Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Standaryzacja bezpieczeństwa granic i inne projekty

Printer Friendly and PDF

Relacja z seminarium PIAP "Monitorowanie i wspomaganie bezpieczeństwa"

8 stycznia 2008 roku w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Monitorowanie i wspomaganie bezpieczeństwa”, poświęcone rozwiązaniom systemów monitorowania i wspomagania bezpieczeństwa w ruchu granicznym oraz międzynarodowym transporcie drogowym i kolejowym. Podstawą tych rozwiązań są prace, realizowane przez PIAP w następujących projektach międzynarodowych:
STABORSEC (Standards for Border Security Enhancement),
TRIPS (Transport Infrastructure Protection System),
RIPCORD-ISEREST (Road Infrastructure Safety Protection – Core Research and Development for Road Safety in Europe.

www.zabezpieczenia.com.pl

www.zabezpieczenia.com.pl  

W prezentacjach, których autorami byli pracownicy PIAP: Artur Wieczyński, Arkadiusz Perski, Piotr Szynkarczyk i Małgorzata Baczyńska oraz Piotr Pęksa z samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu, omówiono, na przykładach realizowanych projektów, podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa i sposoby ich detekcji oraz neutralizacji. Seminarium prowadził Stanisław Kaczanowski – Zastępca Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych instytutu. Pierwsze dwa projekty omówił Artur Wieczyński, a ostatni – Arkadiusz Perski. Projekt STABORSEC, który ma zakończyć się w lipcu br., jest poświęcony standardom, dotyczącym zwiększenia bezpieczeństwa granic. Jest prowadzony przy współudziale różnych instytucji europejskich, w tym służb granicznych Wielkiej Brytanii i Malty, które wnoszą swoje cenne doświadczenia dotyczące bezpieczeństwa granic morskich. Celem projektu jest ocena stanu standaryzacji działań służb granicznych Unii Europejskiej, zarówno pod względem urządzeń, jak i procedur. Przewidywane rezultaty prowadzonego projektu obejmują m.in. stworzenie listy istniejących standardów, dotyczących ochrony granic, dokonanie oceny zakresu niezbędnych zmian i uzupełnień tych standardów oraz określenie technologii, służących do zapewnienia bezpieczeństwa granic, do czego przewiduje się wykorzystanie rezultatów innych projektów europejskich.

Kluczowe technologie, którymi zajmują się uczestnicy projektu, są związane z:
– detektorami (w dwóch kategoriach: materiałów wybuchowych, narkotyków i broni oraz ludzi, pojazdów i przedmiotów),
– biometrią – na potrzeby zwalczania nielegalnej imigracji oraz do kontroli przemieszczania się osób,
– bezpieczną łącznością pomiędzy służbami,
– bazami danych (w zakresie integralności i kontroli dostępu do danych),
– bezpiecznym i szybkim dostępem do danych.

Polsce, która posiada najdłuższe granice z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej, w tym trudne do zabezpieczenia granice górskie oraz morskie, przypadła szczególna rola. Przez nasz kraj przechodzą także trzy główne korytarze transportowe (Via Baltica do Estonii i Finlandii, trasa do Moskwy oraz do Kazachstanu i Chin), co nie jest bez znaczenia dla zapewnienia harmonijnego ruchu granicznego. W tym celu, zgodnie z opracowanymi zasadami monitorowania przekraczania granicy (ang. Crossborder Monitoring), należy wyposażyć zarówno pojazdy przewożące ładunki i przekraczające granicę, jak i służby graniczne, w odpowiednie urządzenia.

Przykładem takich urządzeń pojazdowych mogą być moduły elektroniczne, dostarczające informacji o kontenerach, w tym danych dotyczących lokalizacji, uzyskiwanych dzięki systemowi GPS i przekazywanych na bieżąco, z wykorzystaniem systemów GSM oraz łączności satelitarnej, do Centrum Kontroli. Takie dane, w celu wspomagania obsługi granicznej, powinny być automatycznie przekazywane do raportów kontroli granicznej, co obecnie nie jest jeszcze uwzględnione w standardach. Istnieją natomiast standardy, dotyczące elektronicznych plomb kontenerowych (ang. Fright Containers Electronic Seals), w tym dwa standardy komunikacyjne, opisujące zasady łączności urządzeń  RFID, działających na częstotliwościach 2,45 GHz oraz w pasmie GSM 860-960MHz, odpowiednio:
– ISO/IEC 18000-4:2004 (Information technology – radio frequency identification for item management – Part 4: Parameters for air interface communications at 2,45 GHz)
i
– ISO/IEC 18000-6:2004 (Information technology – radio frequency identification for item management – Part 6: Parameters for air interface communications at 860 to 960MHz).

Projekt TRIPS dotyczył systemu zabezpieczenia kolejowych sieci transportowych na trasach europejskich Wschód-Zachód, w tym aspektów, związanych z terrorystycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Wykorzystywał zaawansowane technologie, takie jak monitoring satelitarny przy użyciu satelitów INMARSAT D+ i systemów GSM, technologię GIS (System Informacji Geograficznej, ang. Geographic Information System) oraz autonomiczne systemy decyzyjne. W ramach projektu TRIPS, podczas pokazu na poligonie pod Paryżem, zaprezentowano unikatowe rozwiązanie PIAP – mobilny robot neutralizująco-wspomagający Expert, który może służyć do wyszukiwania niebezpiecznych materiałów i uzyskał tam bardzo dobre oceny. Urządzenie to, jako pierwsze na świecie, wykonuje swoje zadania we wszystkich środkach transportu, a także w małych i ciasnych pomieszczeniach. Ochronie przed atakami terrorystycznymi służy także urządzenie brytyjskiej firmy Smith Detection do rozpoznawania substancji chemicznych, również  uwzględnione w projekcie.

www.zabezpieczenia.com.pl

Celem trzeciego z zaprezentowanych projektów – RIPCORD-ISEREST, było także, podobnie jak w przypadku TRIPS, podniesienie bezpieczeństwa na trasach Wschód-Zachód – tym razem w odniesieniu do infrastruktury drogowej. Największy nacisk położono w prezentacji na omówienie polskiej części tego projektu – badań PIAP nad możliwościami prognozowania wpływu zastosowania środków związanych z konstrukcją tras drogowych (modyfikacji dróg) na poprawę bezpieczeństwa, z wykorzystaniem modeli matematycznych. Wskaźnikami była tu liczba ofiar śmiertelnych lub hospitalizowanych w wyniku wypadków drogowych na określonym odcinku reprezentatywnej drogi II kategorii (drogi wojewódzkiej nr 719) o dużym natężeniu ruchu. W ramach badań zebrano dane na temat zdarzeń drogowych z 4 lat, a następnie wykorzystano je w badaniach symulacyjnych, prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi programistycznych DST (precyzyjne narzędzie do wspierania decyzji, ang. Decision Support Tool) i SEROES Expert System, przygotowanych przez zagranicznych partnerów PIAP. Podano wyniki analiz DST, pokazujące m.in. na ile może zmniejszyć się śmiertelność wśród ofiar wypadków drogowych, dzięki zastosowaniu takich środków zaradczych, jak np. budowa chodnika dla pieszych, obniżenie nachylenia drogi czy wybudowanie barier ochronnych. Jednym z wniosków jest budujące stwierdzenie, że „istnieją już bardzo nowoczesne narzędzia, dzięki którym jeszcze na poziomie projektu można analizować warianty poprawy bezpieczeństwa drogowego”.


Adam Bułaciński
Redakcja

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony