Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Systemy automatycznego zarządzania w budynkach inteligentnych INBUS 2009. Podsumowanie

Printer Friendly and PDF

Było to kolejne, piąte już, seminarium, na którym spotkali się ludzie pracujący na rzecz doskonalenia funkcjonowania automatyki w budynku inteligentnym.

Dwa dni (22 i 23 października 2009 roku) poświęcono odpowiednio systemom automatyki budynkowej (czwartek) oraz rozwojowi inteligentnych budynków i rezydencji (piątek), wypełnione były referatami teoretycznymi, a także prezentacjami realizowanych i już funkcjonujących rozwiązań.

Ciekawe wystąpienia:

Prezentacja Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej poświęcona metodom oceny sprawności działania inteligentnego budynku w całym okresie jego rozwoju, przy odniesieniu się do zmieniającej się koncepcji budynku:

  • zautomatyzowanego (automated building – do roku 1985);
  • odpowiadającego na potrzeby (responsive building – lata 1986 do 1991);
  • efektywnego (effective building – od roku 1992).

I choć ostatecznym stwierdzeniem było, że „…obiektywna ocena całościowej sprawności działania budynków inteligentnych jest obecnie niemożliwa …” to wskazano i omówiono szereg metod cząstkowych pozwalających na miarodajną ocenę poziomu tej inteligencji. Szereg pytań uczestników konferencji i żywa dyskusja w kuluarach, świadczą najlepiej o ważkości zagadnień poruszonych przez prof. dr hab. inż. arch. E. Niezabitowską i dr. inż. arch. D. Masły, jak też o potrzebach rynku – co do jakości i sprawności wprowadzanych rozwiązań praktycznych.

Prezentacja Andrzeja Kołodyńskiego z firmy DeltaCenter pokazała teorię sieci BACnet oraz obiekty jej bezpośredniego zastosowania, to dla tych wciąż wątpiących w BMS, jako krótkie pokazanie i przypomnienie, że funkcjonujemy w społeczeństwie informacyjnym (III fali – wg HiA Tofflerów).

– Niejako za praktyczne uzupełnienie powyższej idei można uznać prezentację interfejsu „człowiek-budynek” dla funkcjonującego kompleksowego rozwiązania EIB/KNX, omówioną przez Krzysztofa Sasina z firmy ABB. Sterownik realizujący menu składające się z ośmiu grup głównych (po 15 pozycji każda) oraz wyświetlający dodatkowe komunikaty ostrzegawcze (wg pozycji) i alarmowe (wspólne i w każdej grupie), jest przykładem przemyślanego i funkcjonalnego łącza „system-użytkownik”. Użycie prostych i oczywistych piktogramów, przyporządkowanie grupom odrębnych kolorów (przy zachowaniu czerwieni dla ostrzeżeń i alarmów) oraz możliwość doboru koloru ekranu (czarny-niebieski-szary), składają się na efektywny i przyjazny dla użytkownika panel komunikacyjny.

– Prezentacja przygotowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dała skorelowaną z ww. istotną podbudowę teoretyczną dla przewidywanego rozwoju samego interfejsu „człowiek-maszyna”. Dr inż. Jacek Chmielewski z Katedry Technologii Informacyjnych w sposób prosty i przystępny opisał teorię zjawisk wynikających z potrzeby automatycznego generowania zintegrowanego interfejsu „człowiek-maszyna” na potrzeby inteligentnego budynku. Elementy tych teoretycznych rozważań już funkcjonują w prototypowych instalacjach najnowszych systemów budynkowych.

Prezentacja prac zespołu AGH WEAIiE przedstawiona przez dr Andrzeja Ożadowicza, a pokazująca praktyczne wdrożenie standardów sterowania automatyką budynków dla potrzeb BMS w warunkach realizacji klastra technologii energooszczędnych, poprzez wykorzystanie wdrażanych standardów ISO (tabela poniżej) w połączeniu z nowoczesnymi technologiami.

Protokół        Standard/Certyfikat         Data
BACnet          ISO 16464-5                 Październik 2003
KNX                ISO/IEC 14543-3         Listopad 2006
Lon-Works    ISO/IEC 14908-1         Listopad 2008

– Uzupełnieniem dla zrozumienia tej problematyki była prezentacja Moniki Haduch wyjaśniająca przystępnie kwestie certyfikatów energetycznych budynków. Zgodnie ze swoim głównym hasłem: „Najtańszą formą energii jest energia zaoszczędzona”, nie tylko objaśniła w niej celowość i potrzebę wprowadzenia w UE tego rozwiązania, ale pokazała praktyczne korzyści z tego tytułu, już osiągnięte w warunkach polskich.

Ponadto warte uwagi były specjalistyczne prezentacje z zakresu bezpieczeństwa (5 panel)

– Przedstawione przez Piotra Januszewicza „Wykorzystanie analiz niezawodnościowych w optymalizacji kosztów eksploatacji systemów bezpieczeństwa” prezentowało wykorzystanie parametrów niezawodnościowych urządzeń dla potrzeb obniżenia kosztów eksploatacji inteligentnych budynków.

– Przedstawione przez dra inż. Andrzeja Ryczera wprowadzenie terminu „stopień zabezpieczenia inteligentnego budynku (SZIB)” przy wykorzystaniu metod z zakresu POE (Post-Occupancy Evaluation) oraz istniejących rozwiązań normatywnych (normy i specyfikacje techniczne) z zakresu bezpieczeństwa i analizy ryzyka.

Jak można podsumować całość? To było na pewno potrzebne i interesujące spotkanie, pozwoliło jego uczestnikom rozszerzyć nie tylko teoretyczną wiedzę podmiotową, ale także zapoznać się z realizacjami praktycznymi prototypowymi oraz już wdrożonymi do praktyki dnia codziennego. Dodatkowo odniesiono się do bieżących zagadnień (certyfikaty energetyczne, problematyka energooszczędności budynków), dano jednocześnie uczestnikom podstawy do dalszych własnych przemyśleń i działań.

opracował: dr inż. Marek Blim
Redakcja

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony