Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

VI Konferencja „Razem Bezpieczniej” - podsumowanie

Printer Friendly and PDF

Borowy_2010_powitanie_150Już po raz szósty, w dniach 6 – 8 października 2010 r., w Województwie Zachodniopomorskim, odbyła się Konferencja Razem Bezpieczniej, współorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Fundację „Razem Bezpieczniej” przy współudziale Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego OSIiTZTiZB „POLALARM”. Mimo upływu lat konferencja jak zwykle cieszyła się dużym powodzeniem. Wzięło w niej udział 52 uczestników, wśród których można było spotkać zarówno przedsiębiorców prowadzących koncesjonowaną działalność w zakresie ochrony osób i mienia, jak i osoby odpowiedzialne za ochronę w instytucjach oraz obiektach podlegających obowiązkowej ochronie.

Jak co roku w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Polskiej Izby Ochrony, a także Komendy Wojewódzkiej Policji.

Borowy_2010_powitanie_350

Rozpoczęcia i otwarcia konferencji dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinspektor Wojciech Olbryś, który wysoko ocenił znaczenie konferencji i zapewnił uczestników, że w następnym roku VII Konferencja będzie także zorganizowana. W kolejnych wystąpieniach, prezes zarządu Fundacji „Razem Bezpieczniej” podinspektor Waldemar Palejko oraz prezes zarządu Województwa Zachodniopomorskiego OSIiTZTiZB „POLALARM” Krzysztof Borowy powitali uczestników konferencji i dokonali krótkiej oceny dotychczasowych spotkań. Wspólnie ocenili, że jednym z pozytywnych efektów tychże konferencji jest nie tylko poprawa współdziałania firm ochrony z policją zachodniopomorską, ale także pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które na co dzień stanowią przecież wobec siebie konkurencję.

Tematy, jakie poruszano w czasie konferencji dotyczyły:
– przygotowań do Mistrzostw Piłki Nożnej EURO 2012,
– zmian w ustawie o ochronie osób i mienia,
– analiz kontroli SUFO sprawujących ochronę obiektów, w których gromadzone są dobra kultury,
– bezpieczeństwa imprez masowych,
– problemów związanych z cofnięciem koncesji,
– oceny działalności SUFO na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Borowy_2010_goscie-350

Pierwsze dwa tematy Przygotowania prywatnych firm branży ochrony do zadań związanych z bezpieczeństwem MPN EURO 2012 wynikających z ustawy o ochronie imprez masowych oraz Propozycje zmian do ustawy o ochronie osób i mienia, zgłoszonych przez branżę ochrony podczas spotkania w dniu 2 lutego 2010 r. w MSWiA – przedstawił prezes Polskiej Izby Ochrony Sławomir Wagner. Podczas swojego wystąpienia, połączonego z prezentacją, zapoznał uczestników z wnioskami płynącymi z dotychczasowych spotkań w kraju oraz z partnerami zagranicznymi, a dotyczącymi udziału polskich przedsiębiorców zajmujących się ochroną osób i mienia w imprezie EURO 2012. Przedstawił także uczestnikom, składane przez branżę ochrony, propozycje zmian do ustawy oraz stan prac nad zmianami w ustawie. W czasie dyskusji nad powyższymi tematami poruszono także problemy wynikające z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Korzystając z udziału w konferencji przedstawicieli Komendy Głównej Policji, wyjaśniano wątpliwości związane z interpretacją niektórych zapisów tegoż rozporządzenia. Szczególne uznanie budziło rzeczowe wyjaśnianie problemów przez nadkomisarz Katarzynę Olejnik – naczelnik Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP.

Borowy_2010_otwarcie_350

Kolejnym tematem, prezentowanym przez starszego aspiranta Bogdana Jankowskiego z Głównego Sztabu Policji KGP było Przygotowanie polskiej Policji do zapewnienia bezpieczeństwa i zadania jednostek organizacyjnych policji garnizonu zachodniopomorskiego oraz współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w ramach policyjnego zabezpieczenia EURO 2012. Bardzo dobrze przygotowana prezentacja pozwoliła uzmysłowić uczestnikom konferencji, jak wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym, wymagającym wiele wysiłku i czasu, jest przygotowanie zabezpieczenia tego typu imprezy.

Temat ten ściśle wiązał się z kolejnym tematem prezentowanym przez nadkomisarza Konrada Kornemana z GSP KGP Uprawnienia członków służb porządkowych i członków służb informacyjnych organizatora imprezy masowej w aspekcie uregulowań ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów wykonawczych. Prelegent wykazał, jak duża odpowiedzialność spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu przygotowawczego i etapu realizacyjnego związanego z organizacją ochrony imprez masowych, wskazując jednocześnie na ich obowiązki w tym procesie.

W czasie dyskusji, w związków z tym, że wielu przedsiębiorców zajmuje się ochroną imprez masowych, prezentowano i omawiano problemy, które napotykają w praktycznym działaniu oraz wyciągano wnioski do dalszej pracy.

Analizy kontroli SUFO sprawujących ochronę w muzeach i innych obiektach, w których gromadzone są dobra kultury narodowej przeprowadzonych przez Policję w latach 2008 – 2010 dokonała, jak zawsze znakomicie przygotowana nadkomisarz Katarzyna Olejnik. Przedstawiła wyniki kontroli, eksponując w sposób wyraźny niedociągnięcia, jakie występowały w ochronie tychże obiektów. Przedstawienie i analiza niedociągnięć w ochronie pozwoli przedsiębiorcom zajmującym się ochroną tego typu obiektów, czy to poprzez stałą ochronę fizyczną, czy też przez ochronę w systemie dozoru sygnałów, na wyeliminowanie popełnianych błędów. W dyskusji na ten temat oprócz przedsiębiorców brał aktywny udział przedstawiciel Pionu Ochrony Muzeum i Bezpieczeństwa Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Temat Cofnięcie koncesji – praktyka oraz orzecznictwo sądów w tym zakresie zaprezentowała Agnieszka Bronisz – naczelnik Wydziału Kontroli MSWiA. Oprócz aspektów prawnych oraz danych statystycznych dotyczących postępowań oraz cofnięcia koncesji, omówiła proces postępowania w przypadku zamiaru cofnięcia koncesji, w tym także uprawnienia podmiotu, w stosunku do którego wystąpiono z zamiarem cofnięcia koncesji.

Policję zachodniopomorską reprezentował mł. inspektor Piotr Ostrowski – naczelnik WPA KWP w Szczecinie, który omówił temat Przedstawienie sprawozdania z kontroli działalności SUFO na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz dokonał analizy wyników tejże kontroli. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił szczególną uwagę na najczęstsze rodzaje uchybień w ochronie. Prelekcja wywołała ożywioną dyskusję, podczas której prezentowano nie tylko swoje racje, ale szukano także rozwiązań konkretnych problemów.

Podsumowania Konferencji dokonali wspólnie: Naczelnik WPA KWP w Szczecinie, Prezes Zarządu Fundacji „Razem Bezpieczniej” oraz Prezes Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego OSIiTZTiZB „POLALARM” i zapewnili, że tak jak zapowiedział Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, dołożą wszelkich starań żeby VII Konferencja została przygotowana. Wystąpili także do uczestników spotkania z propozycją wysłania do przedsiębiorców zajmujących się ochroną osób i mienia ankiety, w której mają zaproponować tematy, jakie powinny być w przyszłym roku prezentowane podczas konferencji.

Borowy_2010_uczestnicy_350

Bezpośr. inf. Krzysztof Borowy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony