Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

TALOS - system ochrony granic Unii Europejskiej

Printer Friendly and PDF

Talos-logo.jpg 2 października 2008 roku, podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) przy okazji wystawy „Cło i Granica 2008”, nastąpiła oficjalna premiera projektu TALOS (ang. Transportable, Adaptable Patrol for Land Border Surveillance SystemTransportowalny, Adaptowalny System Patrolowania i Nadzoru Granicy Lądowej), którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa lądowej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w tym jednego z najdłuższych jej odcinków, czyli wschodniej granicy Polski. Narzędziem służącym do osiągnięcia tego celu będzie szczegółowe opracowanie i wdrożenie mobilnego, autonomicznego systemu opartego o bezzałogowe platformy działające zarówno na lądzie, jak i w powietrzu, wyposażone w roboty opracowane przez PIAP.

Wprowadzenie systemu TALOS ma na celu wsparcie służb ochrony granic w wykrywaniu, śledzeniu i przechwytywaniu osób usiłujących bezprawnie przekroczyć granicę. Te założenia są zgodne z koncepcją Europejskiego Systemu Nadzoru Granic (ang. European Surveillance System for Borders – EUROSUR) i postanowieniami Europejskiego Zespołu Doradczego do spraw Badań nad Bezpieczeństwem (ang. European Security Research Advisory Board – ESRAB). Prototyp systemu TALOS zostanie zaprojektowany, zrealizowany i przetestowany w projekcie badawczym, dofinansowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Koncepcja systemu powstała w roku 2007, a projekt rozpoczął się w czerwcu br. i ma się zakończyć w roku 2012. W projekcie uczestniczy łącznie 14 partnerów – prywatnych i publicznych organizacji z obszaru przemysłu, sfery badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego z Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Rumunii, Turcji, a także z Polski. Zaszczytna rola koordynatora projektu przypadła PIAP dzięki dorobkowi tego instytutu w dziedzinie robotów antyterrorystycznych. Dwa kraje spoza Unii Europejskiej – Izrael i Turcja – uczestniczą w projekcie UE ze względu na posiadane duże doświadczenie w zakresie ochrony granic.

 


 

System opracowany w ramach przedsięwzięcia ma obejmować trzy podstawowe elementy. Należą do nich: bezzałogowe pojazdy naziemne i powietrzne, których zadaniem będzie patrolowanie granicy, naziemne wieże obserwacyjne umieszczone na platformach mobilnych oraz centrum dowodzenia zapewniające łączność pomiędzy elementami znajdującymi się w terenie a właściwą jednostką Straży Granicznej.

 TALOS jest programem pionierskim w skali światowej, bowiem nikt jeszcze nie wykorzystywał robotów w tak szerokim zakresie w równie zróżnicowanym terenie. Ze względu na liczbę uczestników jest to również znaczące wyzwanie organizacyjne – powiedział dr Jan Jabłkowski, dyrektor PIAP.

 


 

Wszystkie elementy wchodzące w skład nowego systemu są w założeniu mobilne, co umożliwi ich transportowanie i instalację w dowolnym miejscu w ciągu kilku godzin. Modularność i elastyczność systemu umożliwią szybkie dostosowanie jego parametrów do specyfiki konkretnego zadania oraz lokalnych warunków terenowych, takich jak długość odcinka granicy, ukształtowanie powierzchni czy zalesienie.

 


 

Konwencjonalne systemy ochrony granic lądowych zbudowane są głównie z kosztownych obiektów naziemnych, rozmieszczonych wzdłuż całej granicy, które są używane do obserwacji, wykrywania i ostrzegania. Ta infrastruktura jest uzupełniana przez patrole piesze i zmotoryzowane. Dzięki nowemu, mobilnemu systemowi, usprawniającemu zarówno obserwację granicy, jak i komunikację, Straż Graniczna będzie mogła dużo szybciej reagować na zagrożenia – powiedział dr Mariusz Andrzejczak, koordynator projektu TALOS.

 


 

Zgodnie z zapowiedzią koordynatora projektu za dwa i pół roku zostanie zaprezentowana polskiej Straży Granicznej demonstracyjna wersja systemu i zostaną przeprowadzone testy w rzeczywistych warunkach w celu udowodnienia słuszności koncepcji systemu. Konsorcjum, które tworzą uczestnicy projektu, będzie prowadzić dalsze prace nad pełnym wdrożeniem systemu na europejskich granicach zewnętrznych. Będą także prowadzone prace nad integracją robotów w celu zwiększenia ich funkcjonalności.

Chcemy rozwijać autonomiczne systemy robotyczne, ponieważ wierzymy, że staną się one
w niedalekiej przyszłości ważnym elementem europejskiego systemu ochrony granic. Jesteśmy przekonani, że przyszłość konfrontacji z niebezpieczeństwem to roboty –
podsumował dr Jabłkowski.

Źródło: prezentacje PIAP oraz materiały prasowe agencji Solski Burson-Marsteller


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony