Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Seminarium eksperckie Polskiej Izby Systemów Alarmowych - podsumowanie

Printer Friendly and PDF

pisa_logo121 października 2010 r. w Windsor Palace Hotel w Jachrance k/Warszawy, Polska Izba Systemów Alarmowych (PISA) zorganizowała i przeprowadziła, przy współpracy z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej (IMP), pierwsze seminarium eksperckie poświęcone realizacji zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych na podstawie wymagań Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

 

14_500

W seminarium, które zgromadziło pięćdziesięciu słuchaczy, wzięli udział eksperci i specjaliści PISA oraz liczni przedstawiciele wojska, policji, banków i wiodącego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Seminarium było edukacyjnym zwieńczeniem merytorycznego zaangażowania Polskiej Izby Systemów Alarmowych w pracach nad projektem rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zostało podpisane 7 września 2010 r. i opublikowane w Dz.U. z 2010 r. Nr 166, poz. 1128.

Nowością w stosunku poprzedniego rozporządzenia jest Załącznik nr 1 Wymagania dla elektronicznych systemów zabezpieczeń oparty na projekcie Polskiej Izby Systemów Alarmowych który, z niewielkimi zmianami wynegocjowanymi w trakcie konsultacji, został zatwierdzony w dokumencie końcowym. W pracach nad projektem rozporządzenia PISA efektywnie współpracowała z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej tworzącym propozycje załączników dotyczących zabezpieczeń mechanicznych.

W trakcie prac nad rozporządzeniem PISA zorganizowała dwie konferencje: Ochrona wartości pieniężnych i bezpieczeństwo banków w świetle nowych wymagań normatywnych dla systemów alarmowych. Przełom czy kompromis? (25 listopada 2009 r. Bank PEKAO SA) oraz Wymagania i wytyczne stosowania nowych polskich norm w praktyce projektowania i budowy systemów alarmowych (28 kwietnia 2010 r. SECUREX) poświęcone projektowanym wymaganiom rozporządzenia w powiązaniu z zasadami budowy systemów alarmowych określonymi w nowym dokumencie normatywnym.

19_500

Jak podkreślono na wstępie seminarium, wejście w życie rozporządzenia spowodowało bardzo duże zainteresowanie praktycznymi aspektami jego wymagań. Szczególnie, że wymagania te mają ścisłe powiązanie i odwołanie do uchwalonej nie tak dawno w języku polskim nowej normy (PN-EN 50131-1) dotyczące systemów alarmowych.

Wspólnie, przez ponad osiem godzin, eksperci PISA, którzy odegrali wiodącą rolę w pracach nad normą europejską i rozporządzeniem, omawiali, analizowali i komentowali m.in.: uwarunkowania normatywne nowego rozporządzenia, zmiany w treści rozporządzenia, zapisy Załącznika nr 1 i 2 do rozporządzenia, wymagania normatywne na tle wymagań rozporządzenia ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zabezpieczenia 2., problemy w dostosowaniu realizacji zabezpieczeń technicznych do wymagań rozporządzenia, a eksperci Instytutu Mechaniki Precyzyjnej – konsultanci treści Załącznika nr 2 rozporządzenia, objaśniali wymagania dla pomieszczeń, urządzeń i pojemników do przechowywania wartości w powiązaniu z ich wielkością, wymagania dla bankowozów w zakresie zabudowy mechanicznych urządzeń zabezpieczających, a także obowiązujące w tych dziedzinach zasady badań i certyfikacji.

Autorami seminarium byli: Maksymilian Majerski – ekspert PISA, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego PISA, przedstawiciel PISA w Komitecie Technicznym 52 przy PKN, tłumacz i współautor polskich wersji norm grupy PN-EN 50131; Andrzej Tomczak – ekspert PISA, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego PISA, przedstawiciel PISA w Komitecie Technicznym 52 przy PKN, autor projektu tekstu Załącznika nr 1 Wymagania dla elektronicznych systemów zabezpieczeń rozporządzenia MSWiA z 7 września 2010 r.; Jerzy Chytła – kierownik akredytowanego laboratorium badawczego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP), ekspert w dziedzinie projektowania i badań wyrobów do przechowywania i transportowania wartości, konsultant opracowania Załącznika nr 2 Limity wartości pieniężnych przechowywanych lub transportowanych w pomieszczeniach i urządzeniach rozporządzenia MSWiA z 7 września 2010 r.; Miron Durzewski – kierownik techniczny akredytowanego laboratorium badawczego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, ekspert w dziedzinie projektowania i badań mechanicznych urządzeń zabezpieczających, konsultant opracowania Załącznika nr 2 Limity wartości pieniężnych przechowywanych lub transportowanych w pomieszczeniach i urządzeniach rozporządzenia MSWiA z 7 września 2010 r.

Opracował: Henryk Dąbrowski
dyrektor PISA

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Bezpośr. inf. PISA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony