Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Wpływ akustyki wnętrza na efektywność DSO. Relacja z konferencji firmy Ambient

Printer Friendly and PDF

22 października 2008 roku, w warszawskim hotelu Sofitel Victoria, odbyła się bezpłatna konferencja szkoleniowa, naukowo-techniczna, zorganizowana przez firmę Ambient System – dystrybutora i projektanta systemów obiektowych: nagłośnieniowych, pożarowych i komunikacyjnych. Tytuł tegorocznej konferencji brzmiał: „Wpływ akustyki wnętrza na efektywność Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego”. W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie projektanci oraz wykonawcy systemów DSO i SSP oraz systemów wentylacji.

 Konferencja została zorganizowana wspólnie z trzema innymi firmami, zajmującymi się pokrewną działalnością:

 • Fläkt Bovent (dostawca systemów klimatyzacji i wentylacji, w tym strumieniowej),
 • Pimco Acoustics, (wykonawca usług w zakresie szeroko rozumianej akustyki architektonicznej),
 • Wibroakustyka (dostawca innowacyjnych rozwiązań służących do zwalczania drgań i hałasu).

Oprócz przedstawicieli ww. czterech firm w gronie autorów przedstawionych referatów znaleźli się zaproszeni goście z Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Czasopismo Zabezpieczenia było patronem medialnym imprezy.

Organizatorzy konferencji prezentowali swoją ofertę na rozstawionych w sali obrad stoiskach. Duże zainteresowanie wzbudziły urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego ABT-Venas (wcześniej znanego jako MCR-Venas) firmy Ambient System, w tym sporych rozmiarów głośnik dalekiego zasięgu z serii ABT-K, znajdujący zastosowanie zarówno do DSO, jak i do nagłaśniania stadionów

Otwarcia konferencji dokonał prezes zarządu Ambient SystemPiotr Szaliński, który omówił strategię i dokonania swojej firmy, wspominając m.in. o unikatowej konstrukcji mikrofonu strażaka w systemie ABT-Venas, umożliwiającej bardzo duże zbliżenie do ust mówiącego (close-up). Następnie, w trzech sesjach przedzielonych przerwami, zaprezentowano osiem referatów, wymienionych poniżej.

 1. Zjawiska akustyczne w pomieszczeniach i ich wpływ na zrozumiałość mowy – Elżbieta Nowicka, ITB;
 2. Uwzględnienie akustyki wnętrza w procesie projektowania DSO – Leszek Demidowicz, Ambient System;
 3. Eliminacja hałasu pogłosowego przy pomocy natryskowych, celulozowych tynków dźwiękochłonnych – Wiesław Fiebig, Wibroakustyka;
 4. Nowości na rynku DSO – Leszek Demidowicz, Ambient System;
 5. Praktyczne sposoby kształtowania współczynnika zrozumiałości mowy – Leszek Demidowicz, Ambient System;
 6. Rozwiązania ograniczające hałas od elementów systemu oddymiania strumieniowego Jet-Thrust –  Włodzimierz Łącki, Fläkt Bovent;
 7. Istotne wymagania jakie musi spełnić DSO w świetle aktualnych przepisów – Jerzy Ciszewski, ITB;
 8. Redukowanie czasu pogłosu poprzez zastosowanie absorberów – Michał Kamiński, Pimco Acoustics.

W jednym ze swoich wystąpień Leszek Demidowicz poinformował o uzyskaniu nowego certyfikatu zgodności oraz świadectwa dopuszczenia CNBOP dla oferowanego przez Ambient System systemu ABT-Venas. Zapowiedział także wejście na rynek na początku roku 2009 nowych serii głośników – ABT-S (sufitowych) oraz ABT-T (tubowych), które aktualnie są poddawane badaniom w CNBOP. Stanie się wtedy dostępny pełen asortyment głośników tubowych, które będą mogły być stosowane tam, gdzie dotychczas używano projektorów dźwięku, w zastosowaniach, w których nie jest wymagana wysoka jakość dźwięku, przy niższej cenie takiego rozwiązania. Wysoką jakość dźwięku zapewnią nowe konstrukcje głośników umieszczonych w kolumnach, które „chętnie miałby z pewnością w swoim DSO każdy jego użytkownik”, jak powiedział Leszek Demidowicz.

Z wielu referatów można było dowiedzieć się interesujących informacji na temat podstaw fizycznych dźwięku oraz akustyki. Można także było usłyszeć niekorzystne zjawiska dźwiękowe, jakie powstają w warunkach niewłaściwej akustyki pomieszczeń (np. pogłos, echo trzepoczące) oraz efekty zastosowania rozwiązań służących do ich ograniczenia lub eliminacji.

Do podstawowych problemów, z jakimi borykają się projektanci i wykonawcy DSO, należą negatywny wpływ na słyszalność komunikatów DSO innych systemów obiektowych, działających w tych samych pomieszczeniach oraz powszechne zjawisko nieuwzględniania podstawowych zasad akustyki w projektach architektonicznych, w których liczy się zwykle robiący wrażenie końcowy efekt wizualny, co nie zawsze (zazwyczaj rzadko) idzie w parze z przydatnością pomieszczeń do odsłuchiwania dźwięku. Wpływ innych systemów można wyeliminować przez koordynację działań projektowych i realizacyjnych w ujęciu całościowym, nie ograniczającym się do poszczególnych systemów, ale uwzględniającym współdziałanie wszystkich systemów, które mają ze sobą współistnieć w obiekcie. Pozwala to na wybór właściwych, a nie przypadkowych rozwiązań. Jedynym zaś rozwiązaniem, umożliwiającym prawidłowe działanie DSO w warunkach niewłaściwej akustyki pomieszczeń jest w wielu przypadkach zastosowanie produktów, oferowanych np. przez firmy Pimco Acoustics (różnego rodzaju tzw. ustrojów – pochłaniających, odbijających, rozpraszających i kombinowanych, których wielokolorowe próbki uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć podczas prezentacji Michała Kamińskiego) lub Wibroakustyka (tynków dźwiękochłonnych celulozowych, nanoszonych na różnego rodzaju podłoża natryskowo,  przydatnych nawet w przypadku powierzchni o nieregularnych kształtach; także innych materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych).

W trakcie wielu wystąpień zadawane były pytania z sali oraz wygłaszane komentarze. Na zakończenie głos ponownie zabrał Leszek Demidowicz, wyrażając nadzieję, że podczas następnej konferencji firmy Ambient System, która ma być zorganizowana w maju 2009 roku, będzie można porozmawiać więcej o rozwiązaniach problemów, a nie tylko o ich istnieniu. Prezes Szaliński zaprosił następnie wszystkich uczestników konferencji na obiad w hotelowej restauracji „Hetmańska”, gdzie można było kontynuować rozpoczęte podczas konferencji dyskusje.

Adam Bułaciński, Redakcja

Fotogaleria

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony