Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Uroczyste otwarcie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w WSM w W-wie

Printer Friendly and PDF

W dniu 6 marca 2009 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej (WSM) w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa, którego dokonał rektor WSM prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst – światowej sławy naukowiec, specjalista do spraw kryminalistyki, kryminologii, niekwestionowany autorytet w środowiskach kryminalistycznych, a także autor ponad 900 publikacji z dziedziny kryminalistyki i kryminologii.

Architektami i autorami Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa, jak również twórcami jednej z czterech istniejących specjalności na Wydziale Informatyki Stosowanej – Bezpieczeństwo Obiektów i Informacji – są doc. dr inż. Waldemar Szulc (Dziekan Wydziału Informatyki Stosowanej i jednocześnie Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Obiektów i Informacji, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej na Wydz. Komunikacji, Elektroniki i Wydz. Transportu, a także Wojskowej Akademii Technicznej na Wydz. Elektroniki) oraz dr inż. Adam Rosiński (pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej na Wydz. Transportu, Wojskowej Akademii Technicznej na Wydz. Elektroniki i Wyższej Szkoły Menedżerskiej na Wydz. Informatyki Stosowanej).

Podczas swojego krótkiego wystąpienia Waldemar Szulc opowiedział zebranym o tym, jak powstało laboratorium, jak wielkiego nakładu pracy oraz wiedzy wymagało napisanie programu oraz rozbudowa przedmiotów dotyczących miernictwa i elektroniki dla informatyków, a także o perspektywach dalszej rozbudowy laboratorium, czyli o stworzeniu nowych stanowisk służących do kontroli dostępu, systemów sygnalizacji pożarowej, budynków inteligentnych, systemów zintegrowanych oraz biometrycznych.

Projekt laboratorium powstał na przełomie 2007/2008, a jego realizacja nastąpiła w 2008/2009 – w wyniku porozumienia WSM w Warszawie z kilkoma firmami, które zdecydowały się sponsorować to przedsięwzięcie. Jednym z głównych sponsorów jest firma Satel z Gdańska , która wyposażyła laboratorium w aktualnie produkowane urządzenia, które umożliwiły uruchomienie siedmiu stanowisk dydaktycznych dla studentów. Stanowiska te są programowane i zarządzane za pomocą komputerów wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie, które również dostarczyła firma Satel.

Firma Sony wyposażyła laboratorium w 21 nowoczesnych kamer telewizyjnych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych, w tym pięć kamer IP. Ponadto Sony przekazało cztery wideoserwery. Powstały cztery stanowiska systemu monitoringu wizyjnego, nadzorowane komputerowo i wyposażone w program Real Shot Manager (licencja dla 32 kamer). Powstało również czterokamerowe klasyczne stanowisko wyposażone w ośmiowejściowy multiplekser (jedna z kamer posiada łącze mikrofalowe pracujące na częstotliwości 2,4 GHz). Warto również nadmienić, że kolejnym stanowiskiem monitoringu wizyjnego jest wysokiej jakości kamera IP wyposażona w szybką głowicę obrotową. Łącznie daje to sześć stanowisk monitoringu wizyjnego.

Kolejny sponsor to firma Altram , która współpracuje z Sony Poland. Firma Altram wyposażyła większość analogowych kamer telewizyjnych w obiektywy stało- i zmiennoogniskowe.

Podziękowania należą się firmie Astral z Warszawy , która pomogła w logistyce budowy laboratorium, jak również w szkoleniu studentów specjalności Bezpieczeństwo Obiektów i Informacji. Firma Astral pomogła również w kompletowaniu specjalistycznych narzędzi, niezbędnych podczas konfigurowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które stały się wyposażeniem laboratorium.

Słowa podziękowania należą się również firmie Multisystem .

Wszystkie stanowiska wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa mają połączenie z zainstalowanym wysokiej jakości rzutnikiem multimedialnym firmy Sony i umożliwiają edycję różnych zdarzeń na ekranie na terenie laboratorium. Cały Zespół Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa jest nadzorowane przez centralny komputer. W trakcie tworzenia Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa niezmiernie ważna była budowa sieci informatycznej oraz przebudowa instalacji energetycznej.

Na zakończenie imprezy głos zabrał rektor WSM – prof. dr hab. Brunon Hołyst, który serdecznie podziękował wszystkim zaproszonym gościom i zaprosił do zwiedzenia laboratorium. Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście zwiedzili laboratorium. Doc. dr inż. Waldemar Szulc oraz dr inż. Adam Rosiński oprowadzali zwiedzających i odpowiadali na wszystkie ich pytania. Wszystkie stanowiska laboratoryjne były uruchomione i czynne. Odbył się pokaz działania wszystkich stanowisk dydaktycznych. Wszyscy zwiedzający wyrażali się bardzo pozytywnie o nowo otwartym Zespole Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa i życzyli dalszych sukcesów.

W imieniu całej redakcji życzę powodzenia i wielu sukcesów pomysłodawcom projektu oraz studentom uczelni. Wiedza, jaką studenci zdobędą podczas ćwiczeń w nowo powstałych laboratoriach, z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia działania urządzeń i całych systemów, co zaowocuje w przyszłej pracy w branży zabezpieczeń.

Opracowała
Teresa Karczmarzyk

Pan Waldemar Szulc przesłał do redakcji Zabezpieczeń serdeczne podziękowania za pomoc w promowaniu na łamach czasopisma powstałej specjalności Bezpieczeństwo Obiektów i Informacji na Wydziale Informatyki Stosowanej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony