikowany personel mógł świadomie i w porę reagować na zdarzenia.

Sesję wykładową zakończył wykład Grzegorza Mroczko z CNBOP-PIB w Józefowie pt. Zmiany krajowych dokumentów certyfikacyjnych. Wystąpienie zaowocowało dyskusją na sali wykładowej i uwidoczniło wielkie zainteresowanie zmianami, jakie mają nastąpić po 1 stycznia 2017 r. Słuchacze dowiedzieli się m.in., że zmianie ulegną zasady oceny wyrobów budowlanych w systemie krajowym, a także dokumenty upoważniające do wprowadzenia do obrotu czyli udostępnienia wyrobu na rynku krajowym. Z informacji, jakie zostały przekazane, wynika, że aktualnie trwa proces notyfikacji tej decyzji w Unii Europejskiej. Po jego zakończeniu CNBOP-PIB będzie mogło wydawać Europejskie Oceny Techniczne, a po 1 stycznia 2017 r. także Krajowe Oceny Techniczne.

W odpowiedzi na sugestie klientów w tym roku po raz pierwszy przygotowano eksperckie panele dyskusyjne, które dotyczyły metod ochrony przeciwpożarowej nietypowych obiektów, a także praktycznych aspektów oceny zagrożeń w ubezpieczanych obiektach.

Wygląda na to, że tego typu panele staną się stałym punktem programu warsztatów SAP. Wzbudziły one duże zainteresowanie.


Po merytorycznej części spotkania drugiego dnia przyszedł czas na odpoczynek. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wziąć udział w rejsie po Jezioraku (najdłuższym jeziorze w Polsce) i podziwiać piękną okolicę z pokładu statku. Wieczorem, w otoczeniu pięknej przyrody, odbyła się kolacja i rozpalono ognisko, w którym wszyscy chętni mogli upiec sobie kiełbaski. Zarówno w czasie wolnym, jak i podczas posiłków wszędzie było widać żywo dyskutujących uczestników, ekspertów, a także przedstawicieli firmy Polon-Alfa prowadzących niekończące się konsultacje techniczne.


Niesłabnące zainteresowanie warsztatami pokazuje nam, że ciągle istnieje potrzeba propagowania wiedzy, którą dzielą się specjaliści i fachowcy z branży zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dziękujemy za udział w tegorocznym spotkaniu i już dziś zapraszamy na przyszłoroczne, jubileuszowe XXV warsztaty SAP, które tradycyjnie odbędą się we wrześniu.Bezpośr. inf. Polon-Alfa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony