Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

XIII Walne Zgromadzenie PISA - Prezes Zarządu utracił mandat

Printer Friendly and PDF

Przed oficjalnym otwarciem XIII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Systemów Alarmowych, które odbyło się 31 maja 2007 r. w Jachrance k. Warszawy, miało miejsce posiedzenie wspólne Rady Nadzorczej i Zarządu PISA.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że tydzień wcześniej Zarząd Izby stwierdził wygaśnięcie mandatu członka organów PISA - prezesa Zarządu Eugeniusza Winieckiego, który funkcję tę pełnił od 11 maja 2006 r.

Zaproszony do udziału w posiedzeniu Rady i Zarządu były prezes PISA uznał działania członków Zarządu i dyrektora Biura w jego sprawie, jako celowe dążenie do pozbawienia go funkcji prezesa, a samo stwierdzenie wygaśnięcia mandatu za bezpodstawne.

Żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie podzielił poglądów E. Winieckiego. Przywołano dokumenty, w tym stosowne postanowienia statutu PISA będące podstawą stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, a także jednoznaczną w tym względzie opinię kancelarii prawnej.

Przekazany na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej list E. Winieckiego do Walnego Zgromadzenia nie był w trakcie dyskusji podczas obrad przedmiotem najmniejszego zainteresowania.

Obrady Walnego Zgromadzenia, którym przewodniczył Georgis Bogdanis (MICROSYSTEM z siedzibą w Sopocie), przebiegały zgodnie ze znanym wcześniej wszystkim członkom Izby, a następnie uchwalonym, projektem porządku.

W trakcie Walnego Zgromadzenia miało miejsce uroczyste wręczenie siedmiu osobom certyfikatów eksperta i eksperta stowarzyszonego PISA w zakresie bezpieczeństwa oraz złożenie przez nich przyrzeczenia.

Status eksperta PISA otrzymali: Halina Grązka (VIDOM z siedzibą w Mińsku Mazowieckim), Krzysztof Cichulski (ATLine z siedzibą w Łodzi), Waldemar Ciesielczyk (DATEL z siedzibą w Poznaniu), a status eksperta stowarzyszonego PISA: Marek Chrobot (PTK Centertel z siedzibą w Warszawie), Roman Iwanicki (PTK Centertel z siedzibą w Warszawie), Przemysław Kępka (ENERGA z siedzibą w Gdańsku), Roman Kosiński (BGŻ - Centrala z siedzibą w Warszawie).

Dyskusja uczestników obrad koncentrowała się na sprawach związanych z nowymi uregulowaniami dot. rekomendacji technicznych PISA, objęciem zainteresowanych firm członkowskich zbiorowym ubezpieczeniem OC, udziałem w targach Securex '2008 na zapowiedzianych preferencyjnych dla PISA warunkach, odpłatnością za udział w Walnych Zgromadzeniach, pracą nad zasygnalizowanymi zmianami w zasadach wnoszenia składek członkowskich.

W wystąpieniu gościa Walnego Zgromadzenia - Wojciecha Dąbrowskiego z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członka Rady Programowej Ośrodka Szkoleniowego PISA, zawarty został apel o podjęcie wspólnych prac przygotowawczych do określenia - na potrzeby ubezpieczycieli - wymagań i warunków technicznych, jakie powinny być spełnione przy ubezpieczaniu obiektów chronionych systemami zabezpieczeń technicznych.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium organom PISA, przyjęło sprawozdanie finansowe za 2006 r., uchwaliło budżet Izby na 2007 r., a także kierunki pracy Izby na najbliższy rok.

XIII Walne Zgromadzenie dokonało także wyboru Sądu Koleżeńskiego na trzyletnią kadencję. Arbitrami PISA w sprawach określonych w Regulaminie Sądu zostali: Halina Grązka (przewodniczący), Krzysztof Cichulski i Waldemar Ciesielczyk.

Zarząd Polskiej Izby Systemów Alarmowych na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2007 r. powierzył funkcję prezesa Zarządu Mirosławowi Krasnowskiemu, a funkcję wiceprezesa Zarządu Bogdanowi Jędrychowi.

Biuro Polskiej Izby Systemów Alarmowych

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony