Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

XI Walne Zgromadzenie PIOOiM

Printer Friendly and PDF

Polska Izba Ochrony Osób i Mienia - logoW dniach 27 – 28 września 2007 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „FWP Spała” odbyło się XI Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia (PIOOiM), w którym udział wzięło 75 przedstawicieli firm członkowskich, dysponujących na podstawie upoważnień 91 mandatami.

Wśród zaproszonych gości uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Komendy Głównej Policji, Unii Polskich Organizacji Branży Ochrony, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „Polalarm”, Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona”, Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz delegacja czeska jako Lider Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony „ESBOC”, w tym roku przewodzący Klubowi.

PIOOiM, jako organizacja samorządu gospodarczego, aktualnie reprezentuje interesy 218 przedsiębiorców branży ochrony, detektywistyki i tzw. obrotu specjalnego, prowadzących działalność usługową, produkcyjną, handlową oraz w zakresie szkolnictwa.
Izba od 13 lat spełnia istotną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Instytucje naszego Państwa postrzegają Izbę jako naturalnego partnera oraz ważne „ogniwo w łańcuchu bezpieczeństwa” kraju.

Walne Zgromadzenie PIOOiM XI Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, które 28 września 2007 roku zakończyło dwudniowe obrady, dokonało oceny dwuletniej działalności Zarządu Izby oraz zaktualizowało kierunki działań Izby na kolejne dwa lata, przyjęte na X Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2005 r.

Zebrani wyrazili wolę rozwijania przez Izbę procesu integracji przedsiębiorstw branżowych ze względu na rozwój rynku krajowego i rynków zagranicznych w zakresie usług, głównie ochrony osób i mienia.

Izba będzie udzielała pomocy i wspierała firmy członkowskie w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, jakości produktów i świadczonych usług.

W zakresie regulacji prawnych uznano za bardzo ważne monitorowanie i aktywną współpracę z organami władzy i administracji w zakresie zmian przepisów prawnych dotyczących branży ochrony.

Dokonano zmiany Statutu Izby i regulaminu działania jej organów.

Podjęta została decyzja o wzmacnianiu regionalnych programów współpracy na rzecz bezpieczeństwa z działającymi w tym obszarze instytucjami samorządowymi oraz administracją państwową.

XI Walne Zgromadzenie zaakceptowało powołanie przez Zarząd Izby Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc”.

W XI Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli również liczni wystawcy, prezentując swoje wyroby i usługi:

 • AMZ – Kutno – pojazdy specjalne,
 • Brokerzy i Konsultanci – ubezpieczenia,
 • CSO Magazyn Zarządzających Bezpieczeństwem – wydawnictwo,
 • Inter Graw Marek Gralewski – systemy komputerowe,
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa – archiwizacja dokumentów,
 • Kwantor – sprzęt łącznościowy,
 • Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi – ubezpieczenia,
 • Nostra – filmowe materiały szkoleniowe,
 • Nowatex – odzież robocza,
 • Radmor – sprzęt łącznościowy,
 • Signella – 1 A i S Staszewscy – pojazdy specjalne,
 • Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. J. Kilińskiego – obuwie,
 • Tasc Technology – sprzęt elektroniczny,
 • testDNA Polska – testery DNA.

Dyrektor Biura Zarządu
Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia
Zenon Parchimowicz


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z XI Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony