Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

V Konferencja Branży Ochrony

Printer Friendly and PDF

piooim-logo_100Odbyła się już V Konferencja Branży Ochrony w Spale, w ramach cyklu spotkań, rozpoczętych jesienią w 2009 roku. Do tej urokliwej miejscowości na Pilicą, zjechało się ponad 70 osób, aby z dala od miejskiego zgiełku i skażonego powietrza zastanowić się wspólnie nad proponowaną tematyką Konferencji oraz podyskutować o problemach bieżących, a było o czym.

 

pio_KONF_Obraz-179_1_500

Sośród zaproszonych gości w V Konferencji uczestniczyli: Cezary Gawlas, dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSW, Artur Hołubiczko, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Przemysław Majewski, ekspert Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi (SUFO) Biura Prewencji KGP. Natomiast poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł ze względu na obowiązki poselskie nie dające się terminowo przełożyć, przesłał uczestnikom list, który zamieszczono w naszym „Biuletynie Informacyjnym”.

pio_KONF_500

Tematyka V Konferencji Branży Ochrony obejmowała zagadnienia istotne dla prywatnych firm ochrony, wśród nich zagadnienia dotyczące wiedzy o technice operacyjnej, wspomagającej w ochronie biznesu. Wiadomościami na ten temat podzielił się Leszek Suchecki z Biura Detektywistycznego „RO-MAN” z Krakowa.

Z zaciekawieniem wysłuchano również wystąpienia Artura Hołubiczko, prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, który wyraził swoje zadowolenie z zaproszenia na konferencję, uznając to za pozytywny akcent w nakreśleniu wspólnej płaszczyzny działania obu formacji. Zaznaczył zarazem, że należy pamiętać o działaniu w szeroko pojętym aspekcie bezpieczeństwa społeczeństwa, a tym samym państwa. Artur Hołubiczko zwrócił się do przedstawicieli branży ochrony w tym również do Zarządu Polskiej Izby Ochrony, aby o wszelkich problemach występujących w terenie i codziennych kontaktach, a mających decydujący wpływ na jakość wykonywanych usług przez branże ochrony, informować jego urząd i będą te uwagi szczegółowo analizowane. Wyraził również stanowisko, że jest bardzo zainteresowany dobrą współpracą straży miejskich i gminnych z prywatnymi firmami ochrony w tym w utrzymywaniu bieżących kontaktów z Zarządem Polskiej Izby Ochrony.

pio_KONF_Obraz-189_500

Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Cezarego Gawlasa, dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSW. Uczestnicy konferencji sugerowali że deregulacja ocenie fachowców jest czymś w rodzaju „liftingu” ustawy i czy nie byłoby lepiej dla branży ochrony napisać ją od nowa.

Cezary Gawlas zaprezentował zebranym całościowy tok nowelizacji i zmian, wynikających z ustawy o deregulacji zawodów, w tym zawodu pracownika ochrony fizycznej i technicznej. Wypowiedź ta stała się podstawą do szerokiej dyskusji oraz do licznych pytań. Należy przyznać, że zaproszony gość, bardzo kompetentnie i jednoznacznie udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. Jedno z kontrowersyjnych pytań dotyczyło kwestii podjęcia działalności koncesjonowanej przez przedsiębiorców – osoby fizyczne, od których nadal będzie się wymagać, figurowania na liście kwalifikowanych pracowników ochrony. Dalszym problemem występującym w dyskusji była kwestia szkoleń pracowników w pełnym zakresie co trzy lata.

Dyskutanci wskazywali również na nadmierne założenia kontrolne w nowelizowanej ustawie. Odpowiedź również była jednoznaczna, aby się tego nie obawiać, ponieważ inną kwestią są uprawnienia kontrolne organu, a inną częstotliwość prowadzenia kontroli. Cezary Gawlas podkreślił, że jeżeli firma funkcjonuje zgodnie z prawem to nic jej nie grozi i nie należy obawiać się kontroli. Natomiast w przypadku łamania prawa będą zgłaszane uwagi i zalecenia poprawy, do cofnięcia uprawnień włącznie.

Cezary Gawlas wyraził również duże zadowolenie ze spotkania, wymiany poglądów, zgłoszonych wątpliwości przez bezpośrednich zainteresowanych, które posłużą do procesu uzgodnień i opracowania bardziej przejrzystego dokumentu zmian ustawowych. Zaznaczył również, że 6 kwietnia mija termin złożenia propozycji poprawek w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dyskutowano  również w kuluarach podczas przerwy kawowej. Bardziej szczegółowo temat ten będzie opracowany w następnym wydaniu biuletynu, po złożeniu do ustawodawcy licznych poprawek i propozycji w tym propozycji Polskiej Izby Ochrony (PIO) i innych związków zawodowych i branżowych.

Tematem kończącym konferencję było wystąpienia Jana Rybczyńskiego, radcy prawnego Izby, który omówił zagadnienia związane z najnowszymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia SUFO i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji, a także ze zmianami ustawy o ochronie osób i mienia, związanymi ze zmianami ustawy – Prawo lotnicze, które weszły w życie w dniu 19 lutego 2012 r.

Na konferencji oprócz prelekcji, przedstawiono również prezentacje o charakterze komercyjnym firm: RADMOR (urządzenia łączności i nawigacji), ICS Polska (bezprzewodowy system wideoweryfikacji) oraz firmy LUBAWA, która zaprezentowała na stoisku nowoczesne modele kamizelek kuloodpornych, hełmy i inne akcesoria, a także firma Donegal ze stoiskiem odzieży branżowej.

Prawdziwym hitem popisała się członkowska firma Telesto, która zaprezentowała bardzo ciekawy materiał o nowoczesnych urządzeniach gaśniczych – systemch mgłowych.

Firma Segway, dystrybutor pojazdów dwukołowych, szeroko stosowanych na świecie w służbach patrolowych zarówno w terenie, jak i miejscach publicznych.

Bezpośr. inf. PIO

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony