Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

XI Krajowa Konferencja Kryptografii i Ochrony Informacji ENIGMA 2007

Printer Friendly and PDF
Tegoroczna, jedenasta już Krajowa Konferencja Kryptografii i Ochrony Informacji ENIGMA 2007 odbyła się w dniach 23-25 maja 2007 roku w Warszawie w hotelu Lord pod honorowym patronatem Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W programie przewidziano 34 referaty z zakresu kryptografii, ochrony informacji i zarządzania bezpieczeństwem informacji, zaprezentowane podczas 14 sesji tematycznych. Drugiego dnia konferencji prowadzono równolegle – w toku kryptograficznym oraz w toku organizacyjnym – po trzy sesje, z których każda obejmowała po 3 referaty. Także tego dnia miała miejsce prezentacja dokonań finalistów tegorocznej edycji konkursu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich z dziedziny kryptografii i ochrony informacji. Konkurs ten, organizowany już po raz siódmy podczas konferencji ENIGMA, ma na celu promocję ich autorów w polskim środowisku kryptograficznym. Imprezą towarzyszącą konferencji były zorganizowane w dn. 28 maja br. specjalistyczne warsztaty pt. Quo vadis cryptology? z udziałem światowej sławy ekspertów z dziedziny ataków na implementacje algorytmów kryptograficznych.

Mijający rok w kryptografii podsumował w obszernym wystąpieniu podczas pierwszej sesji prof. Krzysztof Gaj z George Mason University. W ostatnim dniu konferencji ogłosił on także wyniki konkursu prac dyplomowych, a pięcioro laureatów zostało uhonorowanych dyplomami i nagrodami.

Blisko połowa referatów dotyczyło zagadnień związanych z bezpieczeństwem lub ochroną informacji. W jednym z pierwszych referatów podsumowano „5 lat oficjalnego życia podpisu elektronicznego” w Polsce. Tematem innego z referatów z tej grupy sesji były metody zabezpieczania transmisji skompresowanych danych multimedialnych, m.in. szyfrowania danych wideo i audio. Kilka referatów dotyczyło bezpieczeństwa przesyłania danych za pośrednictwem sieci, w tym pakietowych sieci bezprzewodowych różnego rodzaju. „Jak dobrze sprzedawać bezpieczeństwo stronie biznesowej” to podtytuł referatu poświęconego zależnościom pomiędzy bezpieczeństwem IT, a wartością przedsiębiorstwa, dedykowanego kadrze zarządzającej przedsiębiorstw. W jednym z referatów przedstawiono założenia nowego standardu ISO, dotyczącego zasad budowy i utrzymania w działaniu zapasowych centrów przetwarzania informacji. W kilku referatach omówiono zagadnienia związane z normami i certyfikatami, istotnymi w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.

Warto podkreślić wysoki poziom przedstawionych referatów i udział w konferencji specjalistów z dziedziny kryptografii nie tylko z naszego kraju, ale także reprezentujących renomowane ośrodki naukowe z różnych kontynentów.

Redakcja

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony