Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Schrack Seconet Polska - relacja z Ogólnopolskiego Szkolenia Projektowego 2007

Printer Friendly and PDF
Szkolenie Projektowe Schrack Seconet 2007Kolejne Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe firmy Schrack Seconet Polska odbyło się dn. 20 czerwca 2007 roku w Warszawie. Uczestniczyło w nim ok. 200 osób - głównie projektantów SSP. W gronie prelegentów znalazło się dwóch gości specjalnych z CNBOP (Janusz Sawicki i Jerzy Ciszewski), przedstawiciel firmy Ambient System, znanej dawniej pod nazwą Mercor System (Bogusław Adamczyk) oraz pracownicy firmy Schrack Seconet Polska pod przewodnictwem prezesa zarządu Grzegorza Ćwieka - Krzysztof Kunecki i Paweł Tomaszewski.

Na wstępie Grzegorz Ćwiek poinformował o programie szkolenia oraz o ostatnich zmianach organizacyjnych w firmie Schrack Seconet Polska, w wyniku których objął on od kwietnia br. stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego, zastępując na tym stanowisku Piotra Pajora, który piastował je od 7 lat. Grzegorz Ćwiek jeszcze wielokrotnie podczas szkolenia zabierał głos - w swojej sesji tematycznej, a także zapowiadając, a następnie komentując wystąpienia innych prelegentów. Przedstawił także wyniki ogłoszonego jesienią 2006 roku konkursu dla projektantów SSP (Systemy Sygnalizacji Pożarowej).

W konkursie tym przyznano „Za wysoką jakość i poprawność projektów SSP opartych na urządzeniach Schrack Seconet w r. 2006/2007" dwie równorzędne nagrody oraz wyróżnienie. Laureatami nagród (wizyta w siedzibie głównej firmy Schrack Seconet) zostali:

  • Marek Achinger, który w 2006 roku zaprojektował kilka systemów SSP o istotnym znaczeniu, m.in. za projekt do najbardziej skomplikowanego pod tym względem, 194-metrowego biurowca „Rondo 1" w Warszawie,
  • Wojciech Pobłocki - autor kilkunastu projektów, w tym systemu sieciowego BMZ Integral w jednym z największych zakładów przemysłowych w Polsce.

Wyróżnienie i prezent od firmy otrzymał Grzegorz Liber. Wszystkich trzech laureatów uhonorowano także dyplomami uznania. Jednocześnie został ogłoszony nowy konkurs, dotyczący projektów SSP realizowanych z wykorzystaniem rozwiązań Schrack Seconet.

Podczas szkolenia zostały poruszone niżej wymienione i podsumowane tematy:

1. Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru - odpowiedzialność projektanta, zasady tworzenia. Wpływ przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń na dobór urządzeń wykonawczych systemu przeciwpożarowego (Janusz Sawicki, CNBOP).

Zasady tworzenia systemów przeciwpożarowych (Systemów Sygnalizacji Pożarowej, Stałych Urządzeń Gaśniczych, Dźwiękowych Systemów Ostrzegania, wydzieleń pożarowych) wynikają z przyjętych scenariuszy pożaru. To trudne zadanie, jakim jest opracowanie scenariuszy pożarowych, należy do: rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych z uprawnieniami Państwowej Straży Pożarnej, ekspertów z towarzystw ubezpieczeniowych i przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (o czym nie należy zapominać).

2. Najnowsze urządzenia Schrack Seconet wprowadzane do sprzedaży w roku 2007 (Krzysztof Kunecki, Schrack Seconet Polska):

  • centrala sygnalizacji pożarowej Integral Evolution,
  • ewolucja central sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet,
  • interaktywna czujka multisensorowa CUBUS MTD 533.

W przedstawionej ewolucji central SSP firmy Schrack Seconet, sięgającej 1980 roku widać wpływ rozwoju technologii na właściwości coraz to nowych urządzeń. Ważną cechą nowych konstrukcji jest zachowanie kompatybilności z dotychczas produkowanymi urządzeniami. Nowa centrala Integral Evolution (platforma B5), która pojawi się w III kwartale 2007 roku, będzie kompatybilna z peryferiami obecnie sprzedawanego modelu Integral (platforma B3). Karty platformy B3 będą mogły pracować z Integral Evolution, a nowe karty platformy B5 - w obecnie dostępnych rozwiązaniach. Kompatybilność jest także zachowana w nowej generacji czujek inteligentnych Cubus MTD 533, które będą stosowane z używanymi obecnie gniazdami USB 501. Ten nowy model czujki wielosensorowej zastąpi w przyszłości dotychczas stosowane czujki optyczne DMD2000 i temperaturowe OSD2000, gdyż może być stosowany zarówno jako czujka temperatury, jako czujka dymu (ale, co warto podkreślić, z dodatkową analizą temperatury) i jako czujka dualna.

3. Aktualny stan certyfikacji urządzeń Schrack Seconet w Polsce (Krzysztof Kunecki, Schrack Seconet Polska).

W celu uzyskania aktualnej informacji na ten temat najlepiej zwrócić się do firmy Schrack Seconet Polska (informacja podana w momencie przygotowania niniejszego tekstu może taką już nie być w czasie jej czytania).

4. Nowa oferta Schrack Seconet - podsumowanie, nowe zasady dystrybucji materiałów informacyjnych (Grzegorz Ćwiek, Schrack Seconet Polska).

Nowa oferta to także nowe ceny. Firma Schrack Seconet wprowadza swoje nowości z reguły w cenach nie wyższych niż sprzęt dotychczas oferowany i ta reguła jest aktualna od lat. Tak będzie i tym razem. Czujka Cubus MTD 533 będzie oferowana w cenie nie wyższej niż obecnie obowiązująca dla czujki OSD 2000, a nowa centrala Integral Evolution będzie tańsza niż model Integral. W ciągu ostatnich 2 lat nastąpiła obniżka cen produktów Schrack Seconet rzędu 2-5%, a od sierpnia br. do końca roku 2008 jest przewidziane dalsze obniżanie cen o kolejne 2-5%. Nowe formy komunikacji z partnerami Schrack Seconet Polska to z kolei: zwiększenie roli poczty elektronicznej, nowa formuła strony internetowej (od września br.), przewidująca spersonalizowany dostęp do danych po zalogowaniu - z treścią zależną od własnych potrzeb i oczekiwań - i możliwość zgłaszania się w trybie on-line na organizowane przez firmę szkolenia i inne imprezy, nowa forma prezentacji dokumentacji - w postaci układanki, której elementy będą stopniowo rozświetlane, w miarę powstawania kolejnych elementów dokumentacji.

5. Przykłady zastosowania czujek wielodetektorowych w obiektach - wytyczne projektowania (Jerzy Ciszewski, CNBOP).

Podczas projektowania SSP należy uwzględniać zarówno zasięgi czujek, pamiętając o tym, że są one różne dla różnych trybów pracy czujek, jak i wysokości zabezpieczanych pomieszczeń. Dlatego czujki temperaturowe, pracujące w zbyt wysokich pomieszczeniach stają się nieskuteczne (czujka dualna dymu i ciepła przy wysokości pomieszczenia powyżej 8 m działa tylko jak czujka dymu). Oddzielnym zagadnieniem jest koincydencja działania czujek. Poglądy na ten temat ostatnio ulegają zmianom.

6. Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaszenia - przegląd obowiązujących wytycznych - centrale dedykowane oraz centrale zintegrowane - organizacja pętli wykrywczych i sterujących - zasady stosowania (Jerzy Ciszewski, CNBOP).

Warto przeanalizować przedstawione w wystąpieniu przykłady nieprawidłowego zaprojektowania SSP, aby uniknąć podobnych błędów w swoich projektach. Nie wolno zapomnieć o możliwym wpływie zakłóceń elektromagnetycznych na działanie całego systemu (o czym wspominał Autor referatu, omawiając m.in. przypadki z własnego doświadczenia).

7. Aktualne wytyczne w zakresie stosowania urządzeń Schrack Seconet (Krzysztof Kunecki, Schrack Seconet Polska):

  • systemy sterowania gaszeniem - aktualności,
  • rozwiązania specjalne.

Urządzenia Schrack Seconet w pełni umożliwiają sterowanie i nadzorowanie instalacji gaśniczych, nie tylko w zakresie czterech podstawowych funkcji SUG, ale i z wykorzystaniem funkcji fakultatywnych (była o nich mowa w poprzednim referacie). Centrala BLZ/SLZ Integral C przy zastosowaniu specjalnej wersji obudowy, dodatkowych elementów systemu oraz tablicy wskazań z diodami LED - jako centrala sterująca dla jednej strefy gaszenia, a system BLZ/SLZ Integral, zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych EN12094-1 jak również VdS2469 - sterowanie oraz nadzorowanie w więcej niż jednej strefie gaszenia (certyfikacja CNBOP - w trakcie).

8. Współpraca systemów DSO i SAP. Podstawowe zasady konfiguracji systemów sieciowych DSO (Bogusław Adamczyk, Ambient System).

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze muszą spełniać wymogi normy PN-EN 60849:2001, której punkt 5.5. dotyczy wymagań, związanych ze współpracą z SSP. Jedno z wymagań nie zawsze jest traktowane jako priorytetowe, a dotyczy tego, że DSO musi być zdolny do wysłania do SSP co najmniej jednego sygnału: "DSO uszkodzony". Firma Ambient System jest dystrybutorem systemu rozgłaszania publicznego mcr Venas, który spełnia wszystkie wymagania, dotyczące pracy DSO w warunkach normalnych, jak i podczas zagrożenia, przeznaczonym do stosowania w obiektach o dowolnej funkcji użytkowej. Może być skonfigurowany zarówno do pracy w układzie sieciowym, jak i z wyniesionym mikrofonem strażaka, co potwierdza przyznanie certyfikatu CNBOP.

9. Najnowszy system komunikacji Visocall IP. Zastosowanie systemów komunikacji w obiektach komercyjnych (Paweł Tomaszewski, Schrack Seconet Polska).

W charakterze systemów przywoławczych są niekiedy stosowane w szpitalach i innych obiektach, w których są wymagane, systemy domofonowe. Są jednak przecież dostępne dedykowane systemy, służące do tych celów, także nadające się do obiektów komercyjnych. Przykładem takiego systemu - praktycznie bez konkurencji na polskim rynku - jest nowa wersja systemu przywoławczego firmy Schrack Seconet - Visocall IP. Jest to rozwinięcie znanego od lat systemu Visocall MP2, przy czym komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu odbywa się z wykorzystaniem sieci komputerowej. Takie rozwiązanie wyznacza nowy standard w cyfrowej komunikacji szpitalnej. Przy niewielkiej modyfikacji istniejącej infrastruktury można obniżyć w sposób istotny koszty instalacji systemu przywoławczego, unikając prowadzenia dedykowanego okablowania - zarówno sygnałowego, jak i przeznaczonego do zasilania urządzeń. System spełnia normy niemieckie VDE0834 (normy polskie na temat tego typu systemów nie istnieją) i jest przewidziany do sprzedaży od I kwartału 2008 roku.

Adam Bułaciński


Fotoreportaż ze Szkolenia Projektowego Schrack Seconet

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony