Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Relacja z konferencji Sekcji MUZ

Printer Friendly and PDF

W dniu 4 września 2009 r. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (IMP) w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Sekcję MUZ SIMP poświęcona aktualnym uwarunkowaniom i wymaganiom dotyczącym MUZ.
W spotkaniu wzięli udział członkowie zwyczajni Sekcji MUZ oraz goście, w tym dyrektor ds. Ryzyka i Analiz Operacyjnych firmy Securitas Polska – Jacek Grzechowiak.

Prezes Sekcji omówił rolę społecznej działalności naukowo-technicznej SIMP (w tym Sekcji MUZ) w rozwoju ruchu społeczno-zawodowego ludzi techniki oraz konieczność stymulowania ich współpracy. Następnie przypomniał obecnym członkom o sprawach organizacyjnych, w tym o składkach, i poinformował, że obecna konferencja kończy działalność Sekcji MUZ w bieżącym roku.

Poinformował, że organizowane co roku szkolenie doskonalenia zawodowego odbędzie się w dniach 19 – 21 października (pod warunkiem, że zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów).

Prelekcję wygłosił kierownik Zakładu Certyfikacji IMP – Wojciech Dąbrowski. Poinformował zebranych o tym, że na ukończeniu są prace nowelizujące rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie osób i mienia w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Trybunał Konstytucyjny orzekł, że można nowelizować samo rozporządzenie wykonawcze do ustawy, zaznaczył jednak, że współautorem nie może być prezes NBP).
Prelegent omówił problemy związane z nowelizacją i zmianami w normach, które są identyfikowane liczbą roku. Przyjęto w Zakładzie Certyfikacji przywoływać normę bez podania roku (w normie ostatniej daty jest zawsze cała historia). Zwrócił uwagę, że czasem nowelizacja wprowadzana przez Europejski Komitet Normalizacyjny w j. angielskim powoduje konieczność podawania wymagań, np. na zamki wysokiego bezpieczeństwa, w formie opisowej.

Na zakończenie spotkania, Józef Rudziński – prezes Sekcji MUZ, podziękował wykładowcy, Wojciechowi Dąbrowskiemu, za stałą merytoryczną współpracę.

Prezes Sekcji MUZ zamykając spotkanie zaproponował, aby kontynuować dalszą działalność Sekcji MUZ w 2010 r. Przypomniał zgromadzonym członkom sekcji o nadchodzących wyborach w przyszłym roku (więcej informacji: j.rudzin@wp.pl).

Prezes Sekcji MUZ zwraca się do wszystkich członków o nadesłanie stanowiska dotyczącego zasygnalizowanych propozycji działań Sekcji MUZ w 2010 r.

Opracował Józef Rudziński
prezes Sekcji MUZ SIMP

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony