Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Relacja z seminarium dla projektantów zorganizowanego przez ADT i TFIS

Printer Friendly and PDF

W dniach 29 i 30 maja we wspólnej siedzibie łączących się firm ADT i Tyco Fire and Integrated Solutions (TFIS) odbyło sięwww.zabezpieczenia.com.pl seminarium dla projektantów i architektów systemów bezpieczeństwa. Tematem spotkania były Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Podczas dwudniowego spotkania, uczestnicy mieli okazję wysłuchać zarówno wykładów teoretycznych jak i wziąć udział w warsztatach praktycznych. Seminarium składało się z trzech części.

Podczas pierwszej części seminarium - goście mieli okazję uzyskania wiedzy niezbędnej do sporządzenia projektu wykonawczego systemu kontroli dostępu i zarządzania bezpieczeństwem obiektów bazującego na rozwiązaniach C·CURE 800/8000. Przedstawiono także najnowszą wersję oprogramowania C·CURE 9000. System ten poprzez użycie rozbudowanej platformy wykorzystującej programowanie obiektowe Microsoft.NET zapewnia możliwość stosowania rozproszonej mocy obliczeniowej, uproszczoną rozbudowę systemu i lepsze zarządzanie pamięcią. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszą nakładką programową do oprogramowania C·CURE tworzoną we współpracy z firmą COMARCH, służącą do sprawnego zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych. Wspólny system pozwala na dwuetapową weryfikację uprawnień wejścia na teren obiektu. Pierwszym etapem jest odczytanie karty w czytniku, drugim – weryfikacja zdjęcia właściciela karty zapisanego w bazie danych z jego wizerunkiem. W ten sposób pracownik ochrony może szybko skontrolować czy kartą posługuje się jej prawowity właściciel.

Druga część seminarium - była dla projektantów okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do sporządzenia projektu wykonawczego bazującego na systemie wykrywania i sygnalizacji pożarowej ZETTLER EXPERT ZX/MX. Uczestnicy zapoznali się ze wszystkimi typami central pożarowych, elementami ich wyposażenia, czujkami pożarowymi, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, modułami pętlowymi, akcesoriami itp. Ta część seminarium obejmowała zarówno szkolenie teoretyczne jak i część praktyczną (ćwiczeniową), w trakcie której projektanci samodzielnie sporządzali projekty wykonawcze SAP ZX/MX wykorzystując program MX Designer.

Podczas trzeciej części szkolenia - uczestnicy mogli zapoznać się z właściwościami środka gaśniczego Inergen oraz szerokim zakresem jego stosowania. Omówiona została budowa systemu instalacji gaśniczej oraz zasady, jakie należy zachować podczas jego projektowania. Na zakończenie ostatniej części seminarium uczestnicy samodzielnie wykonali ćwiczenie praktyczne polegające na właściwym doborze urządzeń i ilości środka gaśniczego dla przykładowego pomieszczenia gaszonego.

Wszystkie prezentacje były prowadzone przez ekspertów ADT i Tyco Fire&Integrated Solutions. Specjalnymi gośćmi-prelegentami byli inżynierowie programiści z firmy COMARCH.

Atrakcją seminarium było zwiedzanie wzorcowni firm ADT/TFIS – oraz pokazy zainstalowanych w niej systemów. Ukoronowaniem spotkania była uroczysta kolacja, podczas której goście mieli możliwość zadania prelegentom dodatkowych pytań.

Bezpośr. inf. Anna Maciesowicz
ADT/TFIS

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony